Cysylltu â ni

EU

#Israel - 'Mae yna linell denau rhwng dyhead a thwyll'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pob un ohonom yn ceisio annog dyhead, ond rydym hefyd yn ei ystyried yn ddyletswydd i ddweud wrth eraill eu bod yn cael eu diarddel, yn ysgrifennu Rabbi Menachem Margolin (yn y llun).

Ac eto does neb yn y gymuned ryngwladol yn barod i gael y sgwrs hon gydag Arweinyddiaeth Palestina.

Beth yw'r twyll hwn? Dyma ofynion Palestina “popeth neu ddim” am heddwch.

hysbyseb

Mae Israeliaid eisiau heddwch. Ond does dim siawns o drafodaethau llwyddiannus gyda bar wedi'i osod yn rhy uchel i Israel ei dderbyn.

Mae'r bar yn dychwelyd i ffiniau cyn 67 a'r 'hawl i ddychwelyd'.

Mae'n bryd bod yn ddi-flewyn-ar-dafod. Nid oes unrhyw un yn gwybod yn well nag Israel beth yw ei anghenion diogelwch. Mae Israel wedi ei gwneud yn glir nad oes modd amddiffyn 67 o ffiniau ac y byddent yn fygythiad dirfodol i'r wlad a'i dinasyddion. Yn fyr, nid yw'n mynd i ddigwydd.

hysbyseb

Efallai bod Israel yn wladwriaeth ifanc ond mae ganddi gof hir. Mae'r rhai sy'n gofyn iddi gyfaddawdu ei ffiniau a'i diogelwch yn llawer o'r un lleisiau a'i gadawodd ar ei phen ei hun yn ystod rhyfeloedd pan oedd ei hanghenion ar eu mwyaf. Ni fydd yn peryglu diogelwch ar gyfer addewidion a geiriau.

Ar yr 'hawl i ddychwelyd' rhaid i'r di-flewyn-ar-dafod barhau. Mae'r Palestiniaid nid yn unig yn mynnu Gwladwriaeth Israel lai, a gwladwriaeth Balesteinaidd yn rhydd o Iddewon, ond am amsugno miliynau o Balesteiniaid i mewn i Israel.

Yn fyr, byddai Israel yn syml yn peidio â bod yn Wladwriaeth Iddewig - unig un y byd. Nid yw'n mynd i ddigwydd.

Gadewch i ni ei gadw hyd yn oed yn fwy syml: Gall Gwladwriaeth Balesteinaidd yn y dyfodol fod â moethusrwydd ffiniau hydrin, ni all Israel.

Dyma'r realiti. Nid yw gofynion y Palestiniaid yn gredadwy nac yn gyraeddadwy. Ac eto mae'r gymuned ryngwladol yn parhau i dalu gwefus-wasanaeth i'w twyll.

Mae hwn yn ddiffaith o ddyletswydd. Mae angen i ni ychwanegu at y llyfr chwarae cyfredol y mae'r gymuned ryngwladol yn glynu wrtho. Mae'n llyfr chwarae nad yw wedi datblygu rhagolygon heddwch un milimetr. Mae'n galluogi stasis Palestina. Mae'n dileu unrhyw gymhelliant iddynt symud ymlaen. Mae'n eu cadw yn eu parth cysur o achwyniad gwastadol.

Mae cynllun Trump ar y llaw arall yn cynrychioli’r ymgais wirioneddol gyntaf gan unrhyw drafodwyr i ddeall a rhoi diogelwch Israel fel y man cychwyn ac adeiladu oddi yno. Mae ymdrechion blaenorol bob amser wedi gwneud hyn yn ôl-ystyriaeth.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnig llwybr go iawn i Balesteiniaid i wladwriaeth, wedi'i danategu â buddsoddiad o 50 biliwn mewn seilwaith ac adeiladu gwladwriaeth - tua thraean, yn arian heddiw - o gyllideb gyfan cynllun Marshall a roddwyd i 16 gwlad.

Gwrthododd y Palestiniaid ef.

Pam? Mae'r llinell swyddogol oherwydd anecsio, ac oherwydd iddynt golli ymddiriedaeth yn Trump.

Gadewch i ni gymryd anecs yn gyntaf. Yn y gorffennol, ac yn fwyaf diweddar yn Gaza, ond hefyd yn cynnwys dychwelyd Sinai a thiriogaeth arall, mae Israel wedi dangos ei pharodrwydd i fasnachu tir dros Heddwch cyhyd ag y gall ddiogelu ei ddiogelwch. Ac nid oes unrhyw reswm i gredu na fyddai hyn yn wir eto. Nid yw atodiad yn cynrychioli setliad terfynol o ffiniau. Gall gynrychioli cyfle i Balesteiniaid fynd yn ôl o amgylch y bwrdd, hyd yn oed os ydyn nhw'n hanesyddol wrthwynebus i wneud hynny.

Sy'n dod â ni at fater ymddiriedaeth. Mae'r broses Heddwch hyd yn hyn yn litani o fethiant i symud ar ochr Palestina, hyd yn oed ar ôl i Israel symud yn sylweddol ac yn aml yn boenus, megis tynnu allan o diriogaethau y gwnaethom gyffwrdd â nhw.

Mae eu hymateb i'r cynllun hwn yn fwy o'r un peth. Yr un gwrthodiad i Trump yw’r un gwrthodiad a roddwyd i Carter, Reagan, Bush, Clinton, Obama. Yr un gwrthodiad o 48, 67, 73, yn yr 80au, 90au, ac OO's. Mae'r cylch gorchwyl yn newid yn unig.

Sy'n mynd â ni'n ôl i'r man cychwyn. Dyhead a thwyll. Mae gwladwriaeth Balesteinaidd yn ddyhead. 67 llinell a'r hawl i ddychwelyd yw twyll. Nid yw atodiad yn setliad terfynol o ffiniau, ond gall fod yn rhan o drafodaethau.


Mae'n bryd mynd o ddifrif. I ddod yn real. I ddifetha twyll ac wynebu realiti.

Os methwn â gwneud hyn, ni fyddwn byth yn cael y Palestiniaid yn ôl o amgylch y bwrdd trafod, gan ganiatáu iddynt barhau ad-infinitum dioddefaint y bobl y maent yn eu cynrychioli.

Ac mae'n bryd i'r gymuned ryngwladol ddewis rhwng y ddau o'r diwedd a chael pethau i symud eto.

Rabbi Menachem yw cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop, un o grwpiau eiriolaeth mwyaf a mwyaf arwyddocaol Ewrop sy'n cynrychioli cymunedau Iddewig ledled y cyfandir. Mae'r EJA wedi'i leoli ym Mrwsel, Gwlad Belg.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd