#SealOfExcegnosis wedi'i ddyfarnu i ymchwilwyr rhagorol

| Mawrth 25, 2020

Heddiw (25 Mawrth) mae'r Comisiwn wedi dyfarnu Sêl Ragoriaeth tystysgrifau i 2,136 o ymchwilwyr a wnaeth gais am a Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie yn 2019.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n hapus iawn i roi Morloi Rhagoriaeth i fwy na 2,000 o ymgeiswyr Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie gwych. Er nad yw'r gyllideb sydd ar gael yn caniatáu inni ariannu eu cynigion, gallwn gydnabod eu gwaith gwerthfawr a'r wybodaeth a grëwyd gyda label o ansawdd. Trwy’r Sêl Ragoriaeth, gall cyrff cyllido amgen fanteisio ar broses werthuso Horizon 2020 a chefnogi’r cynigion ymchwil rhagorol hyn yn ariannol. ”

Mae galwadau am gynigion o dan Weithredoedd Marie Skłodowska-Curie yn hynod gystadleuol. Dyfarnodd y gyllideb a ddyrannwyd ar gyfer galwad 2019 grantiau i ddim ond 1,475 o ymchwilwyr allan o 9,875 o ymgeiswyr. Mae Sêl Ragoriaeth yn label o ansawdd a ddyfarnwyd i ymgeiswyr MSCA y sgoriodd eu cynigion 85% neu fwy, ond na ellid eu hariannu oherwydd cyfyngiadau cyllidebol.

Nod y gymeradwyaeth hon yw helpu ymchwilwyr i ddod o hyd i gyllid amgen ar gyfer eu prosiect o ffynonellau rhanbarthol, cenedlaethol neu sefydliadol. I gael gwybodaeth am gynlluniau cymorth ar gyfer deiliaid Sêl Ragoriaeth Gweithredoedd Marie Skłodowska-Curie gweler yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.