# COVID-19 - Llywydd Senedd Ewrop, Sassoli yn hunan-ynysu

| Mawrth 10, 2020

Yn dilyn diweddaru mesurau Senedd Ewrop i amddiffyn rhag lledaeniad COVID-19, Llywydd Senedd Ewrop David Sassoli (Yn y llun) meddai: “Yn seiliedig ar y sefyllfa ddiweddaraf yn yr Eidal, mae Senedd Ewrop wedi diweddaru ei mesurau i amddiffyn iechyd, wrth sicrhau y gall gwaith deddfwriaethol a chyllidebol a chyrff mewnol y Senedd barhau i weithredu.

“Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod y Senedd yn gallu pleidleisio ar y camau nesaf i ddelio â COVID-19. Mae'r cyngor newydd a gyflwynwyd gan lywodraeth yr Eidal yn ymestyn yr ardal warchodedig i'r diriogaeth genedlaethol gyfan. Mae gan hyn ganlyniadau pwysig i ymddygiad ASEau Eidalaidd. Am y rheswm hwn, rwyf wedi penderfynu ar ôl bod yn yr Eidal dros y penwythnos diwethaf, fel rhagofal, i ddilyn y mesurau a nodwyd ac i arfer fy swyddogaeth fel llywydd o fy nghartref ym Mrwsel yn unol â'r 14 diwrnod a nodwyd gan y protocol iechyd.

“Mae COVID-19 yn gorfodi pawb i fod yn gyfrifol a bod yn wyliadwrus. Mae'n foment ysgafn i bob un ohonom. Bydd y Senedd yn parhau i weithio i arfer ei dyletswyddau. Ni all unrhyw firws rwystro democratiaeth. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Senedd Ewrop, Erthygl Sylw, Iechyd

Sylwadau ar gau.