RSSTudalen flaen

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

# Carafanau cocên yn ansymudol: 12 arestiad yn y penddelw mawr yn erbyn masnachwyr cyffuriau yn yr Ynysoedd Dedwydd

| Ionawr 24, 2020

Datgymalwyd sefydliad masnachu cyffuriau ar raddfa fawr sy'n gysylltiedig â charteli Colombia a Pheriw yn Sbaen a Colombia mewn ymgyrch gorfodaeth cyfraith ryngwladol. Cefnogodd Europol yr ymchwiliad dwy flynedd o hyd, dan arweiniad Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) mewn cydweithrediad agos â Heddlu Cenedlaethol Colombia a DEA yr UD. Arestiwyd cyfanswm o 11 o ddinasyddion Sbaen […]

Parhau Darllen

Mae seren #MontyPython #TerryJones yn marw yn 77 oed

Mae seren #MontyPython #TerryJones yn marw yn 77 oed

| Ionawr 24, 2020

Mae Terry Jones (yn y llun), un o dîm comedi Prydain Monty Python a chyfarwyddwr dychan crefyddol Life of Brian (1979), wedi marw yn 77 oed ar ôl brwydr hir â dementia, meddai ei deulu ddydd Mercher (22 Ionawr), yn ysgrifennu Paul Sandle. Ganed Jones yng Nghymru ym 1942, ac roedd hefyd yn awdur, hanesydd a […]

Parhau Darllen

Rhaid i Brydain newid sut mae tir yn cael ei ddefnyddio i gwrdd â #ClimateGoal - cynghorwyr

Rhaid i Brydain newid sut mae tir yn cael ei ddefnyddio i gwrdd â #ClimateGoal - cynghorwyr

| Ionawr 24, 2020

Dylai Prydeinwyr blannu llawer mwy o goed, bwyta llai o gig, torri gwastraff bwyd ac adfer mawndiroedd os yw'r wlad am gyrraedd ei tharged hinsawdd o gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050, meddai cynghorwyr hinsawdd y llywodraeth ddydd Iau (23 Ionawr), yn ysgrifennu Susanna Twidale. Daeth Prydain y llynedd yn aelod cyntaf o’r Grŵp o Saith […]

Parhau Darllen

Saith awgrym i fusnesau bach yng nghanol ansicrwydd #Brexit wrth i 51% ddatgelu optimistiaeth ynghylch cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Saith awgrym i fusnesau bach yng nghanol ansicrwydd #Brexit wrth i 51% ddatgelu optimistiaeth ynghylch cynlluniau ar gyfer y dyfodol

| Ionawr 24, 2020

Mae data arolwg newydd yn datgelu bod perchnogion busnesau bach yn teimlo'n optimistaidd cyn y dyddiad cau ar gyfer Brexit sydd ar ddod ar 31 Ionawr. Mae 51% o berchnogion busnesau bach a chanolig y DU wedi datgelu eu bod yn optimistaidd am y dyfodol. Mae cyfreithwyr cyfreithiol masnachol, Spratt Endicott yn cynghori bod yna gyfreithlondebau o hyd y dylai perchnogion busnesau bach a chanolig fod yn ymwybodol ohonynt ac yn eu rhoi ar waith yn […]

Parhau Darllen

PM y DU Johnson: Nid wyf yn disgwyl i'r UE gynnig telerau masnachu gwaeth inni

PM y DU Johnson: Nid wyf yn disgwyl i'r UE gynnig telerau masnachu gwaeth inni

| Ionawr 24, 2020

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Mercher (22 Ionawr) nad oedd yn disgwyl i’r Undeb Ewropeaidd gynnig telerau masnach gwaeth ar ôl Brexit nag y mae wedi’i gynnig i bartneriaid masnachu eraill, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. “Nid wyf yn credu y bydd hynny'n digwydd ... mae'n aruthrol er ein budd ni, er budd dwy ochr y […]

Parhau Darllen

Mae bil #Brexit yn clirio'r rhwystr seneddol terfynol cyn gadael 31 Ionawr

Mae bil #Brexit yn clirio'r rhwystr seneddol terfynol cyn gadael 31 Ionawr

| Ionawr 24, 2020

Symudodd Prydain gam yn nes at ei hymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr pan basiodd y ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i gadarnhau ei bargen â Brwsel ei cham olaf yn y senedd ddydd Mercher (22 Ionawr), ysgrifennu Elizabeth Piper, Kylie MacLellan ac Alistair Smout. Bydd y mesur yn dod yn gyfraith yn swyddogol pan fydd yn derbyn Cydsyniad Brenhinol gan y Frenhines […]

Parhau Darllen

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE #GDPR yng Nghyd-destun #Caribbean

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE #GDPR yng Nghyd-destun #Caribbean

| Ionawr 23, 2020

Daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym ar 25 Mai, 2018 ledled Ewrop ac fe’i cynlluniwyd i foderneiddio deddfau a diogelu gwybodaeth bersonol unigolion a rhoi rheolaeth i unigolion dros eu data personol. Ymhellach, ei nod oedd symleiddio'r amgylchedd rheoleiddio ar gyfer busnes wrth ddefnyddio data personol a diogelu […]

Parhau Darllen