Cysylltu â ni

EU

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd addasu i newid paradeim yn y #MiddleEast

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Newyddion hanesyddol, datblygiad anghyffredin. Heb amheuaeth un o'r prif newyddion yr haf hwn yn y byd: penderfyniad yr Emiraethau Arabaidd Unedig, un o wladwriaeth bwysicaf y Gwlff, i normaleiddio ei chysylltiadau â Thalaith Israel, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz, Uwch Gynghorydd Cyfryngau Cymdeithas Gwasg Ewrop Israel (EIPA).
Penderfyniad sy'n rhagflaenu newid llwyr agwedd y gwledydd Arabaidd tuag at Israel nad yw bellach yn cael ei ystyried yn elyn i'r byd Arabaidd ond i'r gwrthwyneb fel cynghreiriad a phartner mewn heddwch, diogelwch a datblygiad economaidd yr holl ranbarth.
Daeth Abu Dhabi yn drydedd brifddinas ar ôl Cairo ac Amman i groesi'r Rubicon. Disgwylir i wledydd eraill ddilyn. Rydyn ni nawr yn siarad am Oman, Bahrain, Sudan, Moroco ... a pham ddim Saudi Arabia. Normaleiddio sy'n dangos cynnydd cenhedlaeth newydd o arweinwyr Arabaidd sydd â gweledigaeth wahanol o'r rhanbarth.
Mae'r cytundeb Emiradau Arabaidd Unedig-Israel hwn, a gafwyd o dan adain gweinyddiaeth Trump, yn delio ag ergyd angheuol ddi-os i'r dogma - a ddelir yn eang yn Ewrop ac mewn mannau eraill yn y byd - bod datrys y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina yn amod ar gyfer cydnabod Israel gan wledydd Arabaidd. Cysyniad sydd wedi caniatáu i arweinyddiaeth Palestina gynnal agwedd negyddol dros y blynyddoedd tuag at unrhyw ymgais i drafod ag Israel. Dylai fod yn newidiwr gêm.
Un garreg, dwy ergyd. Yn ogystal â normaleiddio'r berthynas rhwng y ddwy wlad ac yn y pen draw gosod llysgenadaethau cilyddol a lansio hediadau uniongyrchol, mae'r cytundeb hefyd yn darparu ar gyfer elfen hanfodol i'r Emiradau: derbyniad penodol Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, i atal dros dro ei gynllun i ymestyn sofraniaeth Israel i rannau o Jwdea a Samaria (y Lan Orllewinol). Prosiect a oedd serch hynny yn rhan o addewidion etholiadol Netanyahu. "Y flaenoriaeth yw ehangu'r cylch heddwch," meddai wrth Sky News Arabia o Abu Dhabi.
Yn ôl arolwg barn ar Channel 12, mae’n well gan bron i 80% o Israeliaid gytundeb normaleiddio â gwledydd Arabaidd nag estyniad o sofraniaeth Israel.
Bydd gohirio anecsio (tiriogaethau), neu ei ganslo os yn bosib, yn arbed costau gwleidyddol, diogelwch ac economaidd diangen i Israel ac yn caniatáu iddo ganolbwyntio ar yr heriau diogelwch cenedlaethol go iawn sydd o'i flaen: yr economi, Covid -19, Iran, Hezbollah a Gaza , ’’ meddai Amos Yadlin, sy’n bennaeth y Sefydliad Astudiaethau Diogelwch Cenedlaethol (INSS) o fri yn Tel Aviv.
Mae dau wersyll yn y Dwyrain Canol heddiw. Mae'r rhai sy'n gwrthwynebu Islam radical, eisiau hyrwyddo heddwch, sefydlogrwydd a datblygiad economaidd yn y rhanbarth - gan gynnwys Israel a'r Emiradau Arabaidd Unedig, gwledydd eraill y Gwlff, ond hefyd yr Aifft, Gwlad yr Iorddonen - a'r rhai sydd, fel Iran a Thwrci (ynghyd â Qatar), yn ceisio Tra-arglwyddiaeth hegemonig a rhyfelgar y rhanbarth trwy eu dirprwyon, Hezbollah, Hamas a Brawdoliaeth Fwslimaidd eraill. Fel yn Libanus, Syria, Irac, Gaza neu Libya.
Mae'r cytundeb rhwng yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac Israel yn amlwg yn nodi newid yn y canfyddiad o'r wladwriaeth Iddewig yn y byd Arabaidd. Nid yw'r gwledydd hyn bellach yn gweld Israel fel bygythiad ond fel grym sefydlogi mewn rhanbarth cyfnewidiol ac anhrefnus. Mae Israel hefyd yn bwer milwrol, technolegol ac economaidd i gydweithredu ag ef.
“Mae’r cymal (o’r cytundeb) sy’n gwahodd pob Mwslim sy’n caru heddwch i ymweld â Mosg Al-Aqsa yn Jerwsalem yn arwyddo i’r byd Islamaidd mai’r unig ffordd i Jerwsalem yw trwy heddwch ag Israel,” ysgrifennodd Amos Yadlin.
“Gwnaeth y Palestiniaid y camgymeriad o gondemnio’r cysylltiadau a ffurfiwyd dros y blynyddoedd gan eu brodyr Arabaidd ag Israel dro ar ôl tro, gan ffafrio cofleidio ffrindiau ffug yn Tehran ac Ankara. Mewn gwirionedd, y Palestiniaid a gefnodd ar eu brodyr Arabaidd o blaid usurpers tramor. Mae gwledydd Arabaidd pwerus wedi cael digon ac yn dewis hyrwyddo eu diddordebau diogelwch cenedlaethol heb ystyried naws y Palestiniaid, ’’ ysgrifennodd Dmitri Shfutinsky o Ganolfan Astudiaethau Strategol Begin-Sadat.
A fydd yr Ewropeaid yn cefnu ar eu cenhedlu hen ffasiwn o broses heddwch y Dwyrain Canol - yn fwy arbennig y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina - ac yn deall y ffaith mai'r cytundeb normaleiddio hwn yw'r rhagarweiniad i esblygiad geopolitical rhanbarthol dwfn? Paradigm newydd.
A gafodd Gweinidog Tramor yr UE, Josep Borrell, pan groesawodd y fargen normaleiddio, wrth gydnabod y '' rôl adeiladol '' a chwaraeir gan yr Unol Daleithiau yn hyn o beth? Bydd normaleiddio o'r fath o fudd i'r ddwy wlad a bydd yn "gam sylfaenol ar gyfer sefydlogi'r rhanbarth cyfan," pwysleisiodd. Galwodd hefyd ymrwymiad Israel i atal cynlluniau i ymestyn sofraniaeth i ran o'r Lan Orllewinol fel "cam cadarnhaol." Prosiect yr oedd yr Ewropeaid wedi bod yn ceisio ers sawl mis i argyhoeddi Israel i gefnu ... Un drain llai yn y berthynas gymhleth rhwng yr UE ac Israel.
Ar ôl sgwrs ffôn gyda Gweinidog Tramor Israel, Gabi Ashkenazi, dywedodd ei gymar o’r Almaen Heiko Maas, y mae ei wlad ar hyn o bryd yn llywyddu’r Undeb Ewropeaidd, y gallai’r fargen normaleiddio ddarparu ‘‘ momentwm newydd ’tuag at heddwch yn y rhanbarth….
Neges a drosglwyddwyd gan bennaeth diplomyddiaeth Ffrainc Jean-Yves Le Drian sy'n siarad am "gyflwr meddwl newydd" a ddangosir gan y cyhoeddiadau hyn a ddylai ganiatáu ailddechrau trafodaethau rhwng yr Israeliaid a'r Palestiniaid.
Nawr bod y prosiect anecsio yn y Lan Orllewinol - y prif faen tramgwydd i'r UE - wedi'i rewi diolch i'r cytundeb rhwng yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac Israel, mae'n hen bryd i arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd wneud penderfyniad. menter i gryfhau'r rhai yn y Dwyrain Canol sy'n torri tabŵs ac yn ceisio ehangu'r cylch heddwch.
Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl hon, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd