Cysylltu gyda ni

coronafirws

Diweddariad: Cynhadledd Fyd-eang yn arwain wythnos brysur ar gyfer #EAPM

cyhoeddwyd

on

Helo gynnes i bawb, gyda gobeithion eich bod wedi mwynhau penwythnos dymunol iawn, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan.

Cynhadledd Fyd-eang EAPM

Yfory (14 Gorffennaf), mae EAPM yn cynnal ei Gynhadledd Fyd-eang - oherwydd cyfyngiadau COVID-19, bydd y gynhadledd ar-lein wrth gwrs, ond mae mwy na 380 o unigolion cofrestredig eisoes wedi ymuno. Bydd adroddiad llawn yn dilyn yn fuan wedi hynny, yn ogystal â datganiad i’r wasg yn tynnu sylw at rai o’r datganiadau allweddol a fydd yn cael eu gwneud, a fydd yn dilyn yn ddiweddarach heddiw.

The event is all set to be informative and exciting, and will focus on the global alignment of how to bring innovation back into health-care systems. The title of the conference is 'Forward together, and the necessary next steps for a resilient health-care system', which promises a 'taking stock' of where we are in this epidemic.

Ac mae amser o hyd i gofrestru yma , a dyma y Agenda Cynhadledd Fyd-eang.

Ap olrhain sengl

Mewn man arall, fel y byddech chi'n dychmygu, mae symudiadau yn dal i gael eu gwneud yn y frwydr yn erbyn coronafirws - drosodd yn Slofenia, mae'r Prif Weinidog Janez Janša yn mynnu bod Ewrop yn anelu at greu un ap i olrhain y firws, yn dilyn awdurdod diogelu data'r wlad yr wythnos diwethaf yn annog deddfwyr i bleidleisio yn erbyn cynlluniau i wneud ap olrhain cyswllt coronafirws yn orfodol i'r rhai sydd wedi'u diagnosio â'r salwch. Mae'r dechnoleg yn dweud wrth ddefnyddwyr a ydyn nhw wedi dod i gysylltiad agos â'r rhai sydd wedi'u heintio, ac mae'n addo helpu llywodraethau i gadw gafael ar y firws.

Ac, yn ogystal ag EAPM, mae Senedd Ewrop wedi bod yn brysur, gyda phleidlais ddydd Gwener (10 Gorffennaf) i ganiatáu rhanddirymiad dros dro ar gyfer brechlynnau sydd wedi'u haddasu'n enetig ac sy'n cefnogi Undeb Iechyd Ewropeaidd. Pasiwyd y bleidlais ar yr olaf gyda 526 pleidlais o blaid, 105 yn erbyn a 50 yn ymatal, ac mae'n ddangosydd pwysig bod ASEau am weld yr UE yn gwneud mwy ar iechyd trwy osod safonau gofynnol mewn gofal iechyd ar draws y bloc; cael profion straen ar gyfer systemau iechyd; a chreu Mecanwaith Ymateb i Iechyd Ewropeaidd.

WHO 'concern' on pandemic response

Mae pennaeth Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), Cyfarwyddwr Cyffredinol Tedros Adhanom Ghebreyesus, wedi dweud: “Ein pryder y gallai gwneud cig y gwerthusiad yng nghanol yr ymateb gael rhywfaint o effaith, ond byddwn yn gwneud popeth i'w gydbwyso. archebu i ddysgu wrth i ni fynd. Roeddem yn teimlo y gall ei gychwyn nawr ein helpu i ddeall, wrth inni ymateb, sut mae'r ymateb cyfan yn digwydd. ”

Mae tua 12 miliwn o achosion o’r coronafirws wedi’u cofnodi ledled y byd, meddai Tedros.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglen Argyfyngau Iechyd WHO, Mike Ryan, ei fod yn ymddiried yn y cadeiriau i “ddod o hyd i’r cyflymder priodol a’r dull priodol” er mwyn osgoi tarfu ar yr ymateb.


'Na 'i deithio o wledydd y tu allan i'r UE

Mae Gweinidog Iechyd yr Almaen, Jens Spahn, wedi dweud ei fod yn credu bod cyfyngiadau ar deithio yn hanfodol, yn enwedig o wledydd y tu allan i’r UE, os yw’r Almaen am gadw ei niferoedd coronafirws i lawr. “Rhaid i ni fod yn wirioneddol ofalus nawr,” meddai yn ystod trafodaeth fyw gyda chyn Ysgrifennydd Iechyd y DU, Jeremy Hunt, a gynhaliwyd gan felin drafod y Gyfnewidfa Bolisi.

Yn ôl pob tebyg, yr hyn sy'n poeni fwyaf am Spahn yw'r ymdrechion i sicrhau nad yw'r rheolau teithio trydydd gwlad yn effeithio ar niferoedd achosion.

"Rwy’n gweld beth sy’n digwydd yn yr UD, ”meddai. “Rhaid i ni fod yn gyfyngol ar gyfer cyfnewid symudedd gyda’r ardaloedd hyn er mwyn cadw niferoedd i lawr yn ystod yr wythnosau nesaf.”

Mae’r Almaen wedi mabwysiadu argymhellion teithio Cyngor yr UE, gan ymlacio cyfyngiadau teithio ar gyfer rhai trydydd gwledydd, a datgelodd Spahn hefyd fod yr Almaen wedi pentyrru rhyw ddwy biliwn o fasgiau wrth baratoi ar gyfer ail don, gan ychwanegu ei bod yn arbennig o bwysig bod y gallu profi yn cael ei gynnal. Yn ogystal, dywedodd Spahn ei fod yn cynllunio ar yr ymgyrch brechlyn ffliw fwyaf “yn hanes yr Almaen”.

Trump, or ‘Lone Ranger’ - who was that masked man?

Yn yr hyn y gellir ei gategoreiddio fel ymateb rhagweladwy gan Arlywydd yr UD Donald Trump, mae o'r diwedd wedi ymgrymu i bwysau cyhoeddus ynghylch gwisgo masgiau wyneb coronafirws, gan ddweud bod ei ddillad wyneb du yn gwneud iddo edrych 'fel y Ceidwad Unigol'.

The situation is being taken a trifle more seriously in Europe, with various countries having made them mandatory, albeit for different people and in different situations. UK Prime Minister Boris Johnson was said to be “considering” whether to make them mandatory in supermarkets, while senior minister Michael Gove has said he does not think face coverings should be compulsory in shops in England, saying he trusts people's common sense. Speaking to the BBC's Andrew Marr, Gove said wearing a mask in a shop was "basic good manners".

On Friday (10 July), Boris Johnson said a "stricter" approach was needed so people wear masks in confined spaces. Senior government sources have said the issue is being kept under review, as Labour called for clarity on the issue.

Mewn gwledydd fel yr UE â Gwlad Belg a Ffrainc, mae gwisgo masgiau mewn archfarchnadoedd yn orfodol, ond mae Croatia, er enghraifft, wedi gwneud y masgiau yn orfodol, gan ddechrau'r wythnos hon, ar gyfer gweithwyr a gyrwyr gofal iechyd. Yn Ffrainc, mae'r galw yn tyfu i wneud masgiau'n orfodol ym mhob man cyhoeddus caeedig.

100 o gloi clo lleol yn y DU

MAE’R DU yn mynd i’r afael â 100 o achosion o coronafirws lleol, mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi datgan, wrth i brofion gael eu rampio i fyny ledled y wlad. Oherwydd mwy o gapasiti profi, datganodd yr Ysgrifennydd Iechyd fod y DU bellach yn cymryd agwedd wedi'i thargedu'n well at achosion. Mae dinas Caerlŷr yn parhau i fod dan glo ar ôl pigyn mewn achosion yn y ddinas, tra bod fferm yn Swydd Henffordd ar gau ar ôl i 73 o achosion gael eu riportio. Bellach gofynnwyd i hyd at 200 o weithwyr hunan-ynysu oherwydd nifer yr achosion cadarnhaol.

Hancock declared more cases were now being discovered due to testing across the UK. He said: "Each week there are more than 100 local actions taken across the country - some of these will make the news, but many more are swiftly and silently dealt with."

Na i gynllun brechlyn COVID-19 yr UE

And the UK will not be joining the EU’s COVID-19 vaccine scheme, the UK's ambassador to the EU Sir Tim Barrow has said. Sir Tim said if the UK joined the scheme it would have no say on decisions including price or which manufacturers to negotiate with. The UK would also be unable to "pursue parallel negotiations with potential vaccine suppliers", he said in his letter to the European Commission.

The EU scheme aims to secure supplies of potential coronavirus vaccines, with the European Commission planning to enter into agreements with individual vaccine producers on behalf of the bloc's member states as part of the multi-million pound programme. In return for the right to buy a specified number of vaccine doses in an agreed timeframe and price, the Commission will finance a part of the vaccine producer's upfront costs.

Reacting to earlier reports the UK will opt out of the initiative, the Wellcome Trust said countries "urgently" needed to work together "if we're to stand any chance of delivering global equitable access to a COVID-19 vaccine".

A dyna i gyd am nawr - cofiwch, gallwch chi gofrestru ar gyfer y Cynhadledd Fyd-eang EAPM yma , a'r dyddiadur ar gaelyma , mwy i ddod ar y Gynhadledd a diweddariadau pellach yn ddiweddarach yr wythnos hon.

coronafirws

EAPM - Cynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen yn ddyddiad mawr, mae'r Comisiwn yn gwthio am blaned iach

cyhoeddwyd

on

Croeso, un ac oll, i ddiweddariad cyntaf yr wythnos y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM), ac mae llawer i edrych ymlaen ato a llawer i'w drafod, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM Denis Horgan.

Cynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen

Mae EAPM yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfranogiad yng nghynhadledd Llywyddiaeth yr Almaen ar yr Almaen ar 12 Hydref. O ystyried yr amgylchiadau presennol gyda COVID-19, bydd y gynhadledd yn naturiol yn rhithwir, ond bydd yn cynnwys prif siaradwyr o fyd iechyd ac mewn mannau eraill - mae rôl EAPM yn y gynhadledd bob amser wedi bod yn boblogaidd mewn blynyddoedd blaenorol, yr agenda yma , cofrestru yma .

EAPM ar Brofi Biomarcwr

Cyhoeddiad EAPM, a lansiwyd yn ystod ESMO, Dod â Mwy o Gywirdeb i Systemau Gofal Iechyd Ewrop: Potensial Di-ddefnydd Profi Biomarcwr mewn Oncoleg, eisoes yn ennill clod, a gellir ei ddarllen yma . Bydd adroddiad ein cyfres o fyrddau crwn yn ESMO hefyd ar gael yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Codwyd pryderon ynghylch cywirdeb profion 'Operation Moonshot' y DU

Y peth brawychus am broblemau cyhoeddusrwydd mawr y DU gyda phrofion Covid-19 yw nad yw'r system yn cael anawsterau - roedd y rheini'n anochel. Y rheswm yw bod y llywodraeth wedi methu â'u rhagweld, nid yw wedi bod yn dryloyw ynghylch yr hyn a aeth o'i le nac yn argyhoeddiadol ar y cwestiwn pryd y bydd y problemau'n cael eu datrys. Mae Boris Johnson a'r Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wedi bod yn cael clust gan wneuthurwyr deddfau o bob plaid wrth i straeon gael eu mowntio yn ystod system brofi'r wlad. Mae llawer o bobl â symptomau COVID-19 wedi cael cyfarwyddyd i deithio cannoedd o filltiroedd i gael profion, a dyna'r rhai lwcus.

Mae Hancock wedi dweud wrth y Senedd y byddai’n cymryd “wythnosau” i ddatrys y problemau presennol. Mae Johnson wedi dweud mai dim ond y capasiti fyddai hyd at 500,000 o brofion y dydd erbyn diwedd mis Hydref, o’i gymharu â chynhwysedd o tua 375,000 ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, bydd y llywodraeth yn gweithio allan ei system “blaenoriaethu” ar gyfer profion presennol.

Mae'n eironig bod Johnson wedi siarad am Operation Moonshot - nod ymestyn beiddgar i brofi 10 miliwn o bobl y dydd erbyn dechrau 2021 - tra nawr mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar ddogni cyfran fach o'r nifer honno o brofion. Mae'n ymddangos bod nifer yr achosion coronafirws newydd yn dyblu'n fras bob saith diwrnod. Mae derbyniadau i'r ysbyty yn cynyddu, hyd yn oed os yw'r marwolaethau'n dal yn isel. Mewn ymdrech i arafu'r ymlediad, mae'r llywodraeth wedi cyfyngu cynulliadau preifat i ddim ond chwech o bobl. Mae ysgolion yn Lloegr eisoes yn gweld cyfradd absenoldeb uwch o gymharu â'r un amser y llynedd ag y mae'r sniffian neu'r peswch lleiaf yn gosod cadwyn o ymatebion sydd wedi arwain at anfon grwpiau blwyddyn adref mewn rhai achosion, ac o ganlyniad yn cynyddu'r galw am brofion. .

Comisiwn: Planed iach, pobl iach

Mae llygredd aer a sŵn, effeithiau newid yn yr hinsawdd fel tonnau gwres, ac amlygiad i gemegau peryglus yn achosi afiechyd yn Ewrop. Mae amgylcheddau o ansawdd gwael yn cyfrannu at 13% (un o bob wyth) o farwolaethau yn ôl asesiad mawr ar iechyd a'r amgylchedd a ryddhawyd heddiw gan Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd (AEE). Mae gwella iechyd a lles dinasyddion Ewropeaidd yn bwysicach nag erioed, gyda sylw ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

Mae'r pandemig yn enghraifft amlwg o'r cysylltiadau cymhleth rhwng yr amgylchedd, ein systemau cymdeithasol a'n hiechyd. Mae cyfran sylweddol o faich afiechyd yn Ewrop yn parhau i gael ei briodoli i lygredd amgylcheddol sy'n deillio o weithgaredd dynol, yn ôl adroddiad yr AEE 'Amgylchedd iach, bywydau iach: sut mae'r amgylchedd yn dylanwadu ar iechyd a lles yn Ewrop.'

Mae'r adroddiad, sy'n tynnu'n helaeth ar ddata Sefydliad Iechyd y Byd ar achosion marwolaeth ac afiechyd, yn tynnu sylw at sut mae ansawdd amgylchedd Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth bennu ein hiechyd a'n lles. Mae'n dangos sut mae amddifadedd cymdeithasol, ymddygiadau afiach a demograffeg symudol yn Ewrop yn dylanwadu ar iechyd yr amgylchedd, gyda'r rhai mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf.

“Mae cysylltiad clir rhwng cyflwr yr amgylchedd ac iechyd ein poblogaeth. Rhaid i bawb ddeall ein bod nid yn unig yn arbed ecosystemau trwy ofalu am ein planed, ond hefyd bywydau, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymroi i’r dull hwn a gyda’r Strategaeth Bioamrywiaeth newydd, y Cynllun Gweithredu Economi Gylchol a mentrau eraill sydd ar ddod rydym ar y llwybr i adeiladu Ewrop fwy gwydn ac iachach i ddinasyddion Ewropeaidd a thu hwnt, ”meddai’r Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd. Comisiynydd Virginijus Sinkevičius.

Dywed y Senedd fod safonau cyffredin yn hanfodol

Mae Senedd Ewrop wedi pasio penderfyniad yn galw am ddiffiniadau cyffredin ar gyfer achosion coronafirws ar draws aelod-wledydd. Mae gwahaniaethau mewn methodolegau yn y bloc wedi gwneud cymariaethau traws-gwlad yn anoddach, gan greu anawsterau wrth ddehongli data ar y pandemig. Mae diffyg safonau cyffredin hefyd wedi golygu anawsterau wrth orfodi polisïau teithio sy'n dibynnu ar ddata.

Diogelu brechlynnau COVID-19 ar gyfer dinasyddion yr UE

Mae’r pwyllgorau iechyd a diwydiant yn Senedd Ewrop wedi cynnal cyfarfod ar y cyd ynglŷn â “sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Mae clinigau'n cael eu sefydlu lle gall cleifion â symptomau coronafirws neu ffliw fynd. Y syniad yw nad ydyn nhw o bosib yn heintio cleifion eraill wrth ymweld â'u meddyg, yn ôl yr Awdurdod Diogelu Data. Mae profion a phrofion coronafirws cyflym mewn cartrefi nyrsio bregus hefyd yn rhan ganolog o gynllun yr Almaen ar gyfer yr hydref a'r gaeaf.

Sut mae cyllid COVAX yr UE yn gweithio

Yn dilyn cyhoeddiad y Comisiwn ddydd Gwener (18 Medi) ynghylch ei gynnig cyllido ar gyfer y Cyfleuster COVAX byd-eang, dan arweiniad Gavi, y Gynghrair Brechlyn, y Glymblaid ar gyfer Arloesedd Parodrwydd Epidemig (CEPI) a WHO, mae'r cyfleuster bellach yn anelu at gyflymu'r datblygiad. a gweithgynhyrchu brechlynnau COVID-19 ac i warantu mynediad teg a chyfiawn i bob gwlad yn y byd.

Fel rhan o gyd-ymgysylltiad yr UE (Comisiwn, aelod-wladwriaethau a sefydliadau ariannol Ewropeaidd, yn benodol EIB) i ddefnyddio adnoddau ar gyfer Ymateb Byd-eang Coronavirus, mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio hyd at € 400 miliwn mewn gwarantau i gefnogi COVAX a'i amcanion sylfaenol fel rhan. o ymdrech Tîm Ewrop. Bydd y telerau ac amodau manwl ar gyfer cyfranogiad a chyfraniad yr UE yn cael eu cyfrif yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Mae Tîm Ewrop yn barod i roi ei arbenigedd a'i adnoddau ar waith o fewn COVAX i gyflymu a chynyddu datblygiad a gweithgynhyrchu cyflenwad byd-eang o frechlynnau i ddinasyddion ledled y byd, mewn gwledydd tlawd a chyfoethog. Bydd cyfranogiad yr UE yn COVAX yn ategu trafodaethau parhaus yr UE â chwmnïau brechlyn sy'n anelu at gynyddu gallu gweithgynhyrchu cynhyrchwyr brechlyn, gan gyfrannu at ymdrechion byd-eang.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd angen brechlyn yn ei gael, unrhyw le yn y byd ac nid yn unig gartref. Ni fydd unrhyw un yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel. Dyma pam yr ymatebodd ar unwaith i alwad WHO am weithredu ac mae wedi codi bron i € 16 biliwn ers 4 Mai o dan Ymateb Byd-eang Coronavirus, y gweithredu byd-eang ar gyfer mynediad cyffredinol i brofion, triniaethau a brechlynnau yn erbyn coronafirws ac ar gyfer yr adferiad byd-eang, a'r Cyhoeddodd y Comisiwn hefyd ganllawiau profi newydd yn ymuno â set debyg o arwyddion a gyflwynwyd gan yr ECDC ddydd Gwener.

Rheoleiddiwr Ffrainc yn cymeradwyo profion poer mewn rhai achosion

Mae corff asesu technoleg iechyd Ffrainc wedi dweud ei bod yn dderbyniol defnyddio profion coronafirws sy'n seiliedig ar boer yn lle swabiau trwynol mewn rhai achosion. Mae'r profion hyn yn llai sensitif na swabiau trwynol ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer unigolion asymptomatig, meddai'r Haute Autorité de Santé. Fodd bynnag, dylid ystyried profion poer ar gyfer unigolion nad yw swabiau nasopharyngeal yn ddelfrydol ar eu cyfer, megis ar gyfer plant, yr henoed, a'r rhai sydd ag unrhyw anhwylderau seiciatryddol.

A dyna bopeth ar gyfer dechrau'r wythnos - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer EAPM yng nghynhadledd Llywyddiaeth UE yr Almaen ar 12 Hydref, agenda yma , cofrestru yma . Mwynhewch eich wythnos ac arhoswch yn ddiogel.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun cymorth hylifedd Awstria wedi'i addasu i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod rhai diwygiadau i gynllun cymorth hylifedd Awstria a gymeradwywyd yn flaenorol i gefnogi mentrau Awstria yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o coronafirws yn unol â'r Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol. Cymeradwywyd y cynllun gwreiddiol ar 8 2020 Ebrill dan rif yr achos SA.56840, ac mae'n darparu ar gyfer symiau cyfyngedig dros dro o gymorth ar ffurf (i) grantiau uniongyrchol, (ii) gwarantau ar fenthyciadau a blaensymiau ad-daladwy, a (iii) gwarantau ar fenthyciadau a chyfraddau llog â chymhorthdal ​​ar fenthyciadau.

Nod y cynllun gwreiddiol oedd galluogi mentrau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws i gwmpasu eu rhwymedigaethau tymor byr, er gwaethaf y golled refeniw a achosir gan y pandemig ar hyn o bryd. Hysbysodd Awstria rai addasiadau i'r cynllun gwreiddiol, yn benodol: (i) gall microfusnesau neu fentrau bach elwa o'r mesur hyd yn oed os cawsant eu hystyried mewn anhawster ar 31 Rhagfyr 2019, o dan rai amodau; a (ii) cynnydd o € 4 biliwn yng nghyfanswm cyllideb y cynllun, o € 15bn i € 19bn.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun, fel y'i haddaswyd, yn parhau i fod yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro . Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma . Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58640 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Blaid Geidwadol

Johnson i godi dirwy o £ 10,000 ar dorwyr rheolau COVID-19

cyhoeddwyd

on

Bydd pobl yn Lloegr sy’n torri rheolau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hunan-ynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn wynebu dirwy o hyd at £ 10,000 ($ 12,914), meddai’r Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Sadwrn (19 Medi) , yn ysgrifennu David Milliken.

Bydd y rheolau yn berthnasol o 28 Medi i unrhyw un yn Lloegr sy'n profi'n bositif am y firws neu sy'n cael ei hysbysu gan weithwyr iechyd cyhoeddus eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun heintus.

“Bydd pobl sy’n dewis anwybyddu’r rheolau yn wynebu dirwyon sylweddol,” meddai Johnson mewn datganiad.

Bydd dirwyon yn cychwyn ar 1,000 o bunnoedd am drosedd gyntaf, gan godi i 10,000 pwys ar gyfer troseddwyr mynych neu achosion lle mae cyflogwyr yn bygwth diswyddo staff sy'n hunan-ynysu yn hytrach na mynd i'r gwaith.

Bydd rhai gweithwyr incwm isel sy'n colli colled enillion yn derbyn taliad cymorth o £ 500, ar ben buddion eraill fel tâl salwch y gallent fod â hawl iddo.

Mae canllawiau cyfredol llywodraeth Prydain yn dweud wrth bobl am aros gartref am o leiaf 10 diwrnod ar ôl iddynt ddechrau dioddef symptomau COVID-19, ac i bobl eraill yn eu cartref beidio â gadael y tŷ am 14 diwrnod.

Gofynnir hefyd i unrhyw un sy'n profi'n bositif ddarparu manylion pobl y tu allan i'w cartref y buont mewn cysylltiad agos â hwy, y gellir gofyn iddynt wedyn hunan-ynysu.

Hyd yma ni fu llawer o orfodi rheolau hunan ynysu, ac eithrio mewn rhai achosion lle mae pobl wedi dychwelyd o dramor.

Fodd bynnag, mae Prydain bellach yn wynebu cynnydd cyflym mewn achosion, a dywedodd y llywodraeth y byddai'r heddlu'n ymwneud â gwirio cydymffurfiad mewn ardaloedd sydd â'r cyfraddau heintiau uchaf.

Mae Johnson hefyd wedi wynebu galwadau i ailgyflwyno rheolau cloi mwy eang i'r cyhoedd.

Fodd bynnag, mae'r Sunday Times adroddodd ei fod yn barod i wrthod galwadau gan gynghorwyr gwyddonol am gau pythefnos ar unwaith ledled y wlad i arafu lledaeniad y clefyd, ac yn lle hynny ei ailystyried pan fydd ysgolion yn cymryd seibiant ddiwedd mis Hydref.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd