Cysylltu gyda ni

coronafirws

#Coronavirus - Senedd y DU ar fin cau am o leiaf pedair wythnos

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i senedd Prydain atal eistedd am o leiaf pedair wythnos o heddiw (25 Mawrth) fel rhan o ymdrechion y llywodraeth i arafu lledaeniad coronafirws, yn ysgrifennu Kylie MacLellan.

Roedd y Senedd i fod i gau am seibiant Pasg tair wythnos o 31 Mawrth, ond mae cynnig ar bapur gorchymyn dydd Mercher yn cynnig ei fod yn dechrau wythnos yn gynnar, wrth i ofnau dyfu bod gwleidyddion a staff yn cael eu peryglu trwy barhau i weithio yno.

Roedd eisoes wedi cau i ymwelwyr ac wedi lleihau nifer y deddfwyr a ganiateir yn siambr Tŷ’r Cyffredin er mwyn caniatáu iddynt eistedd yn fwy gwag yn unol â chanllawiau ar bellhau cymdeithasol.

Dywedodd siaradwr Tŷ’r Cyffredin Lindsay Hoyle hefyd ddydd Llun y byddai unrhyw bleidleisiau a gynhaliwyd yn cael eu haddasu er mwyn osgoi’r broses arferol a all weld cannoedd o wneuthurwyr deddfau yn cael eu gwasgu i mewn i ystafell gul gyda’i gilydd wrth iddynt gael eu cyfrif drwodd.

Mae’r cynnig, a gyflwynwyd gan arweinydd Tŷ’r Cyffredin, Jacob Rees-Mogg, yn nodi: “Bod y Tŷ hwn, ar ei godiad heddiw, yn gohirio tan ddydd Mawrth 21 Ebrill 2020.”

Dywedodd y gweinidog tai Robert Jenrick, er bod y mwyafrif o wneuthurwyr deddfau eisiau i'r senedd barhau i eistedd i graffu ar y llywodraeth, roedd hefyd yn bwysig amddiffyn y staff sy'n gweithio yno.

“Rwy’n sicr y bydd y senedd yn dychwelyd ar ôl gwyliau’r Pasg ac rwy’n credu ei bod yn bwysig iawn, pa mor ddwfn a difrifol bynnag yw’r argyfwng hwn, bod y senedd ar ryw ffurf yn parhau i weithredu,” meddai wrth BBC TV.

Mae disgwyl i’r siambr uchaf, Tŷ’r Arglwyddi, gymeradwyo deddfwriaeth frys ddydd Mercher gan roi pwerau ysgubol i awdurdodau fynd i’r afael â’r achosion cynyddol o coronafirws.

coronafirws

Yr Alban yn ymestyn cyfyngiadau lletygarwch tan 2 Tachwedd - PA Media

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyfyngiadau coronafirws yn yr Alban, sy'n cynnwys cau tafarndai a bwytai yn ardal y gwregys canolog a chyrffyw ar letygarwch dan do mewn mannau eraill, i gael eu hymestyn tan 2 Tachwedd, PA Media adroddwyd ddydd Mercher (21 Hydref), gan nodi Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, ysgrifennwch Sarah Young ac Andy Bruce.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae risg i coronafirws redeg allan o reolaeth yn yr Almaen, yn rhybuddio Soeder

cyhoeddwyd

on

By

Arweinydd Undeb Cymdeithasol Cristnogol Bafaria (CSU), Markus Soeder (Yn y llun), rhybuddiodd ddydd Mercher (21 Hydref) bod y coronafirws mewn perygl o droelli allan o reolaeth yn yr Almaen, yn ysgrifennu Paul Carrel.

Tra bod cyfraddau heintiau’r Almaen yn is nag mewn rhannau helaeth o Ewrop, maen nhw wedi bod yn cyflymu ac wedi cyrraedd record ddyddiol o 7,830 ddydd Sadwrn, yn ôl Sefydliad Robert Koch.

“Mae Corona yn ôl gyda grym llawn ... mae’r ail don yma,” meddai Soeder wrth gynulliad talaith Bafaria, gan ychwanegu bod angen pwyll a doethineb.

Ddydd Mawrth, fe aeth preswylwyr yn ardal Bafaria yn Berchtesgadener Land yn ôl i mewn i gloi, yr ardal gyntaf yn yr Almaen i wneud hynny ers mis Ebrill.

Dywedodd Soeder ei fod serch hynny eisiau cadw ffiniau agored â gwledydd cyfagos. Mae Bafaria yn ffinio â'r Swistir, Awstria a'r Weriniaeth Tsiec. Roedd hefyd yn benderfynol o gadw'r economi i weithredu ac ysgolion a meithrinfeydd ar agor cyhyd â phosibl.

“Ein blaenoriaeth yw osgoi cau blanced i lawr,” meddai wrth gynulliad talaith Bafaria, gan ychwanegu y byddai’n cyflwyno lefel rhybuddio “coch tywyll” gyda chyfyngiadau llymach ar gyfer ardaloedd ym Mafaria sydd â 100 o achosion newydd fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod.

Yn gynharach, dywedodd llefarydd ar ran Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ei fod yn aros mewn cwarantîn gartref tan Hydref 29 ar ôl i warchodwr corff brofi’n bositif am y firws.

Ychwanegodd Steinmeier, y mae ei rôl yn seremonïol i raddau helaeth, ddwywaith yn negyddol am y firws, ychwanegodd y llefarydd.

“Mae yna olau ar y gorwel,” meddai Soeder. “Wrth gwrs, fe ddaw’r brechlyn, wrth gwrs bydd y sefyllfa’n wahanol iawn yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf ... Mae yna fory ar ôl corona.”

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Tsiec € 2.3 miliwn i gefnogi cyfleusterau SPA iechyd y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy yn Tsiec

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Tsiec CZK 62 miliwn (oddeutu € 2.3m) i gefnogi darparwyr gweithdrefnau meddygol SPA a thriniaethau adfer iachaol yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy (Tsiecia) yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan gymorth y wladwriaeth Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y cynllun yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae SPAs iechyd yn y rhanbarth yn ei wynebu ar hyn o bryd oherwydd y gostyngiad yn nifer y cleifion a achoswyd gan yr achosion o coronafirws.

Mae'r cynllun hwn yn ategu cynllun i gefnogi cyfleusterau SPA iechyd yn Tsiecia gyfan y cymeradwyodd y Comisiwn ynddo Awst 2020 (SA.58018). Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Tsiec ar gyfer cyfleusterau SPA iechyd yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y gefnogaeth (i) yn fwy na € 800,000 y cwmni fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 30 Mehefin 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58198 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd