Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun grant uniongyrchol yr Almaen i gefnogi cwmnïau y mae achosion #Coronavirus yn effeithio arnynt

| Mawrth 25, 2020

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod cynllun Almaeneg i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o COVID-19 a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 19 Mawrth 2020.

Hysbysodd yr Almaen i'r Comisiwn gynllun ar gyfer cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws o dan y Fframwaith Dros Dro. Nod y cynllun, o'r enw “Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020”, yw cywiro'r anawsterau sy'n wynebu cwmnïau a helpu i sicrhau nad yw'r aflonyddwch a achosir gan yr achosion o coronafirws yn tanseilio eu hyfywedd. Mae'r cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol, blaenswm ad-daladwy neu fanteision treth a thalu.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, nid yw cymorth yn fwy na € 120,000 y cwmni sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 100,000 y cwmni sy'n weithgar wrth gynhyrchu cynhyrchion amaethyddol yn sylfaenol. Ar gyfer pob cwmni arall y mae'r cymorth brigiad firws coronafirws yn effeithio arno, nid yw cymorth yn fwy na € 800,000 y cwmni.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad y bydd y mesur yn cyfrannu at reoli effaith economaidd y coronafirws yn yr Almaen. Mae'n angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Heddiw, gwnaethom gymeradwyo cynllun Almaeneg a fydd yn helpu cwmnïau yr effeithir arnynt gan yr achosion o coronafirws trwy grantiau uniongyrchol, blaenswm ad-daladwy neu fanteision treth a thalu. Gyda’r cynllun Almaeneg hwn, yr ydym wedi’i gymeradwyo heddiw o dan y Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol newydd, rydym yn parhau i weithio gydag aelod-wladwriaethau i sicrhau cefnogaeth amserol i’r economi drwy’r amseroedd anodd hyn. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Yr Almaen, Iechyd

Sylwadau ar gau.