Cysylltu â ni

EU

Sodl Achilles a gwmpesir gan fuddugoliaeth #Macron #Beirut

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron (Yn y llun) derbyniodd groeso arwr yn Beirut, gan gerdded y strydoedd a chofleidio dioddefwyr ffrwydrad yr wythnos diwethaf y ffordd na allai unrhyw arweinydd Libanus freuddwydio ei wneud. Yn wyneb plediadau poblogaeth anobeithiol, gosodwyd Macron hyd yn oed yn y sefyllfa ryfedd i wrthod yn gwrtais awgrymiadau i ail-afael yn Libanus o dan fandad Ffrainc, fel y bu rhwng dau ryfel byd y ganrif ddiwethaf, yn ysgrifennu yn rhyngwladol y strategydd gwleidyddol George Ajjan.

Tra bod ei ymweliad yn gweithredu fel dosbarth meistr mewn gwladweiniaeth, mae'r coup cysylltiadau cyhoeddus hwn yn cynnwys polisi tramor sawdl Achilles o Macron. Wrth iddo ymddangos yn fuddugoliaethus mewn un cornel fach o ddylanwad byd-eang blaenorol Ffrainc, parhaodd dau ddomino allweddol arall yn y byd francophone.

Ar yr union ddiwrnod yr wylodd Macron gyda'r rhai a anafwyd ar strydoedd Beirut, fe wnaeth Alassane Ouattara ac Alpha Condé ddatblygu eu cynigion yn sylweddol i sicrhau 3ydd tymor fel Llywyddion eu priod wledydd, Ivory Coast a Guinea. Mae gan y ddwy wlad, pileri economaidd cyfoethog adnoddau Gorllewin Affrica a chyn-drefedigaethau Ffrainc, mewn egwyddor derfynau cyfansoddiadol o ddau dymor arlywyddol. Mae'r elites sy'n rheoli sy'n plygu'r gyfraith i ganiatáu iddynt aros mewn grym yn cynrychioli democratiaeth Affrica mewn gêr gwrthdroi, pedlo i'r metel.

hysbyseb

Mae amddifadu miliynau o Guineans ac Ivorians o ddewis etholiadol yn arwain at oblygiadau negyddol amlwg o fewn eu ffiniau. Ond ar y lefel ryngwladol, mae'r symudiadau unbenaethol gan gymheiriaid Macron yn Affrica yn achosi cryn bryder iddo. Yn naturiol, mae arweinyddiaeth Ffrainc yn cadw llygad barcud ar beiriannau gwleidyddol ei chyn-drefedigaethau, y mae eu elitiaid gwleidyddol fel rheol yn cadw lobïwyr o wahanol lefelau soffistigedigrwydd sy'n pledio eu hachos yng nghoridorau Palas Elysée. Felly, mae'n annhebygol nad oedd Macron yn gwybod ymlaen llaw y byddai Ouattara a Condé yn symud i gyfeiriad awtocratiaeth yn union pan wnaethant.

Mewn oes pan mae'r cyfandir yn symud ymhellach i ffwrdd o linach teulu a llywyddion am oes, Ivory Coast a Guinea, mae'r duedd yn codi cwestiynau difrifol am bolisi Macron Affrica. Mor ddiweddar â mis Mawrth, estynnodd rinweddau democrataidd Ouatarra erbyn trydar: “Rwy’n cyfarch penderfyniad [Arlywydd Ouatarra] i beidio â bod yn ymgeisydd… heno, mae Ivory Coast yn gosod yr esiampl.” Gyda chymeradwyaeth Macron, roedd Ouatarra wedi paratoi allanfa lân ar ôl 2 dymor, ar ôl ymbincio â’i Brif Weinidog Amadou Gon Coulibaly, i gymryd yr awenau. Roedd y cynllun yn ymddangos yn gadarn.

Ychydig wythnosau yn unig ar ôl y trydariad hwnnw, fodd bynnag, cyhoeddodd Coulibaly benderfyniad i hunan-gwarantîn ar ôl dod i gysylltiad â rhywun positif ar gyfer COVID-19. Er na phrofodd yn bositif ei hun erioed, gadawodd i Ffrainc ym mis Mai, i gael triniaeth feddygol yn ôl pob tebyg (cafodd lawdriniaeth ar y galon yn ôl yn 2012) a dychwelodd ddechrau mis Gorffennaf yn unig. Syrthiodd Coulibaly yn farw ychydig ddyddiau'n ddiweddarach. Ysgogodd y swydd wag anhrefn ym mhlaid Ouattara. Gorweddodd yn isel wrth iddynt chwilio yn ôl pob golwg am gludwr baneri newydd. Ond yn y pen draw, mae'n betio bod marwolaeth ymgeisydd oherwydd iechyd gwael lai na 100 diwrnod cyn etholiad yng nghanol pandemig byd-eang yn cynnig cryn orchudd ar gyfer cydio pŵer anghyfansoddiadol.

hysbyseb

Roedd amseriad fflôt Ouattara o'r penderfyniad yn addawol. Fe siglodd y ffrwydrad Beirut ar 4 Awst; traddododd ei anerchiad 25 munud i’r genedl ddeuddydd yn ddiweddarach ar drothwy dathlu annibyniaeth Ivorian o Ffrainc. Mae yna rywbeth symbolaidd, neu ddigywilydd efallai, am bennaeth gwladwriaeth Affricanaidd yn siartio cwrs annemocrataidd sydd, yn sicr, i fodloni anghymeradwyaeth ei gyn-feistr ar yr union ddiwrnod i goffáu cael gwared ar yr iau drefedigaethol.

O ran Condé, aeth ymlaen gydag ychydig mwy o ddisgresiwn yr wythnos diwethaf tra bod Beirut wedi dal sylw Ffrainc: dim ond ei enwebu gan ei blaid i redeg am drydydd tymor. Ond mae'r gwaith sylfaenol wedi'i osod fisoedd ymlaen llaw, wrth iddyn nhw ramio trwy gyfansoddiad diwygiedig yn ôl ym mis Ebrill. Ni all Macron fod yn rhy falch gyda’r amodau hyn, ond mae gan Condé lawer o ffrindiau mewn lleoedd uchel yn Ffrainc, yn ogystal â gwrthwynebiad di-ffael nad yw wedi rhoi digon o reswm i Macron gefnu arno.

Nid yw'r conundrum hwn yn newydd. Mae arweinwyr eraill Ffrainc wedi gorfod delio â streipiau gwrthryfelgar tebyg o’r blaen, fel yn 2012 pan ddefnyddiodd cyn-Arlywydd Senegalese, Abdoulaye Wade, resymeg gyfansoddiadol aflwyddiannus i geisio cipio trydydd tymor, er cythruddo’r Arlywydd ar y pryd Nicolas Sarkozy. Yn achos Wade, fodd bynnag, tyfodd y boblogaeth wedi blino arno ar ôl 12 mlynedd a chollodd gan dirlithriad yn 2il rownd yr etholiad.

Nid yw'n ymddangos bod Ouattara na Condé yn debygol o wynebu trechu, ac os byddant yn parhau i fod mewn grym, bydd delwedd ddemocrataidd francophone Gorllewin Affrica yn cael ei difetha'n wael. Nid yw hynny'n ychwanegu'n dda at waddol Macron. Yn ffodus iddo, gall wneud iawn am yr arweinyddiaeth y bydd yn ei harddangos trwy ffeil Libanus.

Mae Macron yn dychwelyd i Beirut ar 1 Medi am groeso arwr arall sy’n ei wneud yn destun cenfigen at ei gyfoedion Ewropeaidd, ac am dynnu sylw cyfleus oddi wrth sylw anochel y cyfryngau sy’n canolbwyntio ar gynigion amheus trydydd tymor gan lywyddion dwy genedl bwysig ym maes dylanwad Ffrainc.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd