Cysylltu â ni

Belarws

Gwobr Sakharov 2020 wedi'i dyfarnu i'r wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus

cyhoeddwyd

on

Mae lluoedd democrataidd ym Melarus wedi bod yn protestio’r drefn greulon ers mis Awst 

Dyfarnwyd Gwobr Sakharov 2020 am Ryddid Meddwl i'r wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus. Llywydd Senedd Ewrop David Sassoli cyhoeddodd y rhwyfwyr yn siambr lawn Brwsel am hanner dydd heddiw (22 Hydref), yn dilyn penderfyniad cynharach gan Gynhadledd yr Arlywyddion (llywydd ac arweinwyr grwpiau gwleidyddol).

“Gadewch imi longyfarch cynrychiolwyr gwrthblaid Belarwsia am eu dewrder, eu gwytnwch a’u penderfyniad. Maent wedi sefyll ac yn dal i aros yn gryf yn wyneb gwrthwynebwr llawer cryfach. Ond mae ganddyn nhw rywbeth na all grym 'n Ysgrublaidd byth ei drechu - a dyma'r gwir. Felly fy neges i chi, annwyl laureates, yw aros yn gryf a pheidio â rhoi’r gorau iddi ar eich ymladd. Gwybod ein bod ni wrth eich ochr chi, ”meddai’r Arlywydd Sassoli, yn dilyn y penderfyniad.

“Hoffwn hefyd ychwanegu gair ar ladd diweddar un o gystadleuwyr rownd derfynol eleni, Arnold Joaquín Morazán Erazo, rhan o grŵp amgylcheddol Guapinol. Mae'r grŵp yn gwrthwynebu mwynglawdd haearn ocsid yn Honduras. Mae’n hanfodol bod ymchwiliad credadwy, annibynnol ac uniongyrchol yn cael ei lansio i’r achos hwn a rhaid dwyn y rhai sy’n gyfrifol i gyfrif, ”ychwanegodd.

Protestio yn erbyn cyfundrefn greulon

Cynrychiolir yr wrthblaid ddemocrataidd ym Melarus gan y Cyngor Cydlynu, menter gan ferched dewr, yn ogystal â ffigurau gwleidyddol a chymdeithas sifil amlwg. Darllenwch fwy am y rhwyfwyr, yn ogystal â'r rownd derfynol arall yma.

Mae Belarus wedi bod yng nghanol argyfwng gwleidyddol ers yr etholiadau arlywyddol dadleuol ar 9 Awst, a arweiniodd at wrthryfel yn erbyn yr Arlywydd awdurdodaidd Aliaksandr Lukashenka a gwrthdrawiad creulon wedi hynny ar arddangoswyr gan y gyfundrefn.

Bydd seremoni wobrwyo Sakharov yn cael ei chynnal ar 16 Rhagfyr.

Ddydd Mercher (21 Hydref), mabwysiadodd y Senedd argymhellion newydd yn galw am adolygiad cynhwysfawr o berthynas yr UE â Belarus. Darllen mwy yma.

Cefndir

Daeth  Gwobr Sakharov am Rhyddid Meddwl yn cael ei ddyfarnu bob blwyddyn gan Senedd Ewrop. Fe’i sefydlwyd ym 1988 i anrhydeddu unigolion a sefydliadau sy’n amddiffyn hawliau dynol a rhyddid sylfaenol. Fe'i enwir er anrhydedd ffisegydd Sofietaidd ac anghytuno gwleidyddol Andrei Sakharov a'r wobr ariannol yw € 50,000.

Y llynedd, rhoddwyd y wobr i Ilham Tohti, economegydd Uyghur yn ymladd dros hawliau lleiafrif Uyghur Tsieina.

Belarws

Ar ymweliad Washington, mae arweinydd gwrthblaid Belarus yn gofyn i'r Unol Daleithiau am fwy o help

cyhoeddwyd

on

By

Mae arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Sviatlana Tsikhanouskaya, yn edrych ymlaen ar ôl cymryd rhan mewn trafodaeth banel gyda chyfarwyddwr ffilm Belarwsia, Aliaksei Paluyan ym Merlin, yr Almaen, 11 Mehefin. REUTERS / Axel Schmidt / Llun Ffeil

Arweinydd gwrthblaid Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya (Yn y llun) apeliodd ddydd Llun (19 Gorffennaf) am fwy o help gan yr Unol Daleithiau wrth iddi ddechrau ymweld â Washington ar gyfer cyfarfodydd gyda swyddogion gweinyddol gorau Biden yr wythnos hon, ysgrifennu Steve Holland a Doina Chiacu.

Mae Arlywydd Belarus Alexander Lukashenko wedi cadw gafael tynn ar Belarus er 1994 ac wedi cracio i lawr ar brotestiadau stryd a ddechreuodd dros etholiad arlywyddol fis Awst diwethaf y dywed ei wrthwynebwyr ei fod wedi ei rigio er mwyn iddo allu cadw pŵer.

Roedd Tsikhanouskaya, 38, yn ymgeisydd yn yr etholiad yn lle ei gŵr, Sergei Tsikhanouskiy, blogiwr fideo sydd wedi’i garcharu ers mis Mai 2020 ar gyhuddiadau fel torri trefn gyhoeddus, y mae’n ei wadu. Ffodd Tsikhanouskaya i Lithwania gyfagos ar ôl i Lukashenko chwalu.

Cyfarfu â'r Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken, Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Gwleidyddol Victoria Nuland a Chynghorydd Adran y Wladwriaeth Derek Chollet, dywedodd yr Adran Wladwriaeth mewn datganiad.

Dywedodd eu bod yn trafod yr angen i “wrthdaro” llywodraeth Lukashenko ddod i ben, ynghyd â rhyddhau’n ddiamod yr holl garcharorion gwleidyddol ym Melarus, a deialog wleidyddol gynhwysol ac etholiadau arlywyddol newydd o dan arsylwi rhyngwladol ”.

Roedd gan Tsikhanouskaya hefyd gyfarfodydd wedi'u cynllunio yr wythnos hon gydag uwch swyddogion y Tŷ Gwyn, meddai uwch swyddog gweinyddiaeth.

Dywedodd wrth CNN bod angen mwy o help gan yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd.

"Mae gan UDA rwymedigaeth foesol i fod gyda ni. Gofynnaf i'r UDA helpu cymdeithas sifil i oroesi," meddai. "Sefwch gyda Belarus."

Dywedodd yr uwch swyddog gweinyddiaeth fod yr Unol Daleithiau "yn sefyll gyda" Tsikhanouskaya a phobl Belarus a "byddant yn parhau i gefnogi eu dyheadau democrataidd."

Parhau Darllen

Belarws

UD yn 'bryderus' gan lif yr ymfudwyr o Belarus i Lithwania

cyhoeddwyd

on

By

Mae milwyr byddin Lithwania yn gosod gwifren rasel ar y ffin â Belarus yn Druskininkai, Lithwania Gorffennaf 9, 2021. REUTERS / Janis Laizans

Mae milwyr byddin Lithwania yn gosod gwifren rasel ar y ffin â Belarus yn Druskininkai, Lithwania Gorffennaf 9, 2021. REUTERS / Janis Laizans

Mae’r Unol Daleithiau yn poeni am lif ymfudwyr y Dwyrain Canol ac Affrica o Belarus i Lithwania, mae diplomydd o’r Unol Daleithiau wedi dweud, yn ysgrifennu Andrius Sytas yn Vilnius, Reuters.

Dechreuodd Lithwania adeiladu rhwystr gwifren rasel 550-km (320 milltir) ar ei ffin â Belarus ddydd Gwener ar ôl cyhuddo awdurdodau Belarwsia o hedfan mewnfudwyr o dramor i anfon yn anghyfreithlon i'r Undeb Ewropeaidd. Darllen mwy.

"Rydyn ni'n ei wylio'n agos iawn a gyda phryder", meddai Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol Cynorthwyol yr Unol Daleithiau George Kent mewn cyfweliad â gwefan newyddion Lithwania 15min.lt, a gyhoeddwyd ddydd Sul (11 Gorffennaf).

Dywedodd fod y "dacteg pwysau" yn debyg i lifau mudol o Rwsia i'r Ffindir a Norwy yn 2015.

"Mae hynny'n rhywbeth rydyn ni'n galw ar awdurdodau Belarwsia i stopio - yn fwriadol yn gwthio mewnfudwyr o wledydd eraill i ffin Lithwania", meddai Caint.

Parhau Darllen

Belarws

Rhaid i Belarus sy’n defnyddio ffoaduriaid fel arf, wynebu mwy o sancsiynau’r UE, meddai Lithwania

cyhoeddwyd

on

By

Dylai'r Undeb Ewropeaidd ystyried pumed rownd o sancsiynau ar Belarus oherwydd bod llywodraeth y wlad yn hedfan mewnfudwyr o dramor i'w hanfon yn anghyfreithlon i'r bloc, meddai gweinidog tramor Lithwania ddydd Llun (12 Gorffennaf), ysgrifennu Robin Emmott a Sabine Siebold, Reuters.

"Pan fydd ffoaduriaid yn cael eu defnyddio fel arf gwleidyddol ... byddaf yn siarad â'm cydweithwyr er mwyn i'r Undeb Ewropeaidd gael strategaeth gyffredin," meddai Gweinidog Tramor Lithwania, Gabrielius Landsbergis (llun) meddai wrth iddo gyrraedd cyfarfod gyda'i gymheiriaid yn yr UE, gan alw am fwy o sancsiynau.

Dechreuodd Lithwania adeiladu rhwystr gwifren rasel 550-km (320 milltir) ar ei ffin â Belarus ddydd Gwener, ar ôl cyhuddo awdurdodau Belarwsia o anfon cannoedd o ymfudwyr Irac yn bennaf i Lithwania. [NL2N2OL0HM]

Dywedodd asiantaeth gwarchod ffiniau’r Undeb Ewropeaidd, Frontex, ddydd Llun y bydd yn anfon swyddogion ychwanegol, ceir patrolio ac arbenigwyr ar gyfer cynnal cyfweliadau ag ymfudwyr i gasglu gwybodaeth am rwydweithiau troseddol dan sylw i Lithwania.

"Mae'r sefyllfa ar ffin Lithwania â Belarus yn dal i boeni. Rwyf wedi penderfynu anfon ymyrraeth ffin gyflym i Lithwania i gryfhau ffin allanol yr UE," meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Frontex, Fabrice Leggeri, mewn datganiad.

Yn ystod wythnos gyntaf mis Gorffennaf, cofnododd awdurdodau Lithwania fwy na 800 o groesfannau ffin anghyfreithlon ar ei ffin â Belarus, yn ôl Frontex.

Tra yn hanner cyntaf y flwyddyn daeth y mwyafrif o ymfudwyr o Irac, Iran a Syria, meddai’r asiantaeth, gwladolion y Congo, Gambia, Gini, Mali a Senegal oedd yn cyfrif am fwyafrif y rhai a gyrhaeddodd ym mis Gorffennaf.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd