Sassoli: Ni ellir atal democratiaeth yn wyneb # COVID-19

| Mawrth 26, 2020
Cyfarfu Senedd Ewrop heddiw (26 Mawrth) i bleidleisio ar fesurau brys yr UE i fynd i’r afael â phandemig COVID-19, gan gynnwys cefnogaeth i systemau gofal iechyd a chymorth ariannol i’r aelod-wladwriaethau yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng presennol. Dyma sesiwn lawn gyntaf Senedd Ewrop i ddefnyddio pleidleisio o bell.

Yn agoriad y sesiwn, Llywydd Senedd Ewrop David Sassoli (llun): “Rydyn ni'n profi sefyllfa anghyffredin ac annisgwyl. Bu’n rhaid i ni wneud penderfyniadau digynsail yn ystod yr wythnosau diwethaf, gan geisio rhagweld amgylchiadau sy’n newid yn gyflym i amddiffyn iechyd staff ac Aelodau, wrth warantu y gall gwaith democrataidd y sefydliad barhau.

“Roedd yn rhaid i ni arafu, wrth gwrs. Ond nid ydym wedi stopio, oherwydd ni ellir atal democratiaeth yng nghanol argyfwng mor ddramatig. Yn wir, mae'n ddyletswydd arnom, yn yr amseroedd anodd hyn, i fod yng ngwasanaeth ein dinasyddion. Fel deddfwyr, mae gennym y modd, y posibilrwydd, a'r ddyletswydd i helpu.

“Heddiw rydym yn bresennol, er o bell, yn unedig drwy’r fformat rhyfeddol, digynsail hwn. Rydym yn benderfynol o wneud ein cyfraniad yn y frwydr yn erbyn y pandemig hwn trwy warantu y gall gwaith democrataidd y senedd hon barhau. Dyma'r unig ffordd y gallwn wasanaethu pobl, gwasanaethu ein cymunedau, a gwasanaethu gweithwyr gofal iechyd sy'n aberthu eu hunain yn wardiau ein hysbytai ledled Ewrop.

“Ychydig ddyddiau yn ôl, fe darodd y firws erchyll hwn ni yn agos iawn, fe gymerodd fywyd ifanc, dyn ifanc a weithiodd yma gyda ni yn Senedd Ewrop. Mae ein cydymdeimlad dwysaf yn mynd â theulu Giancarlo yn ogystal ag i deuluoedd yr holl bobl sydd wedi colli eu bywydau oherwydd COVID-19.

“Rwyf am gydnabod yr holl bobl hynny sy’n brwydro yn erbyn y firws hwn bob dydd gyda dewrder a phenderfyniad, i’r rhai sy’n sâl yn gyntaf oll, i’r staff meddygol sy’n gweithio’n ddiflino ledled Ewrop a hefyd i ddinasyddion a fydd â’u hymddygiad cyfrifol yn bendant ynddynt dileu’r pandemig hwn. ”

Bydd yr Arlywydd yn cynnal cynhadledd i'r wasg am 16h30

Gellir gweld datganiad yr Arlywydd yma

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Senedd Ewrop, Iechyd

Sylwadau ar gau.