Dod i rym y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Uwch yr UE-Kazakstan

| Mawrth 2, 2020

Ar 1 Mawrth, aeth y Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell yr Undeb Ewropeaidd-Kazakstan, sydd bellach wedi'i gadarnhau gan holl aelod-wladwriaethau'r UE a Senedd Ewrop, wedi dod i rym. Mae hyn yn garreg filltir bwysig mewn mwy na 25 mlynedd o gysylltiadau rhwng yr UE a Kazakstan.

Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Josep Borrell: “Ers i Kazakhstan ddod y wlad gyntaf yng Nghanol Asia i arwyddo Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell gyda’r Undeb Ewropeaidd, yr mae ehangder a dyfnder ein perthynas wedi symud ymlaen yn anfesuradwy. Yr Undeb Ewropeaidd yw partner masnach a buddsoddi mwyaf y wlad, tra mai Kazakhstan yw partner masnach mwyaf yr UE yng Nghanol Asia o bell ffordd. Yn fwy na hynny, rydym wedi buddsoddi'n helaeth mewn cryfhau llywodraethu, cefnogi cyfiawnder, diwygiadau cymdeithasol ac economaidd. Rydym hefyd wedi cynyddu nifer y myfyrwyr Kazakh sy'n dod i astudio a phrofi Ewrop trwy'r rhaglen Erasmus +. Gyda'r Cytundeb bellach yn dod i rym, gallwn elwa'n llawn - o weithredu yn yr hinsawdd ar y cyd, i ynni glân, moderneiddio cynaliadwy, i gysylltedd cynyddol. Rydyn ni'n troi'r dudalen ac yn dechrau pennod newydd gyffrous. ”

Dod o hyd i ragor o wybodaeth ar Dirprwyo'r Undeb Ewropeaidd i Kazakhstan gwefan. Mae'r datganiad llawn i'r wasg a taflen ffeithiau ar y Cytundeb gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.