'Nid oes #Huawei y gall firws ein hatal! Mae 90% o'n staff yn Tsieina eisoes yn ôl yn y gwaith 'meddai'r Prif Swyddog Gweithredol

| Mawrth 26, 2020
Ren Zhengfei

Mae'r mwyafrif helaeth o weithwyr Huawei yn ôl i'r gwaith yn dilyn cau'r wlad a weithredwyd mewn ymateb i'r achosion o coronafirws yn Tsieina, yn ysgrifennu Harb Robbie.

Mae gan sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Huawei, Ren Zhengfei Dywedodd y Hong Kong De China Post Morning bod mwy na 90 y cant o 150,000 o weithwyr Tsieineaidd y cwmni yn ôl wrth eu desgiau.

Mae'r Rhe gofynnodd i Huawei a oedd ganddo swydd swyddogol i gyd-fynd â'r cyfweliad. Dywedwyd wrthym nad oedd unrhyw un ar gael, ond y gellir ystyried gair Ren yn efengyl.

Ymlaen wedyn: yn ei gyfweliad dywedodd Ren fod Huawei wedi ailddechrau rhai o’i weithrediadau o Chwefror 3, yn unol â phenderfyniad llywodraethau China i ganiatáu i rai diwydiannau beirniadol ailgychwyn yn gynnar. Mae'r cwmni hefyd wedi cadw ei gadwyn gyflenwi yn gyfan trwy ddarparu offer amddiffynnol i bartneriaid i gadw'r cynhyrchiad i fynd.

Dywedodd Ren nad oes unrhyw weithwyr Huawei y tu allan i dalaith Hubei yn China wedi dod i lawr gyda COVID-19. Ychwanegodd fod y rhai a oedd wedi'u heintio yn Hubei bellach yn gwella, ond wedi gwrthod rhoi niferoedd.

Er gwaethaf yr achosion o firysau, sydd wedi effeithio ar Tsieina ac Ewrop, dwy farchnad fwyaf Huawei, mae Ren yn optimistaidd am y dyfodol. Mae'n disgwyl i'r galw am i'w gêr rhwydwaith aros yn gryf wrth i gwmnïau symud i weithio o bell.

“Mae technolegau newydd fel tele-iechyd, dysgu ar-lein a gweithio o bell wedi dangos i’r byd eu defnyddioldeb wrth atal afiechyd rhag lledaenu, yn ogystal â phwysigrwydd cysylltiadau rhwydwaith,” meddai Ren wrth y Post.

“Hyd yn oed pan fydd y Gorllewin yn teimlo effaith gynyddol y coronafirws, gall y rhan fwyaf o'n prosiectau wella eu galluoedd mewn gwirionedd [yn ystod yr achosion]. Mae galw y mae angen i ni ei ateb, ”ychwanegodd.

Er gwaethaf rhagolwg cadarnhaol Ren, cyfaddefodd y byddai'r cwmni'n gostwng ei dargedau ariannol ar gyfer y flwyddyn yn ei ganlyniadau ariannol sy'n ddyledus yn ddiweddarach y mis hwn. Ond mae Ren yn hyderus y bydd Huawei yn cyflawni ei nodau ariannol newydd ar gyfer y flwyddyn. Mae'r cwmni wedi dweud o'r blaen mewn neges Blwyddyn Newydd i weithwyr fod refeniw wedi codi'r llynedd tua 18%, i $ 122 biliwn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, coronafirws, EU, Iechyd, Huawei, Technoleg, telegyfathrebiadau

Sylwadau ar gau.