Cysylltu â ni

EU

Newidiadau i'r Comisiwn: ASEau i asesu McGuinness a Dombrovskis

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mairead McGuinness (chwith) a Valdis Dombrovskis 

Bydd Mairead McGuinness a Valdis Dombrovskis yn ymddangos gerbron pwyllgorau seneddol ddydd Gwener (2 Hydref), cyn pleidlais lawn ar newidiadau yn y Comisiwn Ewropeaidd.

Daeth  pwyllgor materion economaidd ac ariannol yn cynnal gwrandawiad ar 2 Hydref am 9h CET gyda Mairead McGuinness (Iwerddon) i werthuso a yw hi'n addas i wasanaethu fel comisiynydd sy'n gyfrifol am wasanaethau ariannol, sefydlogrwydd ariannol a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf.

Cynigir Valdis Dombrovskis (Latfia), sy'n Is-lywydd gweithredol y Comisiwn, i gymryd cyfrifoldeb am fasnach ac fe'i gwahoddir i wrandawiad ar yr un diwrnod am 13.00. Trefnir y cyfarfod gan y pwyllgor masnach ryngwladol, gyda chyfranogiad y pwyllgor materion tramor, y pwyllgor materion economaidd ac ariannol, y pwyllgor datblygu a'r pwyllgor cyllidebau. Gan fod Dombrovskis eisoes yn aelod o'r Comisiwn, ni fydd ond yn wynebu cwestiynau ynghylch ei addasrwydd ar gyfer y portffolio newydd.

hysbyseb

Ar ôl i'r gwerthusiadau gael eu cwblhau, bydd y Senedd yn pleidleisio yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Hydref.

Daw'r ad-drefnu yn y Comisiwn ar ôl y ymddiswyddiad y comisiynydd masnach Phil Hogan ddiwedd mis Awst.

Mae McGuinness wedi gwasanaethu fel ASE er 2004 ac wedi bod yn Is-lywydd y Senedd er 2014. Mae Valdis Dombrovskis, cyn-brif weinidog Latfia, wedi bod yn Is-lywydd y Comisiwn ers 2014.

hysbyseb

Y weithdrefn yn y Senedd

Pryd bynnag y mae angen disodli aelod o'r Comisiwn Ewropeaidd neu os bydd portffolios yn cael eu hailbennu yn sylweddol, mae'r Senedd yn gwahodd yr ymgeiswyr am y swyddi newydd i wrandawiadau fel y gall ASEau eu gwerthuso.

Mae'r weithdrefn yn debyg i'r un ar gyfer y ethol y Comisiwn ar ddechrau pob tymor. Yn gyntaf, mae'r pwyllgor materion cyfreithiol yn archwilio datganiad buddiant ariannol ymgeisydd i gadarnhau absenoldeb gwrthdaro buddiannau. Mae hwn yn rhag-amod ar gyfer cynnal gwrandawiad gyda'r ymgeisydd.

Yna trefnir y gwrandawiad gan y pwyllgorau sy'n delio â phortffolio pob ymgeisydd. Cyn iddo ddechrau, mae angen i'r ymgeisydd ateb rhai cwestiynau yn ysgrifenedig. Mae'r gwrandawiad yn para tair awr ac yn cael ei ffrydio'n fyw. Ar ôl y gwrandawiad bydd y pwyllgor neu'r pwyllgorau cyfrifol yn paratoi llythyr gwerthuso.

Yna bydd Cynhadledd Cadeiryddion Pwyllgorau, sy'n cynnwys holl gadeiryddion pwyllgorau seneddol, yn asesu canlyniad y ddau wrandawiad ac yn anfon ei gasgliadau ymlaen at arweinwyr y grwpiau gwleidyddol a Llywydd y Senedd yng Nghynhadledd yr Arlywyddion. Mae'r olaf yn gyfrifol am y gwerthusiad terfynol a'r penderfyniad i gau'r gwrandawiadau neu ofyn am gamau pellach. Yna gall y Senedd symud ymlaen i'r bleidlais lawn.

Yn weithdrefnol, mae gan y Senedd rôl ymgynghorol ar ymgeiswyr unigol ar gyfer comisiynwyr, tra gall gymeradwyo neu ddiswyddo'r Comisiwn Ewropeaidd yn ei gyfanrwydd. Mae cytundeb rhwng y Senedd a'r Comisiwn yn ei gwneud yn ofynnol i lywydd y Comisiwn ystyried barn y Senedd ar ymgeiswyr unigol a newidiadau yng nghyfansoddiad y Comisiwn.

Fel bob amser, pan fydd y Senedd yn pleidleisio ar ymgeiswyr unigol, cynhelir pleidleisiau trwy bleidlais gudd. Mae angen mwyafrif syml o'r pleidleisiau a fwriwyd i sefydlu safbwynt y Senedd.

Dilynwch y gwrandawiadau yn fyw ar y wefan.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd