Gellir dal i ddefnyddio € 4.1 biliwn yng Nghyllideb yr UE i fynd i'r afael ag argyfwng #Coronavirus

| Mawrth 25, 2020

Cyn pleidlais Senedd Ewrop ar y mesurau coronafirws cyntaf yn ystod y sesiwn lawn hynod ar 26 Mawrth, cynigiodd ASE Siegfried Muresan, is-lywydd Plaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) ac is-gadeirydd Grŵp EPP sy'n gyfrifol am Gyllideb yr UE, ysgogi € 4.1 biliwn ychwanegol. yng Nghyllideb yr UE.

“Mae amseroedd digynsail yn gofyn am gamau digynsail. Mae'r EPP yn cefnogi mesurau arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd yn llawn a bydd yn pwyso am eu mabwysiadu'n gyflym fel mater o frys yn y cyfarfod llawn. Mae hyn yn golygu na fydd y grŵp yn cyflwyno unrhyw welliannau ac yn gwrthod unrhyw newidiadau o'r fath sy'n dod o unrhyw grŵp gwleidyddol arall.

“Tra bod mesurau Ewropeaidd a chenedlaethol yn dechrau siapio, gallwn ac mae'n rhaid i ni wneud mwy i helpu ein dinasyddion, achub ein heconomïau neu amddiffyn ein hundeb. Hyd nes y bydd y sefyllfa wedi sefydlogi a bod gennym fwy o ragweladwyedd ynghylch effaith yr argyfwng presennol, rhaid i'r Comisiwn Ewropeaidd gynyddu ei ymdrechion i gynnig mwy o fentrau'r UE i liniaru'r argyfwng.

“Mae Cyllideb yr UE yn rhan o’r ateb i’r argyfwng hwn a rhaid ei ddefnyddio i’w raddau llawn i gefnogi ein dinasyddion. Hefyd, mae € 4.1bn ar gael ar hyn o bryd yn 2020 o dan ddarpariaethau hyblygrwydd cyllideb yr UE. Gellir defnyddio'r adnoddau hyn yn unigol gan yr aelod-wladwriaethau ar raddfa lai neu eu cronni ar lefel yr UE fel bod mwy yn cael ei wneud i bawb. Mae profiad wedi ein dysgu na phan ydym yn tynnu ein hadnoddau ac yn gweithredu gyda'n gilydd, rydym yn rym diguro. Dyma'r amser i gadw mewn cof ein llwyddiannau a gweithredu eto fel un.

“Fel bob amser, mae Cawl yr EPP yn barod i fabwysiadu unrhyw fentrau sydd ar ddod yn gyflym fel bod help yn cyrraedd pawb mewn angen.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Senedd Ewrop, Iechyd, EPP UK

Sylwadau ar gau.