#Coronavirus - Gwyliwch y bwlch: mae gwasgfa tiwb Llundain yn pitsio gweinidog yn erbyn maer

| Mawrth 25, 2020
Roedd gweinidog iechyd Prydain a maer Llundain yn groes ddydd Mawrth (24 Mawrth) ynghylch a allai system drafnidiaeth y ddinas redeg mwy o wasanaethau wrth i gymudwyr deithio ar gerbydau tiwb wedi'u pacio er gwaethaf rhybuddion i gadw ar wahân i reoli lledaeniad coronafirws, ysgrifennu William James ac Andy Bruce.

Llundain sydd wedi gweld y nifer fwyaf o achosion o coronafirws o unrhyw ranbarth ym Mhrydain ac mae teithwyr yn cael eu gorfodi i falu yn erbyn eraill ar wasanaethau ar ôl i lywodraeth leol y ddinas leihau nifer y trenau.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Matt Hancock, nad oedd unrhyw reswm pam y dylai'r system drafnidiaeth fod yn gweithredu llai o wasanaethau.

“Fe ddylen ni gael mwy o drenau tiwb yn rhedeg,” meddai mewn cynhadledd newyddion. “Nid oes unrhyw reswm da yn y wybodaeth a welais y dylai lefelau cyfredol y ddarpariaeth tiwb fod mor isel ag y maent.”

Mae Transport for London, sy'n rhedeg y rhwydwaith tiwbiau, wedi cynghori pobl i beidio â theithio oni bai bod eu taith yn hanfodol ac wedi torri gwasanaethau wrth i weithwyr gael gwybod i aros gartref. Ond mae miloedd o weithwyr gofal iechyd ac eraill yn dal i ddibynnu ar y system danddaearol i gyrraedd y gwaith.

Dywedodd maer Llundain Sadiq Khan ei bod bron yn amhosibl ychwanegu mwy o wasanaethau tiwb oherwydd bod llawer o yrwyr a staff ar absenoldeb salwch neu'n cael eu gorfodi i hunan-ynysu.

“Ni allwn redeg mwy o wasanaethau nag yr ydym ar hyn o bryd,” meddai.

Yn gynharach, dywedodd Khan y gallai’r heddlu gynnal hapwiriadau ar deithwyr sy’n defnyddio’r tiwb yng nghanol rhybuddion bod degau o filoedd o bobl yn anwybyddu rhybuddion i osgoi trafnidiaeth gyhoeddus.

Dywedodd Khan y gallai’r heddlu gael eu defnyddio i wirio teithwyr unigol a sicrhau eu bod yn gymwys fel gweithwyr allweddol sydd â rheswm dilys dros ddefnyddio’r rhwydwaith trafnidiaeth.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, Iechyd, UK

Sylwadau ar gau.