Yn tywys mewn oes newydd o gysylltiadau rhwng #China a #Myanmar

| Ionawr 20, 2020

Bydd ymweliad Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping â Myanmar o ddydd Gwener i ddydd Sadwrn (17-18 Ionawr), hefyd ymweliad gwladol cyntaf Xi eleni, yn tywys mewn oes newydd o gysylltiadau rhwng China a Myanmar, meddai U Khin Maung Lynn, Cyd-Ysgrifennydd Sefydliad Myanmar. Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol (MISIS), ysgrifennu Ding Zi, Zhou Zhiran a Wang Hui o People's Daily.

Mae ymweliad Xi o arwyddocâd mawr gan fod y flwyddyn 2020 yn nodi 70 mlynedd ers sefydlu'r cysylltiadau diplomyddol rhwng China a Myanmar, meddai U Khin Maung Lynn, gan ychwanegu bod pobl Burma yn edrych ymlaen at ymweliad arlywydd China.

Mae'r MISIS yn perthyn i'r Weinyddiaeth Materion Tramor ym Myanmar ac mae'n felin drafod sy'n cynnal ymchwil ar bolisi tramor a materion rhyngwladol Myanmar.

Tynnodd sylw at y ffaith bod Myanmar a China wedi ffurfio cyfeillgarwch dwfn mewn hanes ac mae uwch arweinwyr y ddwy wlad yn aml wedi ymweld â gwlad ei gilydd.

Bydd ymweliad Xi y tro hwn yn sicr yn dyfnhau’r cyfeillgarwch “Paukphaw” (brawdol) rhwng y ddwy bobloedd ac yn hanfodol i’r cysylltiadau traddodiadol yn yr oes newydd.

Am amser hir, mae Tsieina wedi cefnogi Myanmar yn gryf i ddatblygu’r economi genedlaethol a gwella bywoliaeth y bobl, nododd U Khin Maung Lynn.

Tra bod Myanmar yn ymdrechu i hwyluso twf economaidd, bydd ymweliad Xi yn cryfhau'r cyfnewidiadau economaidd a masnach rhwng y ddwy wlad ac yn hyrwyddo cynnydd mwy cadarn mewn prosiectau mawr fel Coridor Economaidd Tsieina-Myanmar (CMEC).

Yn ôl iddo, mae gan Myanmar wahanol fathau o adnoddau naturiol, ac eto mae wedi methu â manteisio i'r eithaf ar adnoddau o'r fath am lawer o resymau. Fodd bynnag, mae Tsieina yn ennill cryfderau wrth adeiladu seilwaith a datblygu a defnyddio adnoddau, sy'n gadael potensial mawr i'r ddwy wlad gydweithredu.

Bydd y CMEC, sy'n gyfle gwych i China a Myanmar sicrhau canlyniadau ennill-ennill, yn gwella bywyd y bobl ar hyd y llwybr yn sylweddol, meddai.

Mae U Khin Maung Lynn o'r farn y bydd cydweithrediad Tsieina a Myanmar ar adeiladu'r Belt and Road nid yn unig o fudd i Myanmar, ond y bydd yn cynhyrchu mwy o gyfleoedd datblygu ar gyfer De-ddwyrain Asia gyfan a hyd yn oed Asia.

Mae cyd-adeiladu’r Belt and Road hefyd yn brosiect lleihau tlodi yn y rhanbarth, meddai, gan egluro y gall y cysylltedd seilwaith helpu pobl mewn llawer o ardaloedd anghysbell ym Myanmar i gael gwared ar dlodi.

Bydd ymweliad Xi yn hyrwyddo'r cydweithrediad dwyochrog o fewn fframwaith y Fenter Belt a Road (BRI), nododd.

Tra bod Plaid Gomiwnyddol Tsieina a llywodraeth China ynghyd â phobl Tsieineaidd yn ceisio sicrhau buddugoliaeth bendant wrth adeiladu cymdeithas weddol lewyrchus ar bob cyfrif, mae Myanmar yn gobeithio defnyddio ymweliad Xi a chryfhau ei gydweithrediad â Tsieina i sicrhau sefydlogrwydd cenedlaethol. a datblygiad cynhwysfawr yn gynharach, meddai'r arbenigwr.

Tynnodd sylw at y ffaith ei fod wir yn edmygu'r cysyniad o adeiladu cymuned gyda dyfodol a rennir i ddynolryw. Ni all unrhyw wlad geisio datblygiad ar ei phen ei hun yn wyneb heriau difrifol yn oes globaleiddio economaidd, meddai, gan ychwanegu bod Myanmar yn barod i greu cyfeillgarwch brawdol o dynged a ffortiwn a rennir â Tsieina a chydweithio i adeiladu cymuned â dyfodol a rennir i ddynolryw.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Myanmar

Sylwadau ar gau.