Cysylltu â ni

EU

Daliodd #Russia unwaith eto mewn ymdrechion i wenwyno dinasyddion tramor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 10 Mai, allfeydd cyfryngau Tsiec (y papur newydd Seznam Pravdy 1 a datgelodd y sianel deledu CT1 2) eu bod wedi dod i feddiant o wybodaeth mai dinesydd o Rwseg a oedd wedi cyrraedd y wlad i wenwyno dau swyddog Tsiec, mewn gwirionedd, yw pennaeth peiriant pŵer meddal y Kremlin Rossotrudnichestvo Andrey Konchakov, yn ysgrifennu Janis Makonkalns, newyddiadurwr a blogiwr ar ei liwt ei hun o Latfia.

Cyn hyn, gollyngwyd gwybodaeth i gyfryngau Tsiec 3 bod ysbïwr o Rwseg wedi cyrraedd Prague ar awyren ar 14 Mawrth a'i fod yn gallu cludo ricin yn ei gês oherwydd ei statws diplomyddol. Yn ddiweddarach, hebryngwyd y person hwn, sydd bellach wedi'i nodi fel Konchakov, mewn cerbyd diplomyddol i lysgenhadaeth Rwseg ym Mhrâg.

Roedd gwasanaethau cudd-wybodaeth Tsiec yn ymwybodol o hyn yn digwydd ond rhag ofn achosi sgandal diplomyddol gyda Moscow. Ni archwiliwyd cês dillad Konchakov yn y maes awyr.

Yn lle hynny, penderfynodd swyddogion cudd-wybodaeth Tsiec drefnu diogelwch personol ar gyfer darpar ddioddefwyr y llofruddiaeth - Maer Prague Zdenek Hrib a Phennaeth 6ed Dosbarth Ondrey Kolar, Prague. 4 Roedd y ddau ddyn yn gyfrifol am gael gwared ar y cerflun o Marshal Ivan Konev, a ysgogodd ddigofaint digynsail o Moscow.

hysbyseb

Mae cyfryngau Tsiec wedi cysylltu Konchakov sawl gwaith â gweithgareddau gwasanaethau cudd-wybodaeth Rwseg, 5 ac mae'r amheuon hyn yn fwyaf tebygol o gael eu cyfiawnhau, oherwydd yn hanesyddol mae sefydliadau fel Rossotrudnichestvo bob amser wedi gwasanaethu anghenion ysbïwyr Rwseg ac asiantau dylanwad.

Mae'n ddiddorol nad dyma'r tro cyntaf i ysbïwyr Rwseg ddefnyddio gorchudd diplomyddol i wenwyno gwladolion tramor. Atgoffaf fod Bwlgaria wedi codi tri ysbïwr o Rwseg ym mis Ionawr am lofruddio’r gwneuthurwr arfau lleol Emilian Gebrev. 6 Datgelwyd yn ddiweddarach fod gan yr ysbïwyr gysylltiadau ag uned elitaidd GRU Rwseg 29155. 7 Mae aelodau’r uned hon wedi cael eu cysylltu o’r blaen â’r ymgais coup ym Montenegro 8 a gwenwyno 2018 cyn-ysbïwr Rwsiaidd Sergey Skripal. 9

Dylid dweud bod Latfia, yn 2012, wedi profi blas Rwsia am ymosod ar ddinasyddion tramor pan anafwyd y newyddiadurwr lleol Leonīds Jākobsons yn drwm gan ddau ddyn anhysbys.

hysbyseb

Fe wnaeth yr ymosodwyr, a oedd yn cyfathrebu yn Rwseg, ryng-gipio’r newyddiadurwr - a oedd yn ffyrnig o feirniadol o Moscow a gwleidyddion pro-Kremlin lleol - ynghyd â’i fab mewn grisiau, eu bwrw i lawr a defnyddio cyllell i adael craith fwriadol ar wyneb y newyddiadurwr. 10

Roedd Jākobsons yn sicr bod yr ymosodiad wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'i weithgareddau proffesiynol. Cyn yr ymosodiad, cyhoeddodd y newyddiadurwr ar y wefan kompromat.lvsgwrs e-bost rhwng Maer Riga Nils Ušakovs ac ymgynghorydd yn Llysgenhadaeth Rwseg Aleksandr Khapilov a oedd, yn answyddogol, yn cael ei ystyried yn swyddog cudd-wybodaeth Rwseg. 11 Ni ellir diystyru bod yr ymosodiad yn erbyn Jākobsons yn 2012 wedi'i gyflawni'n ormodol gan wasanaethau cudd-wybodaeth Rwseg.

Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi dangos bod gwasanaethau cudd-wybodaeth Rwseg wedi dod hyd yn oed yn fwy ymosodol a digywilydd. Pe bai dinasyddion Rwsiaidd yn unig yn gorfod poeni am gael eu cosbi gan y Kremlin, nawr mae'n ymddangos bod yn rhaid i'r byd i gyd aros yn effro.

Y peth mwyaf hurt yn hyn oll yw, er gwaethaf nifer o achosion o ysbïwyr Rwsiaidd yn ymyrryd yn amlwg ym materion domestig gwahanol genhedloedd Ewrop, mae llywodraeth y cenhedloedd hyn yn parhau i gynnal cysylltiadau cymharol normal â'r Moscow swyddogol ac yn mynd allan o'u ffordd i osgoi unrhyw wrthdaro diplomyddol â Rwsia.

Nid yw Tsiecia a’i llywydd Miloš Zeman yn eithriad - ar ôl i ysbïwr o Rwseg geisio gwenwyno maer prifddinas Tsiec, cyhoeddodd yr arlywydd yn falch ei fod wedi addo i Vladimir Putin y bydd yn mynychu gorymdaith Diwrnod Buddugoliaeth aildrefnwyd ym Moscow a fydd yn digwydd yn Moscow Medi eleni. 12

Quo vadis Europa?

1 https://www.seznamzpravy.cz/clanek / mluvili-jsme-se-spionem-kvuli-nemuz-maji-cesti-politici-policejni-ochranu-104606

2 https://www.ceskatelevize.cz / porady / 10117034229-168-hodin / 220452801100510 /

3 https://www.respekt.cz/tydenik / 2020/18 / muz-s-ricinem

4 https://www.theguardian.com/byd / 2020 / apr / 27 / prague-maer-dan-heddlu-amddiffyn-amid-adroddiadau-russian-plot-zdenek-hrib

5 https://www.rferl.org/a/cyfryngau-allan-russian-in-honnir-plot-i-wenwyn-Tsiec-swyddogion-gyda-ricin / 30606089.html

6 https://www.nytimes.com/2020/01/23 / byd / ewrop /bwlgaria-russian-agent-gwenwyn.html

7 https://www.nytimes.com/2019/10/08 / byd / ewrop / uned-29155-rwsia-gru.html

8 https://www.nytimes.com/2016/11/26 / byd / ewrop /bys-pigfain-ar-rwsiaid-yn-honedig-coup-plot-in-montenegro.html

9 https://www.nytimes.com/2016/11/26 / byd / ewrop /bys-pigfain-ar-rwsiaid-yn-honedig-coup-plot-in-montenegro.html

10 https://www.tvnet.lv/5613808 / jakobsons-uzbrukums-saistits-ar-manu-profesionalo-darbibu

11 https://jauns.lv/raksts/zinas / 161356-kapnutelpa-riga-sasauts-kompromatlv-zurnalists-jakobsons

12 https://www.praguemorning.cz / llywydd-zeman-dywed-ewyllys-mynychu-gohirio-buddugoliaeth-ddiwrnod-dathliadau-yn-rwsia /

Barn yr awdur yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon, ac nid ydynt yn eu cynrychioli Gohebydd UE mewn unrhyw ffordd.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd