Cysylltu â ni

cyffredinol

Wizz Air yn atal ail-lansio hediadau Rwsia-UAE yn dilyn adlach cyfryngau cymdeithasol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ers i oresgyniad yr Wcrain ddechrau, mae’r Undeb Ewropeaidd wedi rhoi nifer o sancsiynau yn erbyn Rwsia, gan gynnwys nad yw cwmnïau hedfan Ewropeaidd yn cael gweithredu llwybrau i ac o Rwsia.

Daeth y cludwr cost isel Wizz Air o hyd i ffordd i osgoi'r gwaharddiad, trwy hedfan o Abu Dhabi. Mae Wizz Air Abu Dhabi yn is-gwmni i Wizz Air o Hwngari, a sefydlwyd yn 2019. Mae mwyafrif y cwmni Emirati yn perthyn i'r Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) sy'n eiddo i'r wladwriaeth, tra mai dim ond 49% o gyfranddaliadau sydd gan Wizz, felly nid oes rhaid i'r is-gwmni gydymffurfio â rheoliadau Ewropeaidd.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni hedfan: “Mae Wizz Air Abu Dhabi yn gludwr Emiradau Arabaidd Unedig cenedlaethol sy’n gweithredu yn unol â rheoliadau a pholisïau cenedlaethol yr Emiradau Arabaidd Unedig. Mae'r cwmni hedfan yn ailddechrau ei gweithrediad i Moscow i ateb y galw teithio i deithwyr sy'n dymuno hedfan i ac o Rwsia o brifddinas Emiradau Arabaidd Unedig. Mae holl gwmnïau hedfan cenedlaethol Emiradau Arabaidd Unedig ar hyn o bryd yn gweithredu hediadau uniongyrchol i Rwsia”.

Fodd bynnag, ar Awst 19th Cyhoeddodd Wizz Air ei fod yn atal cynlluniau i ailddechrau hediadau o brifddinas Rwseg, Moscow i Abu Dhabi yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Yn ei ddatganiad yn gohirio’r hediadau nes bydd rhybudd pellach, ni soniodd Wizz Air o gwbl am yr adlach ar y cyfryngau cymdeithasol, a oedd yn cynnwys rhai galwadau i foicotio’r cwmni hedfan, ond cyfeiriodd at “gyfyngiadau cadwyn gyflenwi’r diwydiant” yn unig.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae Gazprom, sy’n eiddo i dalaith Rwseg, wedi cynyddu llifoedd i Hwngari trwy biblinell TurkStream, yn ôl swyddog gweinidogaeth dramor Hwngari ac aelod o blaid Fidesz Viktor Orbán - gweinyddiaeth y cyfeirir ati dro ar ôl tro fel ceffyl trojan Rwsia yn Ewrop.

Cwmni sy'n cael ei ddifetha gan sgandalau

Nid dyma'r tro cyntaf i Wizz Air ddod o dan feirniadaeth. Wedi'i sefydlu yn 2003, daeth Wizz Air yn gyflym i ddod yn gwmni hedfan mawr ieuengaf Ewrop diolch i ehangu'r UE a welodd Hwngari a 9 gwlad arall o Ddwyrain Ewrop yn ymuno â'r bloc gwleidyddol y flwyddyn ganlynol.

hysbyseb

Er gwaethaf dangos elw cyson uchel ers 2010, cyrhaeddodd y cwmni y penawdau yn ddiweddar ar ôl adrodd am golledion o € 285 miliwn a Phrif Swyddog Gweithredol Hwngari y cwmni József Váradi wedi dod ar dan am sylwadau yn y gorffennol am streicio ac undeboli gweithwyr.

Yn gynharach eleni, gwerthodd cronfa bensiwn Denmarc, AkademikerPension, ei gyfran yn y cwmni hedfan cyllidebol dros “gam-drin hawliau dynol a llafur” honedig tuag at ei gweithwyr.

Yn ddiweddar, beirniadodd Cymdeithas Talwrn Ewrop, sy’n cynrychioli’r mwyafrif o beilotiaid Wizz Air, brif weithredwr Wizz Air, Jozsef Varadi, ar ôl i fideo ddod i’r wyneb yn dweud wrth beilotiaid a’r criw “Rydyn ni i gyd wedi blino’n lân, ond weithiau mae’n ofynnol cymryd yr ail filltir.”

Cyhoeddodd Asiantaeth Diogelwch Hedfan Ewrop (EASA) hefyd ei fod yn edrych i mewn i Wizz Air ac a oedd yn gwthio criw hedfan i anwybyddu blinder. Dywedodd mewn datganiad: “Mae EASA yn cydnabod y gall blinder fod yn berygl diogelwch difrifol a bod angen ei nodi a’i liniaru’n briodol. Rydym ar hyn o bryd yn ymchwilio i’r honiadau i benderfynu a oes angen a pha gamau goruchwylio ad hoc pellach sydd eu hangen.” 

I deithwyr, mae'r trafferthion yn ddyfnach o fewn y cwmni hedfan, yn enwedig o ran ei gyfrifoldebau pan fydd teithiau hedfan yn cael eu canslo neu eu gohirio. Mae llawer o enghreifftiau o deithwyr yn glanio mewn gwahanol leoliadau neu'n cael profiad gwael gyda'r cwmni hedfan wedi dod i'r amlwg yn y cyfryngau o ganlyniad i'r cwmni'n gweithredu i ymylon cyfyng ac nad oes ganddo gapasiti i reoli materion sy'n codi gyda chriwiau neu awyrennau.

Mae'r materion hyn hefyd yn achosi problemau difrifol i'r cwmni wrth iddo geisio ehangu mewn marchnadoedd newydd. Yn gynharach eleni gwrthododd Adran Drafnidiaeth yr Unol Daleithiau (DOT) gais Wizz Air am Drwydded Cludo Awyr Tramor (FACP), trwydded sy'n galluogi cwmnïau hedfan tramor i lansio hediadau i'r Unol Daleithiau. Ni dderbyniodd WizzAir ganiatâd ar gyfer hediadau Americanaidd oherwydd pryderon am ei oruchwyliaeth diogelwch.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd