Cysylltu â ni

Frontpage

#Lebanon - Mae'r UE yn darparu cymorth brys ychwanegol yn dilyn y ffrwydrad yn #Beirut

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae ail hediad pont Awyr Dyngarol yr Undeb Ewropeaidd (UE) wedi glanio yn Beirut, Libanus, gan gyflenwi 12 tunnell o gyflenwadau dyngarol hanfodol ac offer meddygol, gan gynnwys ysbyty symudol a masgiau wyneb. Mae'r UE yn talu cost cludo'r hediad yn llawn, tra bod y cargo wedi'i ddarparu gan awdurdodau Sbaen, Sefydliad Philips a Phrifysgol Antwerp.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae'r UE yn parhau i gefnogi Libanus gyda'r cymorth mwyaf ei angen. Fe wnaethom gyflenwi 29 tunnell o gyflenwadau hanfodol ers y ffrwydrad, ynghyd â dros € 64 miliwn mewn cyllid brys. Hoffwn ddiolch i holl wledydd Ewrop a'n partneriaid ar lawr gwlad sydd wedi dangos eu cydsafiad â Libanus ar yr adeg anodd hon trwy gynnig cefnogaeth hanfodol. "

Bydd y deunydd a ddanfonir yn helpu'r rhai mwyaf agored i niwed ag anghenion meddygol yn dilyn y ffrwydrad ym mhorthladd Beirut a'r pandemig coronafirws dwysach. Dyma ail Bont Awyr Dyngarol a drefnwyd gan yr UE, yn dilyn yr un gyntaf ar 13 Awst.

Cefndir

Fe wnaeth y ffrwydradau dinistriol yn y brifddinas Beirut ar 4 Awst roi straen ychwanegol ar system iechyd Libanus, a oedd eisoes dan bwysau trwm oherwydd y pandemig coronafirws.

Yn union ar ôl y ffrwydradau, cynigiodd 20 o wledydd Ewropeaidd gymorth chwilio ac achub arbenigol, timau asesu cemegol a meddygol ynghyd ag offer meddygol a chymorth arall trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE. Ar 13 Awst danfonodd hediad pont Awyr Dyngarol gyntaf yr UE dros 17 tunnell o gyflenwadau dyngarol, meddyginiaethau ac offer meddygol.

Yn ogystal â'r cymorth mewn nwyddau, mae'r UE wedi defnyddio mwy na € 64m ar gyfer anghenion brys cyntaf, cymorth meddygol ac offer, ac amddiffyn seilwaith critigol. Bydd y cronfeydd hyn hefyd yn helpu i ymateb i anghenion dyngarol mwyaf dybryd trigolion mwyaf agored i niwed Beirut y mae'r ffrwydradau dinistriol yn effeithio arnynt.

Mwy o wybodaeth

hysbyseb

Pont Awyr Dyngarol yr UE

Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd