#Coronavirus - Gwledydd yr UE i gael help gan #SolidarityFund

| Mawrth 26, 2020
Claf yn gorwedd yn y gwely yn yr ysbyty © Halfpoint / Adobe Stock© Halfpoint / Adobe Stock

Mae Senedd Ewrop yn defnyddio arian ychwanegol i helpu gwledydd yr UE sy'n cael eu taro galetaf gan y pandemig coronafirws. Mewn sesiwn lawn anhygoel heddiw (26 Mawrth), bydd ASEau yn pleidleisio ar a gynnig y Comisiwn Ewropeaidd i ganiatáu i aelod-wladwriaethau ofyn am gymorth ariannol gan y Cronfa Undod yr UE yn eu brwydr yn erbyn Covid-19. Mae'r cynnig yn rhan o set o fesurau'r UE i ddefnyddio'r holl adnoddau cyllideb presennol i helpu gwledydd yr UE i fynd i'r afael â'r pandemig.

Mae'r Comisiwn yn cynnig ehangu cwmpas y Gronfa Undod i ychwanegu argyfyngau iechyd cyhoeddus mawr at yr argyfyngau naturiol a gwmpesir i ddechrau.

Dylai'r aelod-wladwriaethau sy'n cael eu taro galetaf gael mynediad at gymorth ariannol o hyd at € 800 miliwn yn 2020. Byddai'r gefnogaeth yn cael ei phenderfynu fesul achos.

undod yr UE

Wedi'i greu fel ymateb i'r llifogydd difrifol yng Nghanol Ewrop yn 2002, prif amcan Cronfa Undod yr UE yw darparu cymorth ariannol i aelod-wladwriaethau'r UE sy'n delio â thrychinebau naturiol. O dan y rheolau cyfredol, ni all y gronfa ond gefnogi adferiad o drychinebau fel llifogydd, tanau coedwig, daeargrynfeydd, stormydd a sychder. Nid yw argyfyngau iechyd cyhoeddus fel Covid-19 yn dod o fewn ei gylch gwaith.

O dan y rheolau newydd, mae gweithrediadau brys ac adfer cyhoeddus, megis adfer trefn waith isadeileddau, glanhau ardaloedd a darparu llety dros dro i bobl, yn parhau i fod yn gymwys i'w hariannu. Byddai'r rheolau yn cael eu hymestyn i gwmpasu cymorth i'r boblogaeth rhag ofn argyfyngau iechyd ac i gwmpasu mesurau i gynnwys clefydau heintus.

“Mae caniatáu i Gronfa Undod yr UE gael ei defnyddio i ddelio â Covid1-9 yn gwneud synnwyr, o ystyried ei heffaith eithafol ar bobl, iechyd a’r economi ym mhob rhan o Ewrop,” meddai aelod GUE / NGL o Ffrainc Iachach Omarjee , sy'n gadeirydd pwyllgor datblygu rhanbarthol y Senedd.

“Y bwriad bob amser oedd addasu'r rheoliadau hyn i argyfyngau a heriau newydd. Bydd hyn yn caniatáu i'r UE weithredu mewn undod. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Senedd Ewrop, Iechyd

Sylwadau ar gau.