Cysylltu â ni

Frontpage

Mae EIAS yn llongyfarch 'pensaer' #Kazakhstan modern

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mewn llythyr llongyfarch ar achlysur ei ben-blwydd yn 80 oed, canmolodd Sefydliad Astudiaethau Asiaidd Ewrop lwyddiannau Nursultan Nazarbayev fel 'pensaer Kazakhstan modern'.

Dywedodd:

hysbyseb

"Hoffai'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Asiaidd gyfleu ei longyfarchiadau cynnes a diffuant i
Llywodraeth a Phobl Kazakhstan ar achlysur digwyddiadau'r Prif Arlywydd Nursultan Nazarbayev
Pen-blwydd yn 80 oed. Ar y diwrnod hwn, rydym yn dathlu sylfaenydd gwladwriaeth Kazakh a phensaer modern
Kazakhstan, a adeiladodd y pileri solet y mae Kazakhstan yn gorffwys arnynt heddiw: modern, cryf, amrywiol,
gwladwriaeth ddatblygedig ac ymgysylltiedig yn rhyngwladol.

O ddechreuadau gostyngedig yng nghefn gwlad Kazakhstan ger Almaty, dringodd Nursultan Nazarbayev rengoedd
y Blaid Gomiwnyddol i ddod yn Arlywydd Cyntaf Kazakhstan. Llywiodd y wlad trwy'r cyntaf
blynyddoedd anodd yn dilyn chwalfa'r Undeb Sofietaidd. Ar ôl cydgrynhoi sofraniaeth ôl-annibyniaeth a sefydliadau gwladol a chael Kazakhstan i sefyll ar ei draed ei hun, Arlywydd
Dangosodd Nazarbayev farsightedness rhyfeddol trwy siapio gweledigaeth Kazakstan 2050.

Mae'r strategaeth hon yn mynd i ddangos pwysigrwydd cael Kazakhstan ymlaen llaw ar hyd llwybr wedi'i gynllunio
tuag at ddyfodol mwy datblygedig; a chael economi gystadleuol ac amrywiol sy'n gallu delio â hi
heriau'r 21ain ganrif a dod yn un o'r 30 gwlad fwyaf datblygedig erbyn canol
y ganrif.

hysbyseb

O dan arweinyddiaeth yr Arlywydd Nazarbayev, mae Kazakhstan wedi adeiladu amgylchedd agored sy'n galluogi ar gyfer
buddsoddiad tramor i ffynnu, ar ôl denu dros USD 350 biliwn mewn buddsoddiadau ers hynny
annibyniaeth. Ar ben hynny mae Kazakhstan wedi gwneud y siwrnai o wlad canol-canol i wlad uwch-ganol yn y ddau ddegawd, yn gyflawniad rhyfeddol.

Ymhellach, bu'r Arlywydd Nazarbayev yn bugeilio Kazakhstan trwy'r broses dderbyn i amrywiol
sefydliadau dylanwadol a nodedig, gan ddod yn siapiwr gweithredol o oes newydd o gydweithredu a
prosesau integreiddio: Sefydliad Cydweithrediad Shanghai (SCO, fel aelod sefydlu), yr Ewrasiaidd
Undeb Economaidd (EAEU, fel aelod sefydlu), Cyngor Gwladwriaethau Siarad Tyrcig (CCTS), Byd
Sefydliad Masnach (WTO), y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE), hefyd
fel llawer o rai eraill.

Wedi'i gyflyru rhwng dau bwer mawr, Rwsia a China, mae Kazakhstan wedi adeiladu a
polisi tramor aml-fector, gan sefydlu cysylltiadau da a chyfochrog â phrif fyd a rhanbarth
pwerau.

Fe wnaeth yr Arlywydd Nazarbayev hefyd osod y sylfeini ar gyfer uwchraddio cysylltiadau â'r UE
trwy'r Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell (EPCA), ac fel hwylusydd ar gyfer
nifer o brosesau deialog, gan gynnwys yn fwyaf arbennig Sgyrsiau Heddwch Astana ar Syria. Kazakhstan
hefyd oedd y wlad gyntaf yng nghanol Asia i gael ei hethol yn aelod nad yw'n barhaol i'r Cenhedloedd Unedig
Cyngor Diogelwch.

Ar y lefel ryngwladol, un o'i gymynroddion mwyaf arwyddocaol yw ymwadiad Kazakhstan o
arfau niwclear trwy'r archddyfarniad swyddogol i gau Safle Prawf Niwclear Semipalatinsk, ar Awst 29
1991. Roedd yr Arlywydd Nazarbayev yn deall yn iawn bod caffael a chadw arfau niwclear
byddai wedi cael effaith ansefydlog baradocsaidd yn y rhanbarth a thu hwnt. Pwysig arall
carreg filltir oedd yn 2009, pan fabwysiadodd y Cenhedloedd Unedig benderfyniad a gyflwynwyd gan yr Arlywydd Nazarbayev i
dynodi Awst 29 fel “Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Profion Niwclear.” Trwy'r mentrau hyn, Llywydd
Dangosodd Nazarbayev bryder digamsyniol am les ei bobl ei hun, a phobl Cymru
y byd.

Ar ôl gosod y sylfaen ar gyfer dyfodol llewyrchus Kazakhstan, mae bellach yn cyrraedd y Kazakh presennol ac yn y dyfodol
cenedlaethau i barhau i adeiladu ar a chydgrynhoi etifeddiaeth yr Arlywydd Nazarbayev yn yr 21ain ganrif
i fynd â Kazakhstan i uchelfannau cynnydd a ffyniant newydd.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd