Cysylltu â ni

Belarws

Mae arweinwyr yr UE yn cytuno ar sancsiynau ar gyfer 40 unigolyn ym Melarus, ond nid ar gyfer Lukoshenko

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar ôl bron i ddeg awr o drafodaethau, llwyddodd arweinwyr yr UE i gytuno o'r diwedd i orfodi cosbau ar oddeutu deugain o unigolion. Nid yw rhestr sancsiynau'r UE yn cynnwys Alexander Lukoshenko, yn wahanol i restrau'r DU a Chanada. Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ei bod yn hapus iawn eu bod wedi cyrraedd ffordd ymlaen o'r diwedd.

Hyd at y noson hon roedd Cyprus wedi rhwystro'r unfrydedd angenrheidiol oherwydd yr hyn a welent fel methiant i gefnogi sancsiynau ar Dwrci, ailedrych ar y cwestiwn hwn ym mis Rhagfyr. Yn eu casgliadau condemniodd y Cyngor Ewropeaidd y trais annerbyniol gan awdurdodau Belarwsia yn erbyn protestwyr heddychlon, yn ogystal â bygwth, arestiadau mympwyol a chadw yn dilyn yr etholiadau arlywyddol.

Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel (llun) wedi galw ar awdurdodau Belarwsia i ddod â thrais a gormes i ben, rhyddhau pob carcharor a charcharor gwleidyddol, parchu rhyddid y cyfryngau a chymdeithas sifil, a chychwyn deialog genedlaethol gynhwysol, gan gynnwys o bosibl yr OSCE (Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop). Anogodd y Cyngor y Comisiwn Ewropeaidd hefyd i baratoi cynllun cynhwysfawr o gefnogaeth economaidd ar gyfer Belarus democrataidd ac ailadroddodd bwysigrwydd sicrhau diogelwch yng Ngwaith Pŵer Niwclear Belarwsia, Ostrovets.

hysbyseb

Belarws

Belarus: Dedfrydu Marya Kaliesnikava a Maksim Znak

cyhoeddwyd

on

Heddiw (6 Medi) yng ngharcharorion gwleidyddol Minsk dedfrydwyd Marya Kaliesnikava a Maksim Znak i 11 a 10 mlynedd yn y carchar yn y drefn honno. Ym mis Awst 2020, daeth Marya Kaliesnikava, ynghyd â Ms Tsikhanouskaya a Ms Tsepkalo, yn symbol o'r mudiad dros Belarus democrataidd. Mewn achos y tu ôl i ddrysau caeedig, ynghyd â chyfreithiwr amlwg, Mr Znak, fe’i profwyd ar gyhuddiadau di-sail o “gynllwynio i gipio pŵer y wladwriaeth mewn ffordd anghyfansoddiadol”, “gan alw am gamau sydd â’r nod o niweidio diogelwch cenedlaethol Belarus trwy ei ddefnyddio y cyfryngau a’r rhyngrwyd ”a“ sefydlu ac arwain a grŵp eithafol ”.

Mewn datganiad dywedodd Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE: "Mae'r UE yn gresynu at yr amarch di-flewyn-ar-dafod parhaus gan gyfundrefn Minsk at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol pobl Belarus. Mae'r UE hefyd yn ailadrodd ei alwadau am ryddhau pob gwleidyddol ar unwaith ac yn ddiamod. carcharorion ym Melarus (sydd bellach yn fwy na 650), gan gynnwys Ms Kaliesnikava a Mr Znak, newyddiadurwyr a'r holl bobl sydd y tu ôl i fariau am arfer eu hawliau. Rhaid i Belarus gadw at ei hymrwymiadau a'i rwymedigaethau rhyngwladol o fewn y Cenhedloedd Unedig ac OSCE. Bydd yr UE yn parhau ei ymdrechion i hyrwyddo atebolrwydd am y gormes creulon gan awdurdodau Belarwsia. "

hysbyseb

Parhau Darllen

Belarws

Gwlad Pwyl yn datgan cyflwr argyfwng ar ffin Belarus yng nghanol ymchwydd mudol

cyhoeddwyd

on

By

Mae swyddogion gwarchod ffiniau Gwlad Pwyl yn gwarchod wrth ymyl grŵp o ymfudwyr sydd wedi'u sowndio ar y ffin rhwng Belarus a Gwlad Pwyl ger pentref Usnarz Gorny, Gwlad Pwyl Medi 1, 2021. REUTERS / Kacper Pempel

Cyhoeddodd Gwlad Pwyl gyflwr o argyfwng mewn dau ranbarth sy’n ffinio â Belarus yr wythnos diwethaf yn dilyn ymchwydd o fudo anghyfreithlon y mae Warsaw wedi’i feio ar ei chymydog, ysgrifennu Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Joanna Plucinska, Alicja Ptak, Anna Koper a Matthias Williams, Reuters.

Mae Gwlad Pwyl a’r Undeb Ewropeaidd wedi cyhuddo Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko o annog cannoedd o ymfudwyr i groesi i diriogaeth Gwlad Pwyl i roi pwysau ar y bloc dros sancsiynau y mae wedi’u gosod ar Minsk.

hysbyseb

Roedd y gorchymyn brys - y cyntaf o’i fath yng Ngwlad Pwyl ers amseroedd comiwnyddol - yn gwahardd crynoadau torfol ac yn cyfyngu ar symudiadau pobl mewn llain o dir 3-km (2 filltir) o ddyfnder ar hyd y ffin am 30 diwrnod, meddai’r llywodraeth.

Dywedodd grwpiau cymorth sy’n gweithio gydag ymfudwyr y bu cynnydd eisoes yn heddlu Gwlad Pwyl a cherbydau arfog yn yr ardal yn ystod y dyddiau diwethaf, a’u bod yn poeni y byddai’r gorchymyn yn cyfyngu ar eu gwaith ac yn gadael ffoaduriaid yn sownd.

"Mae'r awyrgylch yn dreisgar ar y cyfan, mae milwyr arfog mewn lifrai ym mhobman ... mae'n fy atgoffa o ryfel," meddai Marta Anna Kurzyniec, un o drigolion tref ffiniol Gwlad Pwyl, Krynki, wrth Reuters

hysbyseb

Dechreuodd Gwlad Pwyl adeiladu ffens weiren bigog yr wythnos diwethaf i ffrwyno llif ymfudwyr o wledydd fel Irac ac Affghanistan.

Gosododd yr UE sancsiynau economaidd ar Belarus yn dilyn etholiad yr oedd anghydfod yn ei gylch ym mis Awst 2020 a gwrthdrawiad ar yr wrthblaid, a dywed bod Lukashenko wedi annog mewnfudwyr yn fwriadol i groesi i Wlad Pwyl, Latfia a Lithwania i ddial.

Fe wnaeth Gweinidog Tramor Belarus, Vladimir Makei, ddydd Iau feio “gwleidyddion y Gorllewin” am y sefyllfa ar y ffiniau, adroddodd Belta, asiantaeth newyddion gwladwriaeth Belarwsia.

"Mae Belarus bob amser wedi anrhydeddu holl ddarpariaethau ein cytundebau i'r llythyr," meddai Makei wrth gynhadledd newyddion.

Dywedodd llefarydd arlywyddol Gwlad Pwyl, Blazej Spychalski, fod y sefyllfa ar y ffin yn “anodd ac yn beryglus”.

"Heddiw, mae'n rhaid i ni fel Gwlad Pwyl, gan ein bod yn gyfrifol am ein ffiniau ein hunain, ond hefyd am ffiniau'r Undeb Ewropeaidd, gymryd mesurau i sicrhau diogelwch Gwlad Pwyl a'r (UE)," meddai.

Mae gweithredwyr hawliau wedi cyhuddo awdurdodau Gwlad Pwyl o wadu gofal meddygol digonol i ymfudwyr sownd. Dywed Warsaw mai Belarus sy'n gyfrifol amdanyn nhw.

Dywedodd Marysia Zlonkiewicz o’r grŵp cymorth Chlebem i Solą (Gyda Bara a Halen) fod yr heddlu wedi gofyn iddynt atal eu gweithgaredd ar hyd y ffin cyn cyhoeddi’r argyfwng.

Parhau Darllen

Belarws

Rwsia i ddosbarthu llwyth caledwedd milwrol enfawr i Belarus - Belta

cyhoeddwyd

on

By

Cyn bo hir bydd Rwsia yn cyflwyno llwyth caledwedd milwrol enfawr i Belarus, gan gynnwys awyrennau, hofrenyddion a systemau amddiffyn awyr, dyfynnwyd bod arweinydd Belarwsia Alexander Lukashenko yn dweud ddydd Mercher (1 Medi) gan asiantaeth newyddion Belta, ysgrifennu Nastya Teterevleva, Maxim Rodionov a Tom Balmforth, Reuters.

Mae'r trosglwyddiad yn debygol o gael ei ddehongli fel arwydd pellach o gefnogaeth ddiwyro Moscow i Lukashenko a wynebodd brotestiadau gwrthblaid fwyaf ei reol y llynedd trwy oruchwylio gwrthdaro treisgar a gondemniwyd gan y Gorllewin.

Disgwylir i luoedd Rwseg a Belarwsia gynnal ymarferion milwrol mawr ar y cyd yn ddiweddarach y mis hwn. Mae Rwsia yn gweld ei chynghreiriad Belarwseg fel byffer diogelwch ar ei hochr orllewinol yn erbyn cynghrair filwrol NATO a'r Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

"Dyfynnwyd bod Rwsia yn y dyfodol agos ... yn ein cyflenwi - ni fyddaf yn dweud faint o arian na beth - gyda dwsinau o awyrennau, dwsinau o hofrenyddion, yr arfau amddiffyn awyr pwysicaf," dyfynnwyd Lukashenko.

"Efallai hyd yn oed S-400au (taflegrau wyneb-i-awyr). Mae eu hangen arnom yn fawr fel y dywedais yn y gorffennol," meddai.

Mae disgwyl i Lukashenko ac Arlywydd Rwseg Vladimir Putin gynnal trafodaethau yn Rwsia ar 9 Medi.

hysbyseb

Mae Rwsia a Belarus yn rhan ffurfiol o "wladwriaeth undeb" ac wedi bod mewn trafodaethau ers blynyddoedd i integreiddio eu cenhedloedd ymhellach.

Mae'r trafodaethau wedi sbarduno ofnau ers amser maith ymysg gwrthwynebiad Belarwsia dan warchae y gallai Lukashenko fasnachu darnau o sofraniaeth yn gyfnewid am gefnogaeth wleidyddol hyd yn oed yn fwy gan y Kremlin.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd