#Coronavirus - 'Bydd yr holl deithio o Ewrop, ac eithrio'r Deyrnas Unedig, yn cael ei atal' Trump

| Mawrth 12, 2020

Gwnaeth Arlywydd yr UD Donald Trump anerchiad gan Swyddfa Oval y Tŷ Gwyn ar ymateb ei weinyddiaeth i bandemig coronafirws COVID-19 (11 Mawrth). Cyhoeddodd Trump y bydd yr holl deithio o Ewrop, heblaw am y Deyrnas Unedig, yn cael ei atal am o leiaf mis o hanner nos ddydd Gwener (13 Mawrth); disgrifiodd y mesurau fel rhai “cryf ond angenrheidiol”.

Dywedodd Trump, oherwydd ei fod wedi gweithredu’n gynnar, fod yr Unol Daleithiau wedi gweld llai o achosion o’r firws nag yn Ewrop: “Methodd yr Undeb Ewropeaidd â chymryd yr un rhagofalon [â’r Unol Daleithiau] a chyfyngu ar deithio o China a mannau problemus eraill. O ganlyniad, haduwyd nifer fawr o glystyrau newydd yn yr Unol Daleithiau teithwyr o Ewrop. ” Ychwanegodd Trump ar gam y byddai'r gwaharddiadau hefyd yn berthnasol i gargo - mae hynny wedi'i gywiro.

Mae hefyd llofnodi Cyhoeddiad Arlywyddol, lle nad oedd yn US dinasyddion a oedd wedi bod mewn unrhyw wlad yn Schengen dros y 14 diwrnod diwethaf yn cael ei wrthodd mynediad i'r Unol Daleithiau. Mae'r gwledydd Ewropeaidd yr effeithir arnynt yn cynnwys: Awstria, Gwlad Belg, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Gwlad yr Iâ, yr Eidal, Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Norwy, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Slofacia. , Slofenia, Sbaen, Sweden, a'r Swistir. Nid yw hyn yn cynnwys Rwmania, Bwlgaria, Iwerddon a'r DU.

Adran Diogelwch y Famwlad Dywedodd yr Ysgrifennydd Dros Dro Chad F. Wolf: “Y camau y mae’r Arlywydd Trump yn eu cymryd i wrthod mynediad i wladolion tramor sydd wedi cael eu heffeithio bydd ardaloedd yn cadw Americanwyr yn ddiogel ac yn achub bywydau America. ” Mae'r nid yw cyhoeddi yn berthnasol i breswylwyr parhaol cyfreithiol ac aelodau agos eu teulu. Blaidd ychwanegodd y bydd yn rhaid i deithwyr yr Unol Daleithiau sydd wedi bod yn Ardal Schengen deithio trwy feysydd awyr dethol lle mae gan y llywodraeth “weithdrefnau sgrinio gwell”.

Tasglu coronafirws y Tŷ Gwyn a nodwyd yn gynharach yn yr wythnos bod cychwynnol problemau a grëwyd gan ddiffygpecyn profi ty dosbarthu gan y US Centers goresgynwyd ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau (CDC). Mae'n ymddangos bod lefelau'r profion yn isel iawn yn wir o gymharu â gwledydd eraill. Mae profion wedi bod yn hanfodol wrth reoli'r epidemig. Yn ôl safle’r CDC bu 938 o achosion a chyfanswm o 29 marwolaeth hyd yn hyn. Mae hyn yn wahanol i'r ffigurau ar y Asiantaeth yr UE y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau, sy'n rhoi ffigur o 1,025 o achosion.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Y Comisiwn Ewropeaidd a'r Cyngor Ewropeaidd cyhoeddi ajoint statement ar waharddiad teithio yr Unol Daleithiau:

"Mae'r Coronavirus yn argyfwng byd-eang, heb fod yn gyfyngedig i unrhyw gyfandir ac mae'n gofyn am gydweithrediad yn hytrach na gweithredu unochrog.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd yn anghymeradwyo'r ffaith bod penderfyniad yr UD i gymeradwyo gwaharddiad teithio wedi'i gymryd yn unochrog a heb ymgynghori.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cymryd camau cryf i gyfyngu ar ledaeniad y firws."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, cynnwys, Erthygl Sylw, gwleidyddiaeth, UK

Sylwadau ar gau.