Arweinwyr # G20 i ymgynnull o bell fel achosion #Coronavirus ger hanner miliwn

| Mawrth 26, 2020
Bydd arweinwyr o’r grŵp o 20 o brif economïau yn siarad trwy gyswllt fideo heddiw (26 Mawrth) am frwydro yn erbyn y pandemig coronafirws a’i effeithiau economaidd, wrth i heintiau byd-eang gyrraedd y 471,000 uchaf gyda mwy na 21,000 yn farw, ysgrifennu Nayera Abdallah yn Cairo, Stephen Kalin yn Riyadh, Stephanie Nebehay yng Ngenefa, ac Andrea Shalal yn Washington.

Cytunodd gweinidogion cyllid a bancwyr canolog yr G20 yr wythnos hon i ddatblygu “cynllun gweithredu” i ymateb i’r achosion, y mae’r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn disgwyl y bydd yn sbarduno dirwasgiad byd-eang, ond ychydig o fanylion a gynigiwyd ganddynt.

Bydd cyfarwyddwr cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd Tedros Adhanom Ghebreyesus yn annerch yr arweinwyr i geisio cefnogaeth ar gyfer cynyddu cyllid a chynhyrchu offer amddiffyn personol ar gyfer gweithwyr iechyd yng nghanol prinder byd-eang.

“Mae gennym gyfrifoldeb byd-eang fel dynoliaeth ac yn enwedig y gwledydd hynny fel y G20…” meddai Tedros wrth gynhadledd newyddion yn Genefa yn hwyr ddydd Mercher. “Dylent allu cefnogi gwledydd ledled y byd…”

Fe wnaeth King Salman o Saudi Arabia, a oedd, fel y galwodd cadeirydd G20 eleni am yr uwchgynhadledd rithwir, drydar dros nos mai ei nod oedd “uno ymdrechion tuag at ymateb byd-eang.”

Mae pryderon cynyddol ynghylch mesurau amddiffynol yn cael eu trafod neu eu mabwysiadu wrth i wledydd sgrialu i ymateb i'r firws. Anogodd Siambr Fasnach yr Unol Daleithiau arweinwyr G20 i gyd-fynd ag addewid gan wledydd fel Awstralia a Chanada i gadw cadwyni cyflenwi ar agor ac osgoi rheolaethau allforio.

Mae'r gynhadledd fideo a drefnwyd ar gyfer 1200 GMT hefyd yn peryglu cymhlethdodau yn sgil rhyfel prisiau olew rhwng dau aelod, Saudi Arabia a Rwsia, a thensiynau cynyddol rhwng dau aelod arall, yr Unol Daleithiau a China, dros darddiad y firws.

Mewn sgyrsiau paratoadol, cytunodd Tsieina a’r Unol Daleithiau i alw terfyn amser ar eu gêm bai coronafirws, adroddodd y South China Morning Post gan nodi ffynonellau diplomyddol.

Ond mae trafodaethau ymhlith cenhedloedd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig wedi stopio dros fynnu’r Unol Daleithiau bod unrhyw ddatganiad ar y cyd yn galw sylw at darddiad y coronafirws yn Tsieina, adroddodd NBC News. Adroddwyd am achosion, a ddechreuodd yng nghanol China yn hwyr y llynedd, mewn 196 o wledydd.

“Mae deinameg yr Unol Daleithiau-China yn ganolog i gydlynu G20 yn llwyddiannus, byth yn fwy na nawr wrth i wledydd fynd i’r afael â pharsemig 24/7 a chynnwys pandemig nad ydym yn ei ddeall yn llawn eto,” meddai cyn-gynrychiolydd masnach dros dro yr Unol Daleithiau, Miriam Sapiro.

Yn y cyfamser, efallai y bydd Washington yn defnyddio'r uwchgynhadledd i lansio dadl ynglŷn â dod â rhyfel prisiau olew i ben rhwng Riyadh a Moscow sydd wedi gwthio prisiau crai i isafbwyntiau bron i 20 mlynedd wrth i'r pandemig ddinistrio'r galw byd-eang, The Wall Street Journal adroddwyd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Iechyd, byd

Sylwadau ar gau.