#Coronavirus - Mae Lagarde yn galw am ymateb cyllidol uchelgeisiol a chydlynol #ECB

| Mawrth 12, 2020

Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde

Mae Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, wedi dweud bod y coronafirws yn profi i fod yn sioc sylweddol i economïau’r UE a bod angen i fanciau fod mewn sefyllfa i barhau i ariannu cartrefi a chorfforaethau sy’n profi anawsterau dros dro. Mae cefnogaeth unfrydol hefyd ar gyfer gweithredu cydgysylltiedig cryf i amddiffyn yr economi.

Wrth siarad yn ei chynhadledd i'r wasg fisol, dywedodd Christine Lagarde y bydd yr ECB yn caniatáu i fanciau weithredu dros dro o dan y gofynion cyfalaf sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf. Disgwylir y bydd y rhyddhad cyfalaf hwn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi'r economi yn hytrach na chynyddu difidendau neu gynyddu tâl.

Dywedodd Lagarde y gelwir ar lywodraethau a phob sefydliad polisi arall i gymryd camau amserol ac wedi'u targedu. Roedd hi'n mynnu y byddai angen ymateb polisi cyllidol uchelgeisiol a chydlynol ar Ewrop, gan ychwanegu bod y cyngor llywodraethu yn cefnogi'n gryf ymrwymiad llywodraethau ardal yr ewro a'r sefydliadau Ewropeaidd i weithredu polisi ar y cyd a chydlynol mewn ymateb i ôl-effeithiau lledaenu y coronafirws.

Wrth edrych y tu hwnt i'r aflonyddwch sy'n deillio o'r coronafirws, dywedodd Lagarde y disgwylir i dwf ardal yr ewro adennill tyniant dros y tymor canolig a gefnogir gan ffafriol amodau cyllido, safiad cyllidol ardal yr ewro a'r ailddechrau disgwyliedig mewn gweithgaredd byd-eang.

Croesawodd Lagarde y mesurau a gymerwyd eisoes gan sawl llywodraeth i sicrhau digon o adnoddau yn y sector iechyd ac i ddarparu cefnogaeth i gwmnïau a gweithwyr yr effeithir arnynt, yn benodol, dywedodd fod angen mesurau megis darparu gwarantau credyd i ategu ac atgyfnerthu’r mesurau polisi ariannol a gyhoeddodd yr ECB heddiw. Yn olaf, croesawodd ymrwymiad llywodraethau ardal yr ewro a sefydliadau Ewropeaidd i weithredu nawr, yn gryf a gyda'i gilydd mewn ymateb i ôl-effeithiau lledaeniad pellach y coronafirws.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, coronafirws, Economi, EU, EU, cynnwys, Erthygl Sylw, Iechyd, gwleidyddiaeth

Sylwadau ar gau.