Cysylltu â ni

EU

Mae #RussiaToday yn paratoi ymosodiad hybrid ar gyfryngau Latfia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Pan beth amser yn ôl, ymddangosodd hysbysebion twyllodrus ar-lein yn darlunio artistiaid ac enwogion poblogaidd o Latfia yn hysbysebu cryptocurrencies, roedd yn ymddangos mai dim ond rhywfaint o hipster diflasu sy'n cael hwyl. Fodd bynnag, mae'r nonsens hwn mewn gwirionedd yn ymosodiad cymhleth sy'n cael ei baratoi gan rwydwaith cyfryngau llywodraeth Rwseg Rwsia Heddiwa'i newyddiadurwyr yn erbyn cyfryngau Latfia a thalaith Latfia. Neatkarīgā bellach wedi rhybuddio ein gwasanaethau diogelwch y wladwriaeth, yn ysgrifennu Newyddiadurwr yr NRA Imants Viksne.

Pan gyhoeddir y gorchymyn - naill ai'n uniongyrchol o'r Kremlin neu ryw strwythur israddol wedi'i leoli yn Latfia - bydd allfeydd cyfryngau Latfia yn cael eu datgysylltu o'r we a'u disodli gan afatarau ffug a fydd yn union yr un fath yn weledol ond yn wahanol iawn yn eu cynnwys. Ni fyddant bellach yn ymwneud â bitcoins na benthyciadau tymor byr ond yn hytrach maent yn bygwth annibyniaeth gwladwriaeth Latfia, yn twyllo ac yn annog pobl i niweidio'r wladwriaeth, yn ogystal â lledaenu ofn a phanig ymhlith y cyhoedd.

Ffynhonnell Neatkarīgā yn newyddiadurwr o Rwseg, a dyma ei ddatganiad:

hysbyseb

"Sefydliadau sydd â chysylltiadau â Rwsia Heddiw cynnal rhwydwaith o sianeli gwybodaeth yn yr iaith Latfia. Mae'r system yn cael ei chadw mewn cyflwr cudd a bydd yn cael ei rhyddhau'n llawn pan fydd angen neu pan dderbynnir gorchymyn Rwsia Heddiw i ledaenu gwybodaeth benodol neu ddadffurfiad. ”

Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn gweld Renārs Kaupers, Benita Sadauska neu hyd yn oed ein prif weinidog yn dweud pethau na fyddent hwy eu hunain byth yn eu dweud. Mae'r sgriptiau'n cael eu gwneud gan bobl sy'n annheyrngar i'r wladwriaeth sy'n siarad Latfia ac sydd wedi'u recriwtio at y diben hwn. Cadarnhaodd y ffynhonnell annibynnol fod y rhain yn nifer o newyddiadurwyr di-waith yn Latfia sy'n dod o amgylchedd cyfryngau Rwseg.

Mae'n ddiddorol nad yw llysgenhadaeth Rwseg hyd yn oed yn cuddio ei diddordeb mewn newyddiadurwyr. Ym mis Chwefror, cynhaliodd y llysgennad Yevgeniy Lukyanov gynhadledd i'r wasg lle aeth newyddiadurwr o Rwseg i rantio am fanciau Latfia yn gwrthod darparu eu gwasanaethau iddo. Y rheswm am hyn oedd achos troseddol a gychwynnwyd gan Wasanaeth Diogelwch y Wladwriaeth yn erbyn perchnogion y cwmni Baltijas Mediju Alianse am dorri sancsiynau a osodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Yna addawodd llysgennad Rwseg “na fydd Moscow yn eistedd yn segur pan fydd newyddiadurwr yn cael ei gam-drin”.

Ceg geg propaganda'r Kremlin Sputnik yna cyhoeddodd erthygl ar hyn a dyfynnodd y llysgennad:

"Wrth gwrs, byddwn yn amddiffyn newyddiadurwyr. Byddwn yn galw cyfraith ryngwladol a chytundebau rhynglywodraethol yn erbyn cenhedloedd sy'n cyfyngu ar newyddiadurwyr. Byddwn yn mynnu bod Latfia yn dychwelyd i ddilyn y cytundebau y mae wedi'u llofnodi. Ond does fawr o obaith y bydd hyn yn helpu oherwydd bod safonau dwbl yn bresennol. Yr hyn sy'n bwysig yw pwy yw “mab ast” rydyn ni'n siarad amdano - os yw'n Latfia, yna ef yw ein “mab ast”, ond os yw'n dramorwr, yna mae'n ddrwg gennym. Fel maen nhw'n dweud, roeddech chi'n anlwcus i gael eich geni yn Rwseg, ”mynegodd y llysgennad.

Mae’n ymddangos bod Rwsia bellach wedi dechrau cyflogi ei “meibion ​​geist” ei hun.

Neatkarīgā a'r wefan nra.lv. mae gennych hefyd ddyblyg ar-lein sy'n anodd ei olrhain ac yn newid ei gyfeiriad. Yn flaenorol, adroddwyd ar fersiynau cyntefig o glonau o'r fath ar gyfer y gwefannau jauns.lv a re.tv.. Nid oes unrhyw esboniad arall na bwriad maleisus, oherwydd rydym yn cynrychioli newyddiaduraeth o safon a byth yn gofyn i'n darllenwyr dalu am unrhyw ran ohono. Mae ein holl ddeunyddiau yn rhad ac am ddim, yr unig ofyniad yw nodi ffynhonnell gywir. Mae llawer o waith wedi'i wneud i greu'r afatarau hyn, ac mae llawer o waith hefyd yn golygu llawer o arian. Mae'n amlwg bod angen creu allfeydd cyfryngau ffug a'u cynnal mewn cyflwr cudd er mwyn i'r darllenwyr allu adnabod yr allfa ffug pan fydd yr ymosodiad dywededig yn digwydd.

Ar hyn o bryd, dim ond allfeydd cyfryngau ffug sydd ar gael, ond mae'n bosibl iawn bod yr un dull yn cael ei ddefnyddio i greu copïau o sefydliadau'r wladwriaeth. Netkarīgā yn credu'n gryf y dylid anfon y wybodaeth hon at Wasanaeth Diogelwch y Wladwriaeth, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Canghellor y Wladwriaeth a Chanolfan Cyfathrebu Strategol NATO. Cytunodd cynrychiolwyr y sefydliadau hyn fod y wybodaeth hon yn warthus a'i hanfon ymlaen at eu harbenigwyr i ymchwilio ymhellach iddi.

Mae'r dadansoddiad hwn yn cynrychioli barn yr awdur. Mae'n rhan o ystod eang o farnau amrywiol a gyhoeddir gan, ond heb eu cymeradwyo gan Adroddwr yr UE.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd