Gallai economi’r Almaen grebachu cymaint ag 20% ​​oherwydd #Coronavirus - #Ifo

| Mawrth 25, 2020
Fe allai economi’r Almaen gontractio cymaint ag 20% ​​eleni oherwydd effaith y coronafirws, meddai economegydd Ifo ddydd Mercher, wrth i forâl busnes yr Almaen gwympo i’w lefel isaf ers yr argyfwng ariannol byd-eang yn 2009, ysgrifennu Michael Nienaber ac Rene Wagner.

Daeth y rhagolwg dinistriol wrth i wneuthurwyr deddfau drafod pecyn achub digynsail gwerth mwy na € 750 biliwn ($ 813.15bn) y mae'r llywodraeth am i'r senedd atal y brêc dyled sydd wedi'i gorffori'n gyfansoddiadol ar ei gyfer.

Dangosodd canlyniadau arolwg terfynol sefydliad Ifo fod ei mynegai hinsawdd busnes wedi gostwng i 86.1 o 96.0 ym mis Chwefror.

“Dyma’r cwymp mwyaf serth a gofnodwyd ers ailuno’r Almaen a’r gwerth isaf ers mis Gorffennaf 2009,” meddai Arlywydd Ifo, Clemens Fuest, mewn datganiad.

“Mae economi’r Almaen mewn sioc,” meddai Fuest, gan ychwanegu bod disgwyliadau busnes yn benodol wedi tywyllu fel erioed o’r blaen tra bod asesiad cwmnïau o’u sefyllfa bresennol hefyd wedi gwaethygu’n sydyn.

Yn y sector gwasanaethau, postiodd y dangosydd hinsawdd busnes ei gwymp mwyaf serth ers i'r data gael ei gasglu gyntaf yn 2005, meddai Ifo.

Mewn gweithgynhyrchu, gostyngodd y mynegai i'w lefel isaf ers mis Awst 2009, gyda'r is-fynegai ar gyfer disgwyliadau yn postio'r gostyngiad mwyaf serth mewn 70 mlynedd o arolygon diwydiant.

Dywedodd economegydd Ifo, Klaus Wohlrabe, wrth Reuters y gallai economi’r Almaen gontractio rhwng 5% ac 20% eleni yn dibynnu ar hyd y cau a achosir gan y pandemig.

Ychwanegodd Wohlrabe ei fod yn disgwyl y byddai dirwasgiad difrifol a fyddai’n para am o leiaf dau chwarter.

'SYML DIDERFYN'

Dywedodd economegydd ING, Carsten Brzeski, fod y term sefydledig “dirwasgiad” yn annigonol i ddisgrifio economi sydd bron â dod i stop dros nos.

“Po hiraf y bydd y cloi yn para, po fwyaf y bydd maint y crebachiad yn debyg i niferoedd a welir fel rheol yn unig mewn economïau sy'n dod i'r amlwg. Yn syml na welwyd ei debyg o'r blaen, ”meddai Brzeski.

Hyd yn hyn mae llywodraeth yr Almaen yn disgwyl i gynnyrch mewnwladol crynswth grebachu oddeutu 5% eleni oherwydd yr achosion.

Roedd ffigurau Ifo yn cyd-fynd ag arolygon PMI IHS Markit, a ryddhawyd ddydd Mawrth, a ddangosodd fod sector gwasanaeth yr Almaen wedi dioddef crebachiad uchaf erioed ym mis Mawrth, gan wthio gweithgaredd busnes cyffredinol i'r lefel isaf ers argyfwng 2009.

Gofynnodd y Gweinidog Cyllid, Olaf Scholz, i wneuthurwyr deddfau yn gynharach ddydd Mercher atal y brêc dyled, sy’n cyfyngu benthyca newydd i 0.35% o CMC, fel y gallai’r llywodraeth frwydro yn erbyn y pandemig coronafirws gyda “grym llawn”.

Disgwylir i dŷ isaf Bundestag basio’r pecyn achub yn ddiweddarach heddiw (25 Mawrth), gan gynnwys cyllideb atodol a ariannwyd gan ddyled o € 156bn a chronfa sefydlogi gwerth € 600bn ar gyfer benthyciadau i fusnesau sy’n ei chael yn anodd.

Efallai y bydd y llywodraeth hyd yn oed yn cymryd betiau uniongyrchol mewn cwmnïau.

Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder, Christine Lambrecht, wrth fusnes Handelsblatt yn ddyddiol y gallai'r rhain fod yn rhannol neu'n llawn os oes angen, er mwyn atal cwmnïau allweddol rhag gwerthu neu chwalu yn ystod yr argyfwng.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Yr Almaen, Iechyd

Sylwadau ar gau.