Cysylltu â ni

cyffredinol

Mae Apple yn cael trafferth gydag ymchwiliad gwrthglymblaid i gwynion o delerau annheg ar ddatblygwyr App

cyhoeddwyd

on

O ran y weithdrefn y mae Apple yn ei dilyn ar gyfer gweithredu siop App iOS, mae'r cwmni wedi baglu ar ymchwiliad gwrthglymblaid arall yn Ewrop. Yn ôl CMA, Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd y Deyrnas Unedig, mae’r ymchwil wedi ei gychwyn oherwydd cwynion rhai datblygwyr yn honni bod y cwmni am delerau annheg. Ar yr un pryd, mae camau Apple yn y sector digidol hefyd yn gyfrifol am yr ymchwiliad hwn.

Nawr, bydd yr ymchwiliad a gynhaliwyd gan CMA yn barnu a yw Apple wedi creu safle dominyddol o ran dosbarthu apiau ar ddyfeisiau wedi'u pweru gan iOS ym marchnad y Deyrnas Unedig ai peidio. Gan ychwanegu mwy ato, honnodd datganiad i’r wasg gan y CMA y byddai’r ymchwiliad hefyd yn nodi a yw’r cwmni wedi ceisio gorfodi unrhyw delerau gwrth-gystadleuol neu annheg ar ddatblygwyr. Felly, p'un a yw defnyddwyr yn cael eu gorfodi i gael dewis cyfyngedig neu dalu swm uwch wrth brynu'r ychwanegion a'r apiau ai peidio.

Fodd bynnag, gan grybwyll mai dim ond cam cychwynnol yr ymchwiliad yw hwn, mae'r datganiad i'r wasg hefyd wedi nodi nad yw p'un a yw'r cwmni wedi torri'r gyfraith ai peidio yn cael ei benderfynu eto.

Mae Prif Weithredwr CMA, Andrea Coscelli, wedi gwneud datganiad ar wahân. Dywedodd fod miliynau o bobl yn defnyddio cymwysiadau iOS i wneud tasgau lluosog fel archebu tecawê, chwarae gemau, neu wirio'r adroddiad tywydd bob dydd. Felly, mae angen dadansoddi'r cwynion sy'n honni bod Apple yn gorfodi telerau anwireddus, yn seiliedig ar ei safle yn y farchnad ac yn rhwystro'r gystadleuaeth a'r dewisiadau, sydd yn ei dro, yn gorfodi'r cwsmeriaid i aros o fewn opsiynau costus a chyfyngedig. 

Fodd bynnag, nid oes angen i gamblwyr sydd wrth eu bodd yn mentro ar gemau casino ar-lein fod yn wyliadwrus ynglŷn â'r tynfa ryfel hon trwy eu ffonau. Mae'r rhan fwyaf o'r casinos ar-lein yn bresennol iawn yn yr Apple App Store tra bod eu bodolaeth mewn ffonau wedi'u pweru gan Android yn dda. Ac, mae chwaraewyr sy'n gyfarwydd â phrofiad gamblo symudol yn gwybod nad yw'r casinos hyn yn cynnig dim ond rhagoriaeth. Os oes angen rhywbeth arnoch chi fel prawf, edrychwch ar casino ar-lein newydd sbon drenched mewn magnetizing opsiynau gamblo a gwobrwyo cynigion bonws.

Tra mewn ymateb i'r ymchwiliad gwrthglymblaid a gychwynnwyd gan CMA, mae Apple wedi bod yn lleisiol trwy ddatganiad a anfonodd llefarydd Apple at y cyfryngau. Yn y datganiad hwnnw, mae Apple wedi sôn bod Apple wedi cael ei ganfod i fod yn lle dibynadwy a diogel i’r defnyddwyr lawrlwytho unrhyw ap sydd orau ganddynt o’r siop apiau tra’n gyfle busnes toreithiog i ddatblygwyr apiau o bob cwr o’r byd. Dim ond yn y Deyrnas Unedig, mae economi cymwysiadau iOS yn grymuso miloedd o weithwyr sydd â swyddi. Gyda syniad unigryw a swyddogaethol, gall datblygwyr gyrraedd holl ddefnyddwyr Apple ledled y byd.

Ar ben hynny, nododd y datganiad fod y cwmni'n cadw ei gred yn y cysyniad o farchnadoedd cystadleuol yn ffrwythlon ar gyfer syniadau adeiladol. Mae siop apiau Apple wedi bod yn cyflawni rôl peiriant llwyddiant i ddatblygwyr apiau. Mae'r cwmni wedi cynnal safon drylwyr a gymhwyswyd ar gyfer yr holl ddatblygwyr sy'n gweithio gyda'r cwmni. Mae'r cwmni hefyd yn sylwgar tuag at gynnig diogelwch digonol i gwsmeriaid yn erbyn casglu data anghyfreithlon a meddalwedd faleisus. Fodd bynnag, mae Apple yn edrych ymlaen at roi help llaw i'r ymchwiliad gan ddangos sut mae ei ganllawiau diogelwch, preifatrwydd a chynnwys wedi gosod eu App Store fel un o'r marchnadoedd mwyaf dibynadwy ar gyfer datblygwyr apiau a defnyddwyr.

Pan sylwodd Apple i gadw i fyny eu optimistiaeth a byddai CMA hefyd yn parhau â'u hymchwiliad i ddarganfod y gwir, byddai marchnad cymwysiadau iOS yn sicr o barhau i fod yn sffêr deg a chyfreithlon i ddefnyddwyr, gan gadw'r datblygwyr yn falch.

cyffredinol

Mae dilyniant 'Cruella' wrthi'n cael ei wneud yn Disney

cyhoeddwyd

on

Ar ôl cymryd byd-eang llwyddiannus o $ 48.5 miliwn mewn ychydig llai na phythefnos, mae Emma Stone wedi'i chadarnhau ar gyfer llinell y dilyniant.

Mae Emma Stone wedi cael ei chanmol am ei pherfformiad strategol a arddangosodd yn addasiad Disney Cruella. Mae cyfarwyddwr masnachfraint y ffilm Craig Gillespie wedi mynegi pa mor awyddus yw dychwelyd ochr yn ochr â'r ysgrifennwr sgrin Tony McNamara ar gyfer y dilyniant. Credir, ar ôl i'r dilyniannau ddychwelyd, y bydd Stone yn chwarae rhan ganolog o amgylch y cymeriad yr ydym wedi arfer ei weld o'r One Hundred and One Dalmatians. Bydd addasiadau Cruella de Vil yn dilyn un cartwnau Disney, sy'n golygu y gallwn ddisgwyl yn dda gweld stori'r cartŵn yn cael ei haddasu yn ffilm.

Cyhoeddiadau eraill ar gyfer y penwythnos hwn, yw'r gyfres newydd o cynigion betio heddiw sydd wedi bod ar gael i ddarllenwyr yr erthygl hon. Os ydych chi'n cael eich swyno, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud.

Cruella darlledwyd y ffilm ar yr 28ain o Fai mewn theatrau ledled y byd. Gallai cefnogwyr Disney hefyd gael gafael ar y teitl gartref, o dan y Disney + gwasanaeth ffrydio sydd ar gael, fodd bynnag, roedd angen pryniant mynediad cynnar sy'n cyfateb i $ 30. Er bod y ffilm wedi cymryd ychydig yn drawiadol mewn ychydig llai na phythefnos, y llinell stori ac esthetig pync y 1970au sydd wedi creu argraff fawr ar bawb. 

Jenny Beavan yw dylunydd gwisgoedd gwobrau’r academi sy’n cymryd y sylw am greadigaeth anhygoel a dod â genre ac oedran ffasiwn yma yn fyw. Cadarnhawyd gan Variety, bod y gwisgoedd a ddyluniwyd gan Jenny mewn gwirionedd wedi eu gwerthu ar ôl eu cynhyrchu ar gyfer cydweithrediad â Rag a Bone. Er ei bod yn arferol yn aml nad yw rhyddfreintiau enfawr yn rhoi clod i'r dylunwyr ar ôl i'r dillad gael eu gwerthu ar ôl ffilmio, nid yw eto i'w gadarnhau pe bai hyn yn effeithio ar ddyfodol enillydd gwobr yr academi gyda'r dilyniant. Cadarn, mae ffilmio ffilmiau enfawr fel y rhain yn darparu amlygiad enfawr i'r dalent, ond gall hefyd olygu 'llofnodi'ch bywyd a'ch hawliau i ffwrdd ar y llinell doredig honno', fel y dywedodd Beaven wrth sgwrsio â'r wasg.

Ar wahân i'r ddrama fewnol ar set, mae'r ffilm wedi'i derbyn yn dda iawn gan bob ongl o'r cyfryngau. Gyda sgôr cynulleidfa o 97% ar lwyfannau adolygu ffilmiau enfawr, mae'r sinema yn sgorio ar gyfer penwythnos agoriadol yn ei graddio fel y mwyaf poblogaidd o'r holl ail-wneud o gartwnau wedi'u seilio ar Disney. Bydd beirniaid a chynulleidfaoedd ffilm sydd eto i weld y ffilm hon wrth gwrs yn mynd i mewn â gogwydd o'r llwyddiant trawiadol y mae'r ffilm wedi'i gael hyd yn hyn. 

Bydd Cruella yn ymuno â'r rhestr hir o addasiadau ffilm sydd wedi gwneud llwyddiant ysgubol ac wedi crynhoi symiau mawr o arian yn eu penwythnos agoriadol. Mae enghreifftiau o ffilmiau o'r fath yn cynnwys Alice in Wonderland, Maleficent, Sinderela, Beauty and the Beast, Aladdin ac Y Brenin Lion. Credir bod teitlau fel Peter Pan a Wendy, Pinocchio a The Little Mermaid yn y gweithiau nesaf. I gael y diweddariadau diweddaraf ar eu rhyddhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf newyddion ffordd o fyw rhyddhau.

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Bydd cwmnïau technoleg fawr yn cael newidiadau hanesyddol i'w cytundebau treth rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, mae rhai o dirnodau a gwledydd cyfoethocaf y byd, wedi dod i gytundeb ynghylch cau bylchau treth rhyngwladol sydd wedi'u cymeradwyo gan y corfforaethau rhyngwladol mwyaf. Mae gan rai o'r cwmnïau technoleg hyn y prisiau cyfranddaliadau mwyaf yn y farchnad stoc, fel Apple, Amazon, Google ac ati.

Er bod trethiant technoleg wedi bod yn fater y mae llywodraethau rhyngwladol wedi gorfod cytuno arno rhyngddynt ers amser maith, mae betio hefyd yn rhannu problemau tebyg, yn enwedig oherwydd ei gynnydd mewn poblogrwydd ac wedi caniatáu cyfreithloni yn fyd-eang. Yma rydym wedi darparu a cymhariaeth o safleoedd betio newydd sy'n dilyn ymlaen y deddfau trethiant cywir a'r cyfreithlondebau sy'n angenrheidiol ar gyfer defnydd rhyngwladol.

Yn ystod uwchgynhadledd G7 - y siaradodd ein hadroddiadau diwethaf am bwnc Brexit a bargeinion masnach, daeth cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Canada, yr Eidal a Japan, i gytundeb unedig i gefnogi cyfraddau treth gorfforaeth fyd-eang o 15% o leiaf. Cytunwyd y dylai hyn ddigwydd gan y dylai'r corfforaethau hyn dalu trethi lle mae eu busnesau ar waith, ac i'r tir y maent yn gweithredu ynddo. Mae osgoi talu treth wedi'i luosogi ers amser maith gan ddefnyddio mentrau a bylchau a ganfuwyd gan endidau corfforaeth, bydd y penderfyniad unfrydol hwn yn rhoi a stopio i ddal cwmnïau technoleg yn gyfrifol.

Credir bod y penderfyniad hwn yn flynyddoedd o gael ei wneud, ac mae uwchgynadleddau G7 wedi bod eisiau dod i gytundeb i lunio hanes a diwygio'r system drethiant fyd-eang ar gyfer yr arloesi a'r oes ddigidol sy'n cynyddu ar y gorwel. Gwneud cwmnïau fel AfalBydd Amazon a Google yn cymryd atebolrwydd, yn cadw trethiant i wirio am yr hyn yr amcangyfrifir ei fod yn ymchwydd yn eu datblygiadau a'u cyfranogiad dramor. Mae Rishi Sunak, Canghellor Trysorlys y Deyrnas Unedig, wedi sôn ein bod yn argyfwng economaidd y pandemig, mae angen i gwmnïau ddal eu pwysau a chyfrannu at ddiwygiad yr economi fyd-eang. Mae trethiant diwygiedig yn gam ymlaen i gyflawni hynny. Mae cwmnïau technoleg byd-eang fel Amazon ac Apple wedi cynyddu'n aruthrol ym mhrisiau cyfranddalwyr am bob chwarter ar ôl y cwymp mawr y llynedd, gan wneud technoleg yn un o'r sectorau mwyaf cynaliadwy i gael trethi ganddo. Wrth gwrs, ni fyddai pawb yn cytuno ar sylwadau o'r fath, sef bod bylchau trethiant wedi bod yn beth ac yn fater o'r gorffennol ers amser maith.

Bydd y fargen y cytunwyd arni yn rhoi pwysau enfawr ar wledydd eraill yn ystod cyfarfod yr G20 sydd i ddigwydd ym mis Gorffennaf. Mae cael sylfaen cytundeb gan bleidiau G7 yn ei gwneud hi'n debygol iawn y bydd gwledydd eraill yn dod i gytundeb, gyda chenhedloedd fel Awstralia, Brasil, China, Mecsico ac ati a fydd yn bresennol. Bydd gwledydd hafan treth is fel Iwerddon yn disgwyl cyfraddau is gydag isafswm o 12.5% ​​lle gallai eraill fod yn uwch yn dibynnu. Disgwylid y byddai'r gyfradd dreth o 15 y cant yn uwch ar y lefel o 21% o leiaf, ac mae gwledydd sy'n cytuno â hyn yn credu y dylid gosod lefel sylfaenol o 15% gyda phosibiliadau o gyfraddau mwy uchelgeisiol yn dibynnu ar gyrchfan a rhanbarth hynny mae cwmnïau rhyngwladol yn gweithredu ac yn talu trethi o.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae Flutter Entertainment yn ymuno â marchnad gamblo India

cyhoeddwyd

on

Mae marchnad gamblo India yn parhau i dyfu, ac mae wedi cael hwb mawr yn ddiweddar, gydag un o'r enwau mwyaf ym myd gamblo yn ymuno â'r farchnad. Mae Flutter Entertainment, sy'n gweithredu llawer o gasinos a llyfrau chwaraeon gan gynnwys Paddy Power a Betfair, wedi ymuno trwy brynu cyfran yng Ngemau Junglee.

Adroddir mai Junglee Games yw'r trydydd gweithredwr rummy mwyaf yn India, felly maen nhw wedi mynd i mewn a chymryd un o'r gweithredwyr lleol blaenllaw. Er bod hwn yn gwmni sydd wedi cael digon o lwyddiant, gallwch ddisgwyl buddsoddiad gan Flutter, mewn ymgais i gymryd hyd yn oed mwy o'r farchnad.

Mae'r fargen yn gweld Flutter bellach yn berchen ar 50.06% o Gemau Junglee, gyda'r gwerth wedi'i osod ar £ 48 miliwn.

Newyddion mawr ar gyfer hapchwarae Indiaidd

Gallai'r symudiad sydd wedi gweld Flutter fuddsoddi ym marchnad India fod yn un mawr i'r diwydiant cyfan. Mae rhai o'r chwaraewyr mwy eisoes yn ymwneud ag India, er bod Flutter yn enw newydd a mwy sydd bellach ar fwrdd y llong.

Dyma eu cam cyntaf i'r farchnad ond efallai nad hwn yw'r olaf. Byddai naill ai buddsoddiad pellach gan Flutter Entertainment, neu fuddsoddiad pellach o fannau eraill oherwydd bod Flutter wedi ymuno yn sylweddol ac yn parhau i wthio’r diwydiant yn ei flaen yn ei flaen.

Mae tirlun cyfnewidiol mewn gamblo Indiaidd, gyda llawer o weithredwyr newydd yn cymryd rhan i geisio cymryd eu darn o'r gyfran o'r farchnad. Hyn canllaw luckydice mae gamblo yn India yn dangos yn union beth sydd ar gael i'r rhai sydd eisiau cofrestru a chwarae, ac mae'r rhestr yn parhau i dyfu.

Dyfodol marchnad gamblo India

Gyda symudiad mor fawr â'r un hon, mae dyfodol marchnad gamblo India yn sicr yn edrych yn llawer mwy disglair. Mae twf gwirioneddol mewn hapchwarae Indiaidd a betio chwaraeon, a gallai hynny gael hwb pellach os yw Flutter Entertainment naill ai'n buddsoddi'n helaeth yng Ngemau Junglee neu os ydyn nhw'n dod â rhai o'u brandiau eraill i'r wlad.

Mae siawns hefyd y bydd enwau mawrion eraill yn edrych ar y farchnad, wrth iddyn nhw geisio dilyn ôl troed Flutter. Golwg ar y newyddion y byd yn dangos cwmnïau yn buddsoddi mewn llawer o wahanol rannau, ond yn aml nid nhw yw'r unig rai sy'n gwneud hynny. Mae cwmnïau eraill yn dilyn yr un peth ac yn buddsoddi yn yr un meysydd hefyd, oherwydd mae'n gyfnod lle maen nhw'n rhagweld twf.

Dros y misoedd nesaf, bydd yn ddiddorol iawn gweld a fydd unrhyw weithredwyr gamblo eraill yn troi at farchnad India, naill ai i sefydlu eu brandiau cyfredol yn yr ardal honno, neu i brynu brand sydd eisoes yn perfformio yn yr ardal a cheisio gwthio hynny ymlaen. .

Wrth i'r farchnad barhau i symud ymlaen, gallai'r symudiad hwn o Flutter Entertainment i gymryd rhan weithredu fel cyflymydd ar gyfer y sefyllfa, gan anfon pethau ymlaen yn gyflym oherwydd eu bod nhw eu hunain, ac eraill o bosibl, yn buddsoddi yn y wlad a'r farchnad gamblo sydd ganddi ar hyn o bryd. Gallai hyn fod yn foment fawr i olygfa gamblo India. 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd