Ni fydd y DU yn alltudio gwladolion yr UE yn awtomatig ar ôl #Brexit - #Verhofstadt

| Ionawr 20, 2020
Ni fydd Prydain yn alltudio dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn awtomatig nad ydynt wedi gwneud cais am yr hawl i aros yn y wlad ar ôl Brexit, cydlynydd Brexit Senedd Ewrop, Guy Verhofstadt (Yn y llun) meddai ddydd Gwener (17 Ionawr), yn ysgrifennu Kylie MacLellan.

Dywedodd Verhofstadt, a gyfarfu â gweinidogion Prydain gan gynnwys gweinidog Brexit, Stephen Barclay ddydd Iau (16 Ionawr), ei fod wedi cael sicrwydd y byddai cyfnod gras i’r rhai nad ydyn nhw wedi gwneud cais am gynllun “statws sefydlog” Prydain erbyn y dyddiad cau ym mis Mehefin 2021.

“Beth fydd yn digwydd i’r bobl hynny hyd yn oed ar ôl y cyfnod gras? Wel ni fydd alltudio awtomatig, ”meddai Verhofstadt wrth BBC Radio.

“Ar ôl y cyfnod gras bydd ganddyn nhw bosibilrwydd i wneud cais, gan roi’r seiliau pam nad oedd yn bosibl ei wneud o fewn y gweithdrefnau arferol.”

Pan ofynnwyd iddo am sylwadau Verhofstadt, cadarnhaodd llefarydd y Prif Weinidog Boris Johnson na fyddai alltudio awtomatig.

Adroddodd Reuters ym mis Tachwedd fod Prydain yn bygwth alltudio dinasyddion yr UE pe byddent yn methu â gwneud cais mewn pryd ac y byddent yn caniatáu trugarog mewn amgylchiadau eithriadol yn unig.

Ar ddiwedd y llynedd, roedd mwy na 2.7 miliwn o'r amcangyfrif o 3.5 miliwn o wladolion yr UE sy'n byw ym Mhrydain wedi gwneud cais. Yn gynharach yr wythnos hon mynegodd yr UE bryderon ynghylch “signalau gwrthgyferbyniol” ar yr hyn a fyddai’n digwydd i’r rhai sy’n methu â gwneud hynny mewn pryd.

Disgwylir i Brydain adael yr UE ar Ionawr 31 ar ôl cytuno ar fargen ysgariad yn hwyr y llynedd ond bydd yn parhau i fod yn rhwym wrth holl reolau'r bloc tan ddiwedd 2020 o dan gyfnod pontio y cytunwyd arno gyda'r nod o lyfnhau ei allanfa.

Dywedodd Verhofstadt hefyd fod dinasyddion yr UE y rhoddir statws sefydlog iddynt eisiau cael dogfen gorfforol fel y gallant brofi bod ganddynt yr hawl i aros. Dywedodd fod Prydain wedi dweud wrtho ei bod yn edrych i mewn i'r posibilrwydd o hyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Johnson nad oedd yn ymwybodol o unrhyw newid a gynlluniwyd.

“Bydd y cynllun setliad yn rhoi statws digidol diogel i bobl sy’n profi eu hawliau a’u cysylltiadau â’u pasbort a’u cerdyn adnabod yn y dyfodol,” meddai.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo, Mewnfudo, Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), UK

Sylwadau ar gau.