Cysylltu â ni

EU

Pan mae llwynogod Kremlin mewn helmedau glas eisiau gwarchod yr henhouse

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gweinidog Materion Tramor Rwsia, Sergey Lavrov (Yn y llun) mynegodd yr angen i godi galluoedd ceidwaid heddwch CSTO fel y gallent ddod yn rhan o Gadw Heddwch y Cenhedloedd Unedig, yn ysgrifennu Zintis Znotiņš.

Sefydlwyd y CSTO yn fuan ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd a Chytundeb Warsaw er mwyn cynnal gwrth-rym i NATO.

Ar hyn o bryd mae'r CSTO yn cynnwys Rwsia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Uzbekistan, Tajikistan a Kyrgyzstan, hy mae pob un o'r cyn weriniaethau Sofietaidd sydd wedi aros ym maes diddordebau Rwsia neu am ryw reswm yn ddibynnol yn y bôn ar Rwsia. Nid oes unrhyw amheuon bod holl aelod-wladwriaethau CSTO yn rhannu'r un platfform ideolegol. Felly, beth yw ffurfiannau milwrol y CSTO y mae Lavrov eisiau cymryd rhan mor eiddgar mewn cenadaethau cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig?

hysbyseb

Rwsia: 98fed Adran Awyr (Ivanovo), 31ain Brigâd Ymosodiadau Awyr (Ulyanovsk); Kazakhstan: 37ain Brigâd Ymosodiadau Awyr, bataliwn troedfilwyr llyngesol; Belarus: Brigâd Spetsnaz 1af; ac un bataliwn yr un o Armenia, Kyrgyzstan a Tajikistan. Mae yna gynlluniau i ategu'r CSTO gydag unedau o Weinyddiaeth Sefyllfaoedd Brys Rwsia ac unedau pwrpas arbennig y Weinyddiaeth Mewnol. Darperir unedau o'r fath hefyd gan Belarus a Kyrgyzstan. Mae gan y CSTO hefyd uned hedfan Rwsiaidd wedi'i lleoli yn Kyrgyzstan.

Dirwy, ond beth yw dyletswyddau'r ceidwaid heddwch? Maent yn amddiffyn sifiliaid, yn mynd ati i atal gwrthdaro, yn ymladd trais, yn diogelwch ymhellach ac yn awdurdodi sefydliadau'r wladwriaeth i gyflawni'r dyletswyddau hyn.

Arhoswch, naill ai mae gan Lavrov synnwyr digrifwch rhyfedd, neu nid wyf yn cael rhywbeth. Mae'r CSTO yn cynnwys toriadau yn bennaf - milwyr neu heddweision a hyfforddwyd at yr unig bwrpas o ladd rhywun yn gyflym, ond erbyn hyn maent yn cael eu gwneud yn geidwaid heddwch. Fe allech chi hefyd gyhoeddi y bydd llewod a chrocodeilod nawr yn newid i fwyta glaswellt neu fod llofrudd cyfresol wedi'i benodi'n llawfeddyg mewn rhyw ysbyty.

hysbyseb

Ni all lluoedd milwrol CSTO gyflawni dyletswyddau ceidwaid heddwch am y rheswm syml na chawsant eu hyfforddi i wneud hynny. Fe'u hyfforddwyd at bwrpas hollol wahanol.

Mae'n amlwg mai lluoedd Rwseg yw'r rhai amlycaf yn y CSTO. I'r fath raddau bod y CSTO yn y bôn yn sefydliad a sefydlwyd gan Rwsia i wasanaethu ei fuddiannau.

Gadewch i ni edrych ar rai o'r cenadaethau y mae Rwsia wedi anfon ei milwyr atynt. Dim ond cwpl o achosion.

Transnistria: cychwynnodd y gwrthdaro ym 1990 ym Moldavia Sofietaidd, pan wahanodd y lleiafrif Rwsiaidd o ranbarth Transnistria annibyniaeth.

De Ossetia: pan adenillodd Georgia annibyniaeth ym 1991, ceisiodd - dan arweiniad Zviad Gamsakhurdia - adennill rheolaeth ar ei thiriogaethau ymreolaethol. Yn Ne Ossetia trodd hwn yn rhyfel 1.5 mlynedd gyda thua 1,000 o anafusion. Gwaethygodd y gwrthdaro yn 2008.

Fe ffrwydrodd y ddwy wrthdaro hyn oherwydd bod Rwsia eisiau atal sefydlu cenhedloedd sofran, hy roedd y gwledydd hyn eisiau gadael cylch dylanwad Rwsia.

Dyma'r sefyllfa hynod, os edrychwch arni. Rwsia oedd y rheswm i'r gwrthdaro hyn ddod i'r amlwg, ond yna anfonodd ei lluoedd cadw heddwch i'r un ardaloedd gwrthdaro hefyd.

Roedd Rwsia hefyd eisiau i'w cheidwaid heddwch gael eu hanfon i ardaloedd gwrthdaro yn yr Wcrain. Yn rhyfela hybrid datblygedig iawn Rwsia, mae'r “ceidwaid heddwch” hyn a elwir yn un o'r dulliau o gyflawni ei fuddiannau yn yr Wcrain heb lansio ymosodiad confensiynol.

Fel y gwelwn, hen dacteg Rwsiaidd yw hon - i greu gwrthdaro ac yna anfon ei heddluoedd cadw heddwch i'r gwrthdaro. Dylid nodi nad oedd gan yr Undeb Sofietaidd gywilydd o ddefnyddio'r un dull. Sbardunodd yr Undeb Sofietaidd aflonyddwch ac yna anfonodd ei filwyr fel y “rhyddfrydwyr” i amddiffyn y bobl oedd yn gweithio. Mae popeth newydd yn hen anghofiedig, iawn?

Mae'n fwyaf tebygol bod Rwsia ei hun yn gwbl ymwybodol nad yw ei gweithrediadau “cadw heddwch” yn edrych cystal o'r tu allan, felly mae'n chwilio am ffyrdd o roi sylw i hyn. Nid yw'r CSTO yn ddatrysiad cyflawn, oherwydd nid oes unrhyw un yn y byd yn ystyried bod y sefydliad yn unrhyw beth difrifol. Y peth nesaf i geisio yw “mynd o dan do rhywun arall” - pam nad ydyn ni'n mynd i mewn i gyd a cheisio dod yn rhan o Gadw'r Cenhedloedd Unedig ar Heddwch?

Daw cwestiwn diddorol i’r meddwl - a yw’r ymdrechion hyn i ddod yn “geidwaid heddwch” yn gysylltiedig â’r gwrthdaro a achoswyd eisoes gan Rwsia, neu â gwrthdaro sydd eto i’w dwyn arnom?

Rwy'n credu y dylai'r Cenhedloedd Unedig nodi'n glir na all gwledydd sy'n ymddwyn yn ymosodol yn erbyn gwledydd eraill gymryd rhan mewn gweithrediadau cadw heddwch, oherwydd fel arall byddem mewn sefyllfa lle rydyn ni'n penderfynu anfon llwynog i warchod ein henhouse.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod ac nid ydynt yn cynrychioli unrhyw rai Gohebydd UE safiad.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd