#Coronavirus - Senedd y DU ar fin cau am o leiaf pedair wythnos

| Mawrth 25, 2020
Disgwylir i senedd Prydain atal eistedd am o leiaf pedair wythnos o heddiw (25 Mawrth) fel rhan o ymdrechion y llywodraeth i arafu lledaeniad coronafirws, yn ysgrifennu Kylie MacLellan.

Roedd y Senedd i fod i gau am seibiant Pasg tair wythnos o 31 Mawrth, ond mae cynnig ar bapur gorchymyn dydd Mercher yn cynnig ei fod yn dechrau wythnos yn gynnar, wrth i ofnau dyfu bod gwleidyddion a staff yn cael eu peryglu trwy barhau i weithio yno.

Roedd eisoes wedi cau i ymwelwyr ac wedi lleihau nifer y deddfwyr a ganiateir yn siambr Tŷ’r Cyffredin er mwyn caniatáu iddynt eistedd yn fwy gwag yn unol â chanllawiau ar bellhau cymdeithasol.

Dywedodd siaradwr Tŷ’r Cyffredin Lindsay Hoyle hefyd ddydd Llun y byddai unrhyw bleidleisiau a gynhaliwyd yn cael eu haddasu er mwyn osgoi’r broses arferol a all weld cannoedd o wneuthurwyr deddfau yn cael eu gwasgu i mewn i ystafell gul gyda’i gilydd wrth iddynt gael eu cyfrif drwodd.

Mae’r cynnig, a gyflwynwyd gan arweinydd Tŷ’r Cyffredin, Jacob Rees-Mogg, yn nodi: “Bod y Tŷ hwn, ar ei godiad heddiw, yn gohirio tan ddydd Mawrth 21 Ebrill 2020.”

Dywedodd y gweinidog tai Robert Jenrick, er bod y mwyafrif o wneuthurwyr deddfau eisiau i'r senedd barhau i eistedd i graffu ar y llywodraeth, roedd hefyd yn bwysig amddiffyn y staff sy'n gweithio yno.

“Rwy’n sicr y bydd y senedd yn dychwelyd ar ôl gwyliau’r Pasg ac rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn, pa mor ddwfn a difrifol bynnag yw’r argyfwng hwn, bod y senedd ar ryw ffurf yn parhau i weithredu,” meddai wrth BBC TV.

Mae disgwyl i’r siambr uchaf, Tŷ’r Arglwyddi, gymeradwyo deddfwriaeth frys ddydd Mercher gan roi pwerau ysgubol i awdurdodau fynd i’r afael â’r achosion cynyddol o coronafirws.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, Iechyd, UK

Sylwadau ar gau.

Eicon Dewislen Chwith