#Kazakhstan - Dwsinau yn cael eu cadw mewn gwrthdrawiad ar brotest heddychlon

| Chwefror 24, 2020
Rhaid i awdurdodau Kazakhstani ryddhau pob protestiwr heddychlon a arestiwyd yn ystod gwrthdaro enfawr ar wrthdystiadau heddiw ar unwaith ac yn ddiamod, meddai Amnest Rhyngwladol. Cafodd o leiaf 70 o bobl eu cadw yn Almaty pan aeth protestwyr i’r strydoedd gan fynnu cofrestru’r gwrthbleidiau a rhoi diwedd ar ormes beirniaid y llywodraeth.
Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Amnest Rhyngwladol dros Ddwyrain Ewrop a Chanolbarth Asia Denis Krivosheev: “Mae record hawliau dynol Kazakhstan sydd eisoes yn wael wedi gwaethygu hyd yn oed. Mae'r ymgyrch llwfr hon o ddychryn yn erbyn beirniaid yn dangos pa mor wael y mae'r llywodraeth yn ofni rhyddid mynegiant.

“Gorfodwyd Plaid Ddemocrataidd Kazakhstan, gwrthblaid newydd ei chreu, i ganslo ei chyngres sefydlu heddiw mewn ymateb i aflonyddu di-baid gan yr awdurdodau. Rydym hefyd yn galw am ryddhau pawb sydd wedi cael eu cadw yn syml am fynegi cefnogaeth i'r Blaid Ddemocrataidd a grwpiau gwrthbleidiau eraill.

“Mae’r ymdrechion hyn i falu mudiad gwrthblaid eginol Kazakhstan yn gywilyddus. Mae ffurfio plaid wleidyddol yn amlygiad o'r hawliau dynol sylfaenol i ryddid mynegiant, cynulliad heddychlon a chysylltiad. Rhaid i awdurdodau Kazakhstan barchu’r hawliau hyn yn llawn a rhyddhau unrhyw un sydd wedi’i gadw yng nghyd-destun protestiadau neu gefnogaeth yr wrthblaid. ”

Cefndir

Mae rhai o'r carcharorion yn cyd-fynd â'r Blaid Ddemocrataidd anghofrestredig. Cyhoeddodd ei bwyllgor trefnu y dylid canslo cyngres etholiadol y blaid a drefnwyd ar 22 Chwefror a galwodd ar ei chefnogwyr i gymryd rhan mewn protestiadau heddychlon. Yn ôl cynrychiolwyr y blaid, roedd dwsinau o’i chefnogwyr yn destun aflonyddu a phwysau eraill ar drothwy’r gyngres yn Almaty a dinasoedd eraill Kazakhstani. Cafodd o leiaf 23 o bobl eu harestio o dan amrywiol esgusodion ysblennydd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.