Cysylltu â ni

EU

Beth mae Milo Djukanovic yn ei wneud nesaf * (* a beth ddylai llywodraeth ddemocrataidd newydd Montenegro ei wneud i'w rwystro)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Llongyfarchiadau, Montenegro! Milo Djukanovic (Yn y llun)  ac mae ei sosialwyr comiwnyddol-droi-democrataidd-sosialwyr yn cael eu trechu am y tro cyntaf mewn hanes. Fe daflodd gwledydd eraill yng nghanol, de a dwyrain Ewrop eu cyfundrefnau un blaid genhedlaeth yn ôl. Ond am y 30 mlynedd diwethaf mae un dyn wedi dal Montenegro mewn rhew dwfn. Ni all unrhyw un dynnu oddi wrthych natur hanesyddol eich buddugoliaeth, yn ysgrifennu Duško Knežević, llywydd Prifysgol Môr y Canoldir a Chadeirydd Grŵp cwmnïau Atlas.

Ond dim ond y dechrau yw hyn. Wrth i chi - “Cenhedlaeth Democratiaeth” Montenegro - ffurfio’r llywodraeth, ni fydd y llwybr o’ch blaen yn hawdd. Mae Djukanovic yn dal yr arlywyddiaeth. Mae ei lewyr yn cadw swyddi allweddol yn y farnwriaeth, biwrocratiaeth a chorff diplomyddol. Rhaid inni ddisgwyl iddo ddefnyddio pob dull posibl i amddiffyn ei hun a defnyddio pob cyfle - a phob camgymeriad - i adfer ei hun i rym diamheuol.

Fel rhywun sydd wedi adnabod Djukanovic yn dda iawn ers degawdau - unwaith yn ei flynyddoedd cynharach, gwell fel cynghreiriad, ac yn ddiweddarach fel gwrthwynebwr - gwn ei gryfderau a'i wendidau. Dyma beth mae Milo Djukanovic yn ei wneud nesaf. A dyma beth mae'n rhaid i lywodraeth ddemocrataidd newydd Montenegro ei wneud i amddiffyn eu buddugoliaeth:

hysbyseb

Mathemateg seneddol

Eich clymblaid tair ffordd yn y senedd yn dod â 41 sedd i chi mewn senedd 80 sedd: mwyafrif - o un.

Tra'ch bod chi'n unedig, rhaid i chi ddisgwyl i Djukanovic ddefnyddio'r wladwriaeth y mae wedi'i hadeiladu i geisio pwyso ar rai o'ch cynrychiolwyr etholedig i newid.

hysbyseb

Dylai system rhestr etholiadol Montenegro ganiatáu i un arall o'ch rhif gymryd lle unrhyw un nad yw efallai eisiau eistedd yn y senedd am y tymor llawn. Ond dylech ystyried o fewn eich tri grŵp seneddol gan wneud hynny'n gryfach: llofnodi cytundeb sy'n rhwymo'n gyfreithiol rhwng yr holl seneddwyr sy'n eu hymrwymo i beidio â newid pleidiau, ac - os gwnânt - er mwyn i hyn ofyn am fforffedu eu sedd seneddol. Yn y ffordd honno gallwch fod yn sicr y bydd cynrychiolydd arall o'ch rhestrau etholiadol priodol yn cymryd ei le, a bydd eich mwyafrif yn dal.

'Lawfare '

Mae gan Djukanovic cefnogwyr ffyddlon ers amser maith yn y farnwriaeth a defnyddio pwysau gwleidyddol ar yr hyn a ddylai fod yn sefydliad annibynnol i ennill dyfarniadau cyfreithiol ffafriol. O ymosodiadau ar newyddiadurwyr - lle mae'r newyddiadurwyr eu hunain yn y pen draw yn bod ymchwilio - i lansio achosion cosb ariannol â chymhelliant gwleidyddol, mae'r rhestr yn hir ac wedi'i dogfennu'n dda.

Mae’n bosib y bydd rhai aelodau o’r farnwriaeth yn gweld hwn yn gyfle i dorri eu cysylltiadau â phlaid yr arlywydd. Ond peidiwch â betio arno: ni chawsant eu dewis am eu mynegiadau o annibyniaeth.

Felly, mae'n rhaid i'r glymblaid ddisgwyl i'r arlywydd ymladd yn ôl gan ddefnyddio “Lawfare” - ennill heriau cyfreithiol i benderfyniadau llywodraethol a seneddol - yn enwedig i amddiffyn ei hun a'i deulu.

I wrthsefyll hyn, byddai'r llywodraeth newydd yn ddoeth dod o hyd i, trwy'r senedd, Bwyllgor Ymchwilio Annibynnol i ymchwilio i achosion o lygredd a chamddefnydd arian cyhoeddus o dan y 30 mlynedd diwethaf. Gellir gosod y Pwyllgor gyda phwerau ymchwilio a barnwrol, yr hawl i gynnal gwrandawiadau cyhoeddus, galw tystion ac, yn ei gasgliad, i wneud argymhellion a fyddai'n arwain at erlyniadau.

Mae'n bwysig nad yw hyn yn dod yn fecanwaith ar gyfer dial gwleidyddol mewn unrhyw ffordd. Er mwyn sicrhau nad yw hynny'n wir - a bod yr Ymchwiliad yn gwbl annibynnol ar wleidyddiaeth y llywodraeth ac uwchlaw plaid - byddai'n ddoeth cynnwys hanner ei aelodaeth o'r gymuned ryngwladol.

Gyda chi neu yn eich erbyn

Mae Montenegrins yn gwybod bod Djukanovic yn bell iawn o amddiffynwr grwpiau ethnig a chrefyddol lleiafrifol y mae'n honni ei fod i'r byd y tu allan. Am ddegawdau mae wedi pwyso ar leiafrifoedd i'w gefnogi drwyddo dulliau a fyddai’n cael eu disgrifio mewn unrhyw wlad arall fel gorfodaeth.

Mae'n hanfodol estyn allan nawr - a pharhau i estyn allan - llaw cyfeillgarwch i bob grŵp lleiafrifol, er mwyn gwneud iawn am y geiriau yn eich cytundeb tair ffordd bod gan bawb le wrth fwrdd uchaf y llywodraeth newydd.

Efallai y byddwch hefyd am gynnig pwerau trefol ychwanegol - ynghyd â chyllid datganoledig - i rannau o'r wlad lle mai lleiafrifoedd cenedlaethol yw'r mwyafrif mewn gwirionedd. Bydd hyn yn grymuso cymunedau lleol ac yn ei gwneud yn glir mewn gweithredoedd nid geiriau eu bod yn cael eu hystyried yn flaenoriaeth gan arweinyddiaeth ddemocrataidd newydd y wlad.

Fe ddylech chi fynd yr ail filltir i ddod â lleiafrifoedd i'r llywodraeth. Nid seddi a roddir yn draddodiadol i grwpiau ethnig neu grefyddol yw'r unig ateb - ond byddai hyrwyddiadau i swyddi mewn gweinidogaethau economaidd, cymdeithasol ac allanol allweddol yn arwydd o'ch bwriad i drin pob Montenegrin yn gyfartal.

America a Phrydain 

Rhaid inni ddisgwyl i Djukanovic droi’n gyflym ac yn galed at ei hen gynghreiriaid yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig gan ledaenu ei negeseuon mai dim ond ei fod yn gallu cynnal Montenegro ar ei lwybr pro-orllewinol.

Yn ffodus, symudodd y glymblaid dair ffordd - yn ddoeth - i ddileu honiadau Djukanovic erbyn arwyddo cytundeb yr wythnos diwethaf i gefnogi NATO ac integreiddio Ewropeaidd yn llawn. Ac mae'r ymateb o America yn glir: "Mae llywodraeth yr UD yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda’r llywodraeth nesaf, a gyfansoddwyd drwy’r broses ddemocrataidd fel adlewyrchiad o ewyllys y bobl. ”.

Fodd bynnag, nid dyma ddiwedd y mater, ond y dechrau: mae'n hanfodol eich bod bellach yn gwneud cysylltiadau uniongyrchol, a chyfeillgarwch go iawn, yn y byd gorllewinol. Peidiwch ag aros i'r pwerau mawr ddod atoch chi: estyn allan atynt. Dangoswch eich bwriad i fod yn bartner dibynadwy a hirdymor i chi.

Llongyfarchiadau unwaith eto, Montenegro! Rydych chi eisoes wedi gwneud yr hyn na allai mwyafrif gwylwyr y Balcanau a sylwebyddion rhyngwladol fod wedi'i ragweld erioed. Mae'r frwydr wedi'i hennill. Ond dim ond nawr mae eich ymgyrch athreuliad hir i fynd i’r afael ag annhegwch 30 mlynedd o gamgymeriad yn dechrau go iawn.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Adroddwr yr UE.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd