#Coronavirus - Safonau wedi'u cysoni ar gyfer dyfeisiau meddygol i ymateb i anghenion brys

| Mawrth 25, 2020

Ddoe (24 Mawrth), mabwysiadodd y Comisiwn benderfyniadau ar safonau wedi'u cysoni a fydd yn caniatáu i weithgynhyrchwyr osod dyfeisiau sy'n perfformio'n dda ar y farchnad i amddiffyn cleifion, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a dinasyddion yn gyffredinol. Bydd y safonau'n hwyluso gweithdrefn asesu cydymffurfiaeth gyflymach a llai costus. Mae'r safonau cysonedig diwygiedig yn chwarae rhan ganolog yn y pandemig coronafirws cyfredol oherwydd eu bod yn ymwneud â dyfeisiau beirniadol fel masgiau wyneb meddygol, tapiau llawfeddygol, gynau a siwtiau, diheintyddion golchwr, sterileiddio.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd, Stella Kyriakides: “Rhaid i ni beidio â gwastraffu eiliad yn ein brwydr yn erbyn y coronafirws. Gyda'r mesurau rydyn ni'n eu mabwysiadu heddiw, rydyn ni'n cyflymu mynediad offer a dyfeisiau meddygol diogel, hanfodol fel masgiau, gynau a siwtiau ym marchnad yr UE. Mae'r offer hwn yn sylfaenol i'n gweithwyr iechyd proffesiynol - y menywod a'r dynion dewr a gwydn yn y rheng flaen - i achub bywydau. ”

Ar ôl eu rhoi ar waith, bydd defnyddio'r safonau hyn yn caniatáu i weithgynhyrchwyr dyfeisiau meddygol a gweithredwyr economaidd pryderus eraill, gydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch deddfwriaeth yr UE, gan ystyried yr atebion technegol mwyaf diweddar. Mae'r safonau hyn, unwaith y cyfeirir atynt yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, yn caniatáu cydymffurfiaeth dyfeisiau â gofynion y tair Cyfarwyddeb ar ddyfeisiau meddygol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein mewn a Datganiad i'r wasg.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd

Sylwadau ar gau.