Cysylltu â ni

Celfyddydau

Canmolwyd 'Dear Comrades' Andrey Konchalovsky o Rwsia gan feirniaid yng Ngŵyl Ffilm Fenis

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Annwyl Gymrodyr, derbyniodd y ffilm a gyfarwyddwyd gan Gyfarwyddwr enwog Rwseg, Andrey Konchalovsky, nifer o acolâdau gan y beirniaid yng Ngŵyl Ffilm Fenis eleni. Mae'r 77ain Gŵyl Ffilm Ryngwladol, y digwyddiad mawr cyntaf yn y byd celf ers y cloi byd-eang, ar fin dod i ben yn Fenis yfory (12 Medi). Roedd prif raglen yr ŵyl yn cynnwys 18 ffilm, gan gynnwys gweithiau o'r Unol Daleithiau (Nomadland gan Chloé Zhao a Y Byd i Ddod gan Mona Fastvold), yr Almaen (Ac Yfory y Byd Cyfan gan Julia von Heinz), yr Eidal (Chwiorydd Macaluso gan Emma Dante a Ein tad gan Claudio Noce), Ffrainc (Lovers gan Nicole Garcia), ymhlith eraill.

Derbyniwyd y clod beirniadol eang gan y "Annwyl Gymrawds "ffilm, y ddrama hanesyddol a gyfarwyddwyd gan Andrey Konchalovsky o Rwsia ac a gynhyrchwyd gan ddyngarwr a dyn busnes Rwseg, Alisher Usmanov. Usmanov hefyd yw prif noddwr y ffilm.

hysbyseb

Y steil du-a-gwyn Annwyl Gymrodyr yn adrodd hanes trasiedi o'r oes Sofietaidd. Yn ystod haf 1962, aeth gweithwyr yn un o fentrau mwyaf y wlad - ffatri locomotifau trydan lleol yn Novocherkassk - i rali heddychlon, gan ddangos yn erbyn codiadau yng nghost angenrheidiau bwyd sylfaenol, ynghyd â chynnydd yn y gyfradd gynhyrchu, a arweiniodd at ostyngiad mewn cyflogau.

Gyda thrigolion eraill y ddinas yn ymuno â'r gweithwyr ffatri trawiadol, daeth y brotest yn eang. Yn ôl swyddogion gorfodaeth cyfraith, cymerodd tua phum mil o bobl ran. Cafodd yr arddangosiad ei atal yn gyflym ac yn greulon gan unedau milwrol arfog. Bu farw mwy nag 20 o bobl gan gynnwys gwylwyr o ganlyniad i’r saethu yn y sgwâr ger adeilad gweinyddiaeth y ddinas, gyda 90 arall wedi’u hanafu, yn ôl fersiwn swyddogol y digwyddiadau. Mae nifer go iawn y dioddefwyr, y mae llawer yn credu eu bod yn fwy na'r data swyddogol, yn anhysbys o hyd. Cafwyd mwy na chant o gyfranogwyr yn y terfysgoedd yn euog wedi hynny, a dienyddiwyd saith ohonynt.

Credir i'r drasiedi hon arwain at ddiwedd y "Khrushchev thaw" a dechrau cyfnod hir o farweidd-dra yn yr economi a meddylfryd y wlad. Dosbarthwyd yr eiliad drasig hon yn hanes Sofietaidd ar unwaith a dim ond ar ddiwedd yr 1980au y cafodd ei chyhoeddi. Er gwaethaf hyn, nid yw llawer o fanylion wedi dod yn wybodaeth gyhoeddus ac ychydig o sylw academaidd a gawsant hyd yn hyn. Bu’n rhaid i gyfarwyddwr a sgriptiwr y ffilm Andrei Konchalovsky ail-greu’r digwyddiadau, casglu dogfennau archif a siarad â disgynyddion llygad-dystion a gymerodd ran yn y saethu hefyd.

hysbyseb

Wrth wraidd y ffilm mae stori'r cymeriad ideolegol a digyfaddawd Lyudmila, comiwnydd pybyr. Mae ei merch, sy'n cydymdeimlo â'r protestwyr, yn diflannu ymhlith anhrefn dwys yr arddangosiadau. Mae hon yn foment ddiffiniol sy'n gweld collfarnau Lyudmila unwaith yn annioddefol yn dechrau colli sefydlogrwydd. “Annwyl gymrodyr!” yw geiriau cyntaf araith y mae'n paratoi i'w thraddodi gerbron aelodau'r Blaid Gomiwnyddol, gan fwriadu datgelu “gelynion y bobl”. Ond nid yw Lyudmila byth yn canfod y nerth i draddodi’r araith hon, gan fynd drwy’r ddrama bersonol anoddaf, sy’n ei thynnu o’i hymrwymiad ideolegol.

Nid dyma'r tro cyntaf i Konchalovsky fynd i'r afael â themâu hanesyddol. Ar ôl dechrau ei yrfa yn gynnar yn y 1960au, archwiliodd nifer o wahanol genres (roedd y rheini'n cynnwys datganiadau poblogaidd Hollywood fel Cariadon Maria (1984), Runaway Trên (1985), a Tango & Arian Parod (1989), gyda Sylvester Stallone a Kurt Russell yn serennu, tra bod ei waith diweddarach yn canolbwyntio ar ddramâu hanesyddol yn dadadeiladu personoliaethau a ffatiau cymhleth.

Nid hwn hefyd yw'r tro cyntaf i Konchalovsky gael ei enwebu yng Ngŵyl Ffilm Fenis: yn 2002, ei Tŷ'r Ffyliaid dyfarnwyd gwobr Rheithgor Arbennig iddo, tra bod Konchalovsky wedi derbyn dau Lew Arian am y cyfarwyddwr gorau: Nosweithiau Gwyn y Postmon (2014) a Paradise (2016), a’r olaf o’r rhain oedd profiad cyntaf Konchalovsky yn cydweithredu â metelau Rwsiaidd a thycoon technoleg, y dyngarwr enwog Alisher Usmanov, a gamodd i mewn fel un o gynhyrchwyr y ffilm. Eu ffilm ddiweddaraf Sin, a oedd hefyd yn llwyddiant ysgubol, yn adrodd hanes bywyd cerflunydd ac arlunydd enwog y Dadeni Michelangelo Buonarroti. Yn arbennig, rhoddodd Vladimir Putin gopi o'r ffilm i'r Pab Ffransis yn 2019.

Er na fyddwn byth yn gwybod a fwynhaodd y Pab Sin, Drama hanesyddol newydd Konchalovsky Annwyl Gymrodyr mae'n ymddangos eu bod wedi ennill calonnau'r beirniaid yn Fenis eleni. Mae'r ffilm, yn wahanol i lawer o weithiau eraill a ryddhawyd yn ddiweddar yn Rwsia, yn ddarn sinema hynod wreiddiol, sydd ar yr un pryd yn cyfleu awyrgylch a theimlad yr oes, ac yn crynhoi'r gwrthddywediadau manwl a deyrnasodd yn y gymdeithas Sofietaidd ar y pryd.

Nid yw'r ffilm yn cynnal ei hagenda wleidyddol ei hun, nid yw'n cynnig unrhyw linellau syth nac atebion diffiniol, ond nid yw ychwaith yn cyfaddawdu, gan gynnig sylw dwys i fanylion hanesyddol. Mae hefyd yn ymgais i gynnig darlun cytbwys o'r amser. Dywedodd y cyfarwyddwr ar yr oes Sofietaidd: “Fe aethon ni trwy gyfnod hanesyddol dramatig ond hynod ganolog a roddodd ysgogiad pwerus i’r wlad.”

Annwyl Gymrodyr yn rhoi cyfle i wylwyr y Gorllewin ennill dealltwriaeth eang o Rwsia trwy ddarlun cywir o'r oes Sofietaidd a'i chymeriadau. Mae'r ffilm ymhell o fod yn gynhyrchiad nodweddiadol yn Hollywood, yr ydym yn disgwyl i'r gwylwyr ei gael yn adfywiol. Bydd y ffilm mewn sinemâu o fis Tachwedd.

Andrei Konchalovsky

Mae Andrei Konchalovsky yn gyfarwyddwr ffilm o fri yn Rwseg sy’n adnabyddus am ei ddramâu cymhellol a’i ddarluniau gweledol o fywyd yn yr Undeb Sofietaidd. Ymhlith ei weithiau nodedig mae Siberiade (1979), Runaway Trên (1985), Mae'r Odyssey (1997), Nosweithiau Gwyn y Postmon (2014) a Paradise (2016).

Mae gweithiau Konchalovsky wedi ennill nifer o anrhydeddau iddo, gan gynnwys y Cannes Rheithgor Grand Prix Spécial duGwobr FIPRESCI, Dau Llewod Arian, tri Gwobrau Golden EagleGwobr Emmy Primetime, yn ogystal â nifer o addurniadau gwladol rhyngwladol.

Alisher Usmanov

Mae Alisher Usmanov yn biliwnydd, entrepreneur a dyngarwr o Rwseg sydd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i'r celfyddydau ers camau cynnar ei yrfa. Dros y 15 mlynedd diwethaf, yn ôl Forbes, mae cwmnïau Usmanov a’i sefydliadau wedi cyfeirio mwy na $ 2.6 biliwn at yr elusen yn dod i ben. Mae hefyd wedi hyrwyddo celf Rwseg dramor yn nodedig, wedi cefnogi adfer adeiladau a henebion hanesyddol yn rhyngwladol. Usmanov yw sylfaenydd y Sefydliad Celf, Gwyddoniaeth a Chwaraeon, elusen, sy'n bartner gyda llawer o sefydliadau diwylliannol penigamp.

Celfyddydau

Mae paentiadau ogofâu cynhanesyddol yn Sbaen yn dangos mai artistiaid oedd Neanderthaliaid

cyhoeddwyd

on

By

Mae canllaw yn goleuo marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Efallai bod Neanderthaliaid wedi bod yn agosach at ein rhywogaeth o fodau dynol cynhanesyddol nag a gredwyd o'r blaen ar ôl i baentiadau ogofâu a ddarganfuwyd yn Sbaen brofi bod ganddyn nhw hoffter o greu celf, meddai un o awduron adroddiad gwyddonol newydd ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Graham Keeley, Jon Nazca a Mariano Valladolid.

Cafodd pigment ocr coch a ddarganfuwyd ar stalagmites yn Ogofâu Ardales, ger Malaga yn ne Sbaen, eu creu gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, gan eu gwneud o bosibl yr artistiaid cyntaf ar y ddaear, yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddorau Genedlaethol. Dyddiadur (PNAS).

hysbyseb

Nid oedd bodau dynol modern yn byw yn y byd ar yr adeg y gwnaed y delweddau ogofâu.

Mae'r canfyddiadau newydd yn ychwanegu at dystiolaeth gynyddol nad oedd Neanderthaliaid, y diflannodd eu llinach tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, yn berthnasau ansoffistigedig Homo sapiens y cawsant eu portreadu ers amser maith.

Gwnaed pigmentau yn yr ogofâu ar wahanol adegau hyd at 15,000 ac 20,000 o flynyddoedd ar wahân, darganfu’r astudiaeth, a chwalu awgrym cynharach eu bod yn ganlyniad llif ocsid naturiol yn hytrach na chael eu gwneud gan ddyn.

hysbyseb

Dywedodd Joao Zilhao, un o awduron astudiaeth PNAS, fod technegau dyddio yn dangos bod Neanderthaliaid wedi poeri ocr ar y stalagmites, o bosib fel rhan o ddefod.

"Y pwysigrwydd yw ei fod yn newid ein hagwedd tuag at Neanderthaliaid. Roeddent yn agosach at fodau dynol. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos eu bod yn hoffi gwrthrychau, eu bod wedi paru â bodau dynol a nawr gallwn ddangos eu bod wedi paentio ogofâu fel ni," meddai.

Mae paentiadau wal a wnaed gan fodau dynol cynhanesyddol, fel y rhai a geir yn ogof Chauvet-Pont d'Arc yn Ffrainc, yn fwy na 30,000 mlwydd oed.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Gwaith celf Kazakhstanis ifanc wedi'i gyflwyno yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Ymgasglodd diaspora Kazakh yn ddiweddar ar gyfer cyfarfod ffrindiau Kazakhstan ac ar gyfer yr arddangosfa o weithiau celf gan Kazakhstanis ifanc o'r enw 'Y byd trwy lygaid plant Kazakhstan'. Mae'r digwyddiad yn rhan o ddathliad Pen-blwydd Annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed ac roedd cynrychiolwyr gweinidogaeth materion tramor Lwcsembwrg, cylchoedd busnes a diwylliant, sefydliadau cyhoeddus Lwcsembwrg, ynghyd â Kazakhs sy'n byw yn Lwcsembwrg, yn bresennol ynddo.

Fe’i trefnwyd gan Lysgenhadaeth Kazakhstan, Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, a’r Ayalagan Alaqan, Sefydliad Elusennol Cyhoeddus o Kazakhstan. Gan ystyried pwysigrwydd cadw a datblygu cysylltiadau o'r diaspora â Kazakhstan, mae cyfarfodydd Kazakhs yn Lwcsembwrg yn dod yn draddodiad.

Yn ystod y cyfarfod, siaradodd Nurgul Tursyn, llywydd Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, am gyfraniad y Gymdeithas wrth hyrwyddo delwedd Kazakhstan dramor, yn ogystal â digwyddiadau eraill, gyda'r nod o wella cysylltiadau diwylliannol a dyngarol rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Yn ei araith groesawgar, nododd Miras Andabayev, Gweinidog-Gynghorydd y Llysgenhadaeth, fod Sefydliad Ayalagan Alaqan yn gwneud gwaith pwysig iawn, gan arddangos creadigrwydd plant Kazakhstani sy'n cael eu gwahaniaethu gan dalent arbennig, yn ogystal ag egni cadarnhaol sy'n dod ohono. eu paentiadau.

Gwnaeth yr arddangosfa o luniau o Kazakhstanis ifanc argraff gref ar westeion y digwyddiad, a nododd fod gweithiau plant yn ymgorffori cyflwr eu byd mewnol a'r awydd i ddysgu. "Wrth edrych ar y lluniadau hyn, gallwn ddweud bod y plant hyn yn caru eu gwlad, eu dinas, yr anifeiliaid. Maent yn ymdrechu i ddysgu am y byd o'u cwmpas, a hyd yn oed ofod," nododd un o'r gwesteion.

Mae Sefydliad Ayalagan Alaqan, dan arweiniad Rada Khairusheva, wedi bod yn trefnu arddangosfeydd tebyg ledled y byd mewn cydweithrediad â Еmbassies Kazakhstan yn India, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Armenia, Latfia, Ffrainc, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar arddangosfeydd eraill i ymgyfarwyddo â'r gymuned ryngwladol â nhw. creadigrwydd Kazakhstanis ifanc ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.

hysbyseb

Ffynhonnell - Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg

Parhau Darllen

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

hysbyseb

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

hysbyseb

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd