#Coronavirus - Cytundeb eang bod angen offeryn dyled cyffredin

| Mawrth 25, 2020

Llywydd yr Ewro-grŵp, Mario Centeno

Ddoe (24 Mawrth) cyfarfu gweinidogion cyllid yr UE i drafod y pandemig coronafirws a’r mesurau y gall eu cymryd i fynd i’r afael â’i effaith ar economi Ewrop. Roedd y cwestiwn mwyaf dadleuol o ddefnyddio'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd i gefnogi gwladwriaethau yn parhau i fod heb ei ddatrys, er bod 'cefnogaeth eang'. Mae Centeno wedi cicio hyn i fyny'r grisiau trwy ei anfon at benaethiaid llywodraeth i'w ddatrys, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae llinellau credyd rhagofalus ESM wedi'u cynllunio i gynnal mynediad at gyllid y farchnad ar gyfer ESM member gwledydd y mae eu hamodau economaidd yn dal i fod yn gadarn ond cael dod dan straen. Mae'r llinell gredyd yn atal argyfyngau trwy weithredu fel rhwyd ​​ddiogelwch sy'n cryfhau teilyngdod credyd y wlad sy'n elwa, gan ganiatáu iddi gyhoeddi bondiau ar gyfraddau is.

Adroddodd Centeno hynny roedd cytundeb eang bod y dylai adnoddau sylweddol yr ESM gyfrannu at yr UE ymateb cydgysylltiedig. Dywedodd yn ei gynhadledd i'r wasg nad oedd unrhyw 'berygl moesol' a yr oedd i ymateb i'r allanol ac cymesur sioc o COVID-19. Yno is cefnogaeth eang, ond nid cefnogaeth unfrydol, sicrhau bod diogelwch Cymorth Argyfwng Pandemig ar gael, o fewn darpariaethau'r Cytundeb ESM, gan adeiladu ar fframwaith y Llinell Gredyd Amodau Gwell (ECCL) bresennol., sy'n llinell gredyd ragofalus o hyd at 2% o'r CMC, ond bydd mwy o waith yn cael ei wneud ar fanylion.

Rheolwr Gyfarwyddwr Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd Klaus Regling Dywedodd fod gan yr ESM brofiad ac arbenigedd wrth ddelio ag argyfyngau, gan ddisgrifiog hyn fel ei 'mantais gymharol'. Regling dywedodd ei fod wedi gallu benthyca sydd ar gael o € 410 biliwn, sy'n cyfateb i 3.4% o CMC ardal yr ewro a wfel ar gael ar adegau o angen.

Gofynnodd yr Eurogroup diwethaf i'r ESM wneud edrych i mewn sut it gallai gyfrannu at ymateb cyfunol Ewrop i'r argyfwng corona oddi mewn ei mandad. Ymhlith y offer presennol Regling disgrifiwyd y llinell gredyd ragofalus fel ei yr offeryn mwyaf addas i ymateb i'r her corona, yn enwedig y llinell gredyd ragofalus o'r enw ECCL (Llinell Credyd Amodau Uwch).

Heddiw (25 Mawrth) mewn llythyr a lofnodwyd gan benaethiaid llywodraeth Gwlad Belg, Ffrainc, Gwlad Groeg, Iwerddon, yr Eidal, Luxembourg, Portiwgal, Slofenia a Sbaen i Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel, arweinwyr a elwir ymhlith pethau eraill ar yr angen i weithio ar offeryn dyled cyffredin a gyhoeddwyd gan sefydliad Ewropeaidd i godi arian ar farchnadoedd rhyngwladol gan sicrhau cyllid tymor hir sefydlog sy'n ofynnol i wrthsefyll yr iawndal a achosir gan y pandemig.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cynnwys, Erthygl Sylw

Sylwadau ar gau.