#WTO i archwilio cyfyngiadau masnach cudd #Kazakhstan mewn brwydr dros lif nwyddau o #China i #Russia

| Mawrth 9, 2020

Dywedodd Weinyddiaeth Economi Kyrgyzstan y bydd Corff Apêl WTO yn gwerthuso gweithredoedd anghyfreithlon Kazakhstan o ran cludo nwyddau o Kyrgyzstan fel cyfyngiadau masnach cudd yn y frwydr am reolaeth dros lif nwyddau o China i Rwsia.

Cododd Kyrgyzstan broblem cyfyngiadau masnach Kazakhstan yn sesiwn Cyngor Cyffredinol Sefydliad Masnach y Byd ar 3 Mawrth.

Gwnaeth Kyrgyzstan yr holl ymdrechion posibl i reoleiddio'r sefyllfa'n ddwyochrog ac o fewn fframwaith Undeb Economaidd Ewrasia. Bu’n rhaid i awdurdodau Kyrgyz godi’r broblem gyda WTO heb sicrhau unrhyw ganlyniadau mewn ymdrechion blaenorol.

Dywedodd y Weinyddiaeth Economaidd fod nifer y tryciau sy’n croesi ffin Kyrgyz-Kazakh wedi gostwng o 93,612 yn 2018 i 73,652 yn 2019 gan wneud gostyngiad o 22%.

“Mae Kazakhstan yn creu rhwystrau masnach ers mis Mawrth 2019. Nid yw datganiadau awdurdodau Kazakh yn dweud bod cwyn Kyrgyzstan i WTO yn ddi-arwyneb yn cyfateb i realiti’r anawsterau y mae cludwyr cludo nwyddau Kyrgyz yn eu hwynebu,” meddai Gweinidogaeth Economi Kyrgyz.

Gwrthododd Weinyddiaeth Economi Kyrgyz ystadegau a ddarparwyd gan awdurdodau Kazakh ar gludo nwyddau, gan fod y Weinyddiaeth wedi dweud bod ganddi nifer o ffeithiau yn profi bod gyrwyr tryciau Kyrgyz wedi eu gorfodi i gyfaddef torri troseddau. “Ar ôl dadansoddi cwynion llongwyr cludo nwyddau, gwelwn mai nod gwiriadau gan awdurdodau cyllidol Kazakh yw cofrestru unrhyw wallau i gael mwy o wybodaeth ystadegol am droseddau honedig gan longwyr cludo nwyddau o Kyrgyzstan,” pwysleisiodd Weinyddiaeth Economi Kyrgyzstan. Pwysleisiodd Kazakhstan. mae defnyddio morloi llywio nwyddau gan yrwyr tryciau Kyrgyz yn amherthnasol, gan nad yw'r cytundeb priodol wedi'i gadarnhau eto, dywedodd y Weinyddiaeth Economi a nododd un tro arall bod Kazakhstan yn torri cytundebau WTO ac EAEU.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, Kazakhstan, Kazakhstan, Rwsia

Sylwadau ar gau.