Y DU i gyflwyno telerau carchar llymach ar gyfer #Terrwyr euogfarnedig ar ôl ymosodiad London Bridge

| Ionawr 22, 2020
Bydd Prydain yn cyflwyno dedfrydau carchar llymach ar gyfer terfysgwyr a gafwyd yn euog a byddant yn dod â rhyddhau’n gynnar i ben fel rhan o gyfres o fesurau i gryfhau ei hymateb i derfysgaeth, meddai’r llywodraeth ddydd Mawrth (21 Ionawr), yn ysgrifennu Kylie MacLellan.

Addawodd y Prif Weinidog Boris Johnson wneud newidiadau ar ôl ymosodiad ger London Bridge ym mis Tachwedd lle lladdodd Usman Khan, terfysgwr a gafwyd yn euog a ryddhawyd yn gynnar o’r carchar, ddau o bobl.

Roedd Khan wedi’i ddedfrydu i isafswm o wyth mlynedd yn y carchar yn 2012 gyda gofyniad i’r bwrdd parôl asesu ei berygl i’r cyhoedd cyn ei ryddhau. Cafodd ei ryddhau am ddim ym mis Rhagfyr 2018 heb asesiad o'r fath.

“Fe wnaeth yr ymosodiad terfysgol disynnwyr yn Neuadd Fishmongers ym mis Tachwedd ein hwynebu â rhai gwirioneddau caled ynglŷn â sut rydyn ni’n delio â throseddwyr terfysgol,” meddai’r Gweinidog Mewnol Priti Patel mewn datganiad.

Dywedodd y llywodraeth, a etholwyd ym mis Rhagfyr, y byddai'n cyflwyno deddfwriaeth gwrthderfysgaeth newydd o fewn ei 100 diwrnod cyntaf a fyddai'n gorfodi troseddwyr peryglus sy'n derbyn dedfrydau penderfynol estynedig i wasanaethu'r amser cyfan yn y carchar.

Byddai’r rhai a gafwyd yn euog o droseddau fel paratoi gweithredoedd terfysgaeth neu gyfarwyddo sefydliad terfysgol yn wynebu o leiaf 14 mlynedd yn y carchar, meddai’r llywodraeth, gan ychwanegu y byddai hefyd yn adolygu sut mae troseddwyr terfysgaeth yn cael eu rheoli pan gânt eu rhyddhau.

Dywedodd tad un o ddioddefwyr Khan, Jack Merritt, dyn 25 oed a oedd wedi gweithio ar gynllun adfer carcharorion, ar y pryd y byddai ei fab wedi cynhyrfu wrth weld ei farwolaeth yn cael ei defnyddio i gyfiawnhau cosbau llymach.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Radicalization, Terfysgaeth, UK

Sylwadau ar gau.