#Coronavirus - 'Ydyn ni'n gweithredu gyda'n gilydd, neu ydyn ni'n gweithredu ar ein pennau ein hunain?' ASE Paul Tang

| Mawrth 23, 2020

Gohebydd UE siaradodd â Paul Tang ASE (S&D, NL) am ymateb yr Iseldiroedd i coronafirws. Yn yr Iseldiroedd bu cloi gwirfoddol, mae bariau a bwytai ar gau ac anogir pobl i aros gartref er bod parciau'n brysur, yn enwedig yn heulwen y gwanwyn. Dyfalodd Tang y gallai fod yn rhaid i'r Iseldiroedd edrych ar waharddiad ar gyswllt tebyg i'r un a osodwyd yn yr Almaen yn ddiweddar, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Dywed Tang, sy'n aelod o Bwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol Senedd Ewrop fod gan bob aelod-wladwriaeth ei 'Bazooka' ei hun ond bod y cynlluniau'n debyg ar y cyfan: rhoi cailddarllediadau a grantiau i cwmnïau, darparu cymorth incwm ar gyfer ac ati. Dywedodd mai'r cwestiwn go iawn yw pa effaith fydd hyn yn ei gael ar ddyled y llywodraeth, gan dynnu sylw at y rise mewn taeniadau fneu fondiau llywodraeth yr Eidal. Yn ôl Tang, bydd y drafodaeth go iawn ar lefel Ewropeaidd: "Ydyn ni'n gweithredu together, neu ydyn ni'n gweithredu ar ein pennau ein hunain?"

Er y bydd yr Ewro-grŵp yn cwrdd yfory (24 Mawrth), Nid yw Tang yn siŵr y bydd yn llwyddiannus, ond dywedodd y dylai alluogi gwledydd i fenthyca mewn ffordd sy'n caniatáu iddyn nhw frwydro yn erbyn y firws a'r difrod o ganlyniad. Dywedodd Tang mai'r dirywiad economaidd sydyn yw'r pris yr ydym yn barod i'w dalu am ein hiechyd. Ychwanegodd y bydd angen i lywodraethau loiawn ar sut i ailgychwyn yr economi, fel nad yw dirwasgiad dros dro yn troi'n ddirywiad hir. Ond mae'n optimistaidd ac yn dweud bod cyfleoedd, os ydym ni sylweddoli na allwn wladoli polisi a sylweddoli bod yn rhaid i ni weithio gyda'n gilydd. Mae Tang yn ychwanegu bach nodi o rybudd: “Rwy'n optimistaidd, ond mae'n rhy fuan i ddweud.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, Economi, EU, EU, Senedd Ewrop, cynnwys, Erthygl Sylw, Iechyd, Yr Iseldiroedd

Sylwadau ar gau.