Cysylltu â ni

EU

Rhaid i arian adfer yr UE beidio â mynd i nwy, anogodd arweinwyr glo cyn yr uwchgynhadledd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae clymblaid Ewrop Tu Hwnt i Glo yn annog arweinwyr rhanbarthau glo i ymrwymo symiau adfer gwerth miliynau o ewro i drawsnewidiad ynni glân - a dweud wrth eu llywodraethau na ddylai'r UE ddargyfeirio'r arian tuag at ddyfodol a arweinir gan nwy ffosil.

Daw’r alwad wrth i gynrychiolwyr o ranbarthau glo Ewrop baratoi i gwrdd ddydd Llun 16 Tachwedd i drafod sut i wario eu cronfeydd adfer yr UE yng nghanol twyllo uchelgais hinsawdd Senedd Ewrop ar ôl i ddau bwyllgor fethu ag eithrio nwy ffosil o Gyfleuster Adfer a Gwydnwch EUR 672.5 biliwn y bloc [ 1] - er gwaethaf pwysau gan gyfreithwyr amgylcheddol [2]. Cafwyd achos tebyg o backsliding ym mis Medi, pan bleidleisiodd Senedd Ewrop i ganiatáu i nwy ffosil gael ei ariannu o dan Gronfa Just Transition blaenllaw'r bloc [3].

“Ar adeg pan ddylai rhanbarthau sy’n ddibynnol ar lo fod yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn technolegau ynni adnewyddadwy sy’n amddiffyn yr hinsawdd ac yn creu swyddi hirhoedlog, mae cynnwys nwy ffosil o fewn cwmpas y cronfeydd hyn yn bygwth annog y syniad y gall Ewrop losgi ei ffordd allan o'r argyfwng hinsawdd. ” meddai Kathrin Gutmann, cyfarwyddwr ymgyrch Europe Beyond Coal. “Mae ynni adnewyddadwy yn fuddsoddiadau sy’n ddiogel yn y dyfodol, gan gynhyrchu hyd at bum gwaith nifer y swyddi fesul ewro a fuddsoddir na nwy ffosil. Hefyd ni fydd angen iddynt rwygo i lawr mewn ychydig flynyddoedd, yn wahanol i nwy ffosil. Mae angen i'n harweinwyr ymrwymo i adeiladu ynni sy'n gwarantu cyflogaeth sefydlog i bobl mewn rhanbarthau cyn-lo ar blaned iach. ”

Hefyd ar agenda'r Platfform Just Transition mae ei gylch gorchwyl. Ar hyn o bryd nid oes ganddo ddiffiniad cytunedig o beth yw Just Transition, ac nid yw eto wedi cydnabod yn swyddogol bod yn rhaid i lo gael ei ddileu'n raddol erbyn 2030 yn unol â gwyddoniaeth hinsawdd [4] er mwyn i Drosglwyddo Cyfiawn ddigwydd.

hysbyseb

“Fel man cychwyn, mae angen cytundeb arnom na allwch gael trosglwyddiad cyfiawn i ffwrdd o lo heb gael cynllun i’w ddileu’n raddol,” meddai Alexandru Mustață, Cydlynydd Ymgyrch yn Bankwatch Romania. “Rhaid i ni hefyd fod yn glir nad trawsnewidiad cyfiawn yw cyfnewid un tanwydd ffosil am un arall, yn syml, mae'n creu asedau mwy sownd, mwy o swyddi coll a mwy o ddifrod i'r hinsawdd. Er mwyn i’r Platfform Just Transition ddod yn fwy na siop siarad, mae angen iddo gydnabod allanfa lo erbyn 2030 a rhoi pobl leol yn sedd yrru eu trawsnewidiad eu hunain. ”

O dan fethodoleg ddyrannu bresennol y Gronfa Just Transition, bydd tua dwy ran o dair o'r pot yn mynd i saith gwlad nad oes ganddynt gynlluniau diddymu glo cyn-2030 sy'n gydnaws â Chytundeb Hinsawdd Paris y Cenhedloedd Unedig ar hyn o bryd [5]. Mae hyn yn gwrth-ddweud rheoliad y Gronfa, sy'n pwysleisio pwysigrwydd ymrwymiad yr UE i'r cytundeb. Yn eu plith mae'r Weriniaeth Tsiec, lle mae adroddiad a ddatgelwyd yn dangos y byddai'r llywodraeth yn ystyried defnyddio arian o'r Just Transition Fund i ariannu trosi unedau glo yn nwy ffosil pe bai hyn yn cael ei ganiatáu gan reolau'r UE [6]. Mae Gwlad Pwyl hefyd yn llygadu nwy ffosil am rôl allweddol yn ei ddyfodol ynni, sy'n cynnwys ceisio llusgo cynhyrchu glo caled tan 2049 [7].

Nodiadau:

hysbyseb
  1. Dadansoddiad o bleidleisiau'r pwyllgor Cyfleuster Adfer a Gwydnwch
  2. https://www.clientearth.org/diweddaraf / dogfennau / llythyr-i-budg-econ-cyd-bwyllgor-adferiad a gwytnwch-cyfleuster-cyllid-ar-gyfer nwy-prosiectau /
  3. https://bankwatch.org/press_rhyddhau / meps-nwy-a-gwyrdd-eu-cyllideb-trwy-bleidleisio-dros-ffosil-cronfa tanwydd-mewn-dim ond pontio
  4. https://climateanalytics.org/cyfryngau / adroddiad_coal_phase_out_2019.pdf
  5. http://www.caneurope.org/docman / diddymiad glo / 3639-2020-dim ond trosglwyddo-neu-gyfiawn-sgwrs / ffeil
  6. https://bankwatch.org/press_rhyddhau / gollwng-dogfen-cynlluniau czechia-i-wario-eu-dim ond pontio-arian-ar-nwy-a-sybsideiddio corfforaethau
  7. https://www.euractiv.com/adran / trydan / newyddion /poland-cytuno-i-gau-glo-mwyngloddiau-erbyn-2049 /
  8. Pam nad oes angen mwy o gymorthdaliadau ar seilwaith nwy'r UE: http://www.caneurope.org/docman / hinsawdd-ynni-targedau /3662-ffosil-nwy-ni ddylai-derbyn-cyhoeddus-arian / ffeil

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd