Cloi 'em i fyny neu adael' em allan? Mae #Coronavirus yn annog ton o ryddhau carcharorion

| Mawrth 26, 2020
Mae lledaeniad cyflym coronafirws yn pentyrru pwysau ar systemau cyfiawnder troseddol yn fyd-eang ac mae wedi arwain at lifogydd o garcharorion yn cael eu rhyddhau, gyda’r Unol Daleithiau, Canada a’r Almaen yn ymuno ag Iran i ryddhau miloedd o garcharorion, yn ysgrifennu Luke Baker.

Cyhoeddodd gwladwriaeth fwyaf poblog yr Almaen, Gogledd-Rhine Westphalia, ddydd Mercher y byddai’n rhyddhau 1,000 o garcharorion sy’n agos at ddiwedd eu dedfrydau, gyda throseddwyr rhyw a charcharorion treisgar wedi’u heithrio o’r rhestr.

Y nod yw rhyddhau celloedd fel y gellir sefydlu ardaloedd cwarantîn ar gyfer carcharorion sy'n dal y clefyd, a disgwylir i lawer wneud hynny o ystyried y caethiwed tynn mewn unrhyw gyfleuster carchar a'r rhwyddineb y mae'r firws yn ymledu.

Yng Nghanada, rhyddhawyd 1,000 o garcharorion yn nhalaith Ontario yr wythnos diwethaf ac mae cyfreithwyr yn gweithio gydag erlynwyr i ryddhau llawer mwy o garchardai taleithiol trwy gyflymu gwrandawiadau mechnïaeth, ymhlith camau eraill.

“Y pryder yw y gall dedfryd o garchar ddod yn ddedfryd marwolaeth i’r rhai sydd yno,” meddai Daniel Brown, cyfreithiwr yn Toronto.

Mae talaith New Jersey yr Unol Daleithiau yn bwriadu rhyddhau tua 1,000 o garcharorion risg isel dros dro, ac mae Bwrdd Cywiriadau Dinas Efrog Newydd, corff goruchwylio annibynnol, wedi galw ar y maer i ryddhau tua 2,000.

Mae camau tebyg yn cael eu cymryd ym Mhrydain, Gwlad Pwyl a'r Eidal, gydag awdurdodau ar fin monitro'r rhai sy'n cael eu rhyddhau yn agos i sicrhau nad yw'n arwain at ymchwydd mewn gweithgaredd troseddol neu aflonyddwch cymdeithasol tanwydd ar adeg o anesmwythyd cenedlaethol.

Ond er bod mesurau o'r fath yn bosibl mewn llawer o wledydd datblygedig, ac y gallent helpu i atal lledaeniad clefyd sydd wedi heintio mwy na 420,000 o bobl ac wedi lladd bron i 19,000, maent yn gosod heriau difrifol mewn rhannau eraill o'r byd.

Yn Iran, lle mae tua 190,000 o bobl yn cael eu carcharu a bod y coronafirws wedi heintio 25,000 o bobl, mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd yn rhyddhau 85,000 o garcharorion dros dro, gyda 10,000 ohonyn nhw'n cael pardwn.

Yn dibynnu ar ba mor hir y mae'r argyfwng yn para - ac mae Iran eisoes yn siarad am ail don o heintiau - dywed arbenigwyr cyfiawnder troseddol y gallai fod yn anodd rheoli nifer fawr o garcharorion sydd wedi'u rhyddhau neu eu hailymgnawdoli.

“Po hiraf y bydd hyn yn digwydd a pho fwyaf anobeithiol y daw’r sefyllfa, fe allai arwain at benderfyniadau mwy grymus sy’n arwain at ryddhau troseddwyr mwy treisgar neu fwy peryglus,” meddai Keith Ditcham, uwch gymrawd ymchwil mewn troseddau cyfundrefnol a phlismona yn Royal Royal ym Mhrydain. Sefydliad Gwasanaethau Unedig.

“Beth ydych chi'n ei wneud pan fydd pethau'n dychwelyd i normalrwydd? Mae gennych chi nifer o bethau annymunol naill ai yn eich gwlad neu'n teithio'n fyd-eang ... Mae'n rhoi ymdrech sylweddol i orfodi'r gyfraith gyfan yn ôl. "

TU MEWN NEU TU ALLAN?

Mewn rhai gwledydd, yr ofn yw na fydd carcharorion yn cael eu rhyddhau. Yn Venezuela, mae grwpiau hawliau dynol yn poeni am ymlediad COVID-19 ymhlith poblogaeth carchar o 110,000 mewn amodau sydd eisoes yn hynod aflan.

Yn Bogota, Colombia, gadawodd terfysg carchar dros coronafirws 23 o garcharorion yn farw a sgoriau wedi’u hanafu, ac mae aflonyddwch tebyg wedi taro cyfleusterau cadw o’r Eidal i Sri Lanka.

Cyhoeddodd Sudan ei fod yn rhyddhau mwy na 4,000 o garcharorion fel rhagofal yn erbyn y clefyd.

Ym Mrasil, dihangodd tua 1,400 o garcharorion o bedwar cyfleuster yr wythnos diwethaf cyn cloi dros coronafirws, gyda dim ond tua 600 wedi eu hail-ddal hyd yn hyn, meddai awdurdodau.

Mae hyd yn oed y rhai sy'n galw am ryddhau carcharorion yn y gobaith y bydd yn atal marwolaethau wedi wynebu problemau. Yn yr Aifft, cafodd pedair merch eu cadw wythnos yn ôl ar ôl arddangos i gael eu rhyddhau. Fe'u rhyddhawyd eu hunain ar ôl cael eu holi.

“Yr hyn rydyn ni’n ei weld yw newid eithaf seismig yn y modd y mae gorfodi’r gyfraith yn cyflawni ei fusnes yn ystod y misoedd nesaf,” meddai Ditcham RUSI. “Efallai mai’r lleiaf o ddau ddrygioni fydd rhyddhau pob un ond y troseddwyr mwyaf treisgar a pheryglus.”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, canada, coronafirws, EU, Yr Almaen, Iechyd, US

Sylwadau ar gau.