Cysylltu â ni

cyffredinol

Kosovo yn bwrw ymlaen â'r rheol trwyddedu ceir a wrthwynebir gan Serbiaid ethnig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Serbiaid ethnig Kosovo yn mynd trwy faricadau ger y groesfan rhwng Kosovo a Serbia yn Jarinje, Kosovo, 28 Medi, 2021.

Roedd ceidwaid heddwch Kosovo, Serbia a NATO yn paratoi ar gyfer ton newydd o densiynau ethnig ddydd Iau (1 Medi), oriau ar ôl i Pristina gyhoeddi y byddai gan ryw 50,000 o Serbiaid ethnig sy'n byw yng ngogledd Kosovo ffenestr o ddau fis i newid eu platiau trwydded car.

Mae Kosovo, sydd yn Albaneg ethnig yn bennaf, wedi ceisio gorfodi Serbiaid ethnig i dderbyn awdurdod Pristina mewn materion biwrocrataidd arferol ers ennill annibyniaeth yn 2008 ar ôl bron i ddegawd o wrthryfel yn erbyn rheol ormesol Serbia.

Wrth gyhoeddi dyddiad cau 31 Hydref i fodurwyr newid platiau trwydded Serbia i'r rhai a gyhoeddwyd gan Pristina, disgrifiodd Prif Weinidog Kosovo, Albin Kurti, y penderfyniad fel "dim byd mwy neu lai na mynegiant o arfer sofraniaeth".

Ddydd Mercher, dywedodd Arlywydd Serbia Aleksandar Vucic nad oedd yn credu bod cytundeb gyda Kosovo ar y mater yn bosibl. "O 1 Medi (Kosovo) bydd ... yn ceisio gorfodi Serbiaid i newid platiau ... nid wyf yn credu y byddant yn cael llwyddiant mawr," meddai wrth gohebwyr.

Cafwyd ymgyrch y llynedd i weithredu’r trwyddedu ceir gyda phrotestiadau gan y Serbiaid yn y gogledd, sy’n cael eu cefnogi gan Belgrade ac sy’n byw yn agos at ffin Kosovo â Serbia. Ffynnodd tensiynau eto fis diwethaf ar ôl i Pristina gyhoeddi y byddai'r rheol yn dod i rym ar 1 Medi, gan ysgogi Serbiaid ethnig i sefydlu rhwystrau ffordd.

Lleddfu tensiynau ar ôl i Kurti, o dan bwysau’r Unol Daleithiau a’r UE, gytuno i ohirio’r newid. Cafodd y rhwystrau ffordd eu symud o dan wyliadwriaeth NATO, sydd â thua 3,700 o geidwaid heddwch yn Kosovo.

hysbyseb

Dywedodd y weinidogaeth amddiffyn yn Serbia, sy'n gwrthod cydnabod Kosovo annibynnol ac yn ei gweld fel ei rhan annatod o diriogaeth Serbia, ddydd Mercher (31 Awst) ei bod wedi cynyddu hyfforddiant rhai o'i milwyr sydd â garsiwn ger y ffin â Kosovo.

“Mae’r hyfforddiant yn cael ei gynnal er mwyn cynnal lefel uchel o barodrwydd ymladd yr unedau dan sylw a’u gallu i ymateb yn gyflym rhag ofn y bydd angen a sicrhau heddwch a diogelwch ar hyd y llinell weinyddol,” meddai’r weinidogaeth.

Ond ceisiodd yr Uwchfrigadydd Ferenc Kajari, pennaeth cenhadaeth cadw heddwch NATO yn Kosovo, chwalu ofnau am wrthdaro oedd ar fin digwydd wrth i’r ceidwaid heddwch wibio allan ar draws yr ardal i achub y blaen ar y posibilrwydd o drais.

“Nid ydym yn gweld unrhyw fath o arwydd hyd yn oed o baratoad ar gyfer rhyfel…Ni ddylai’r rhai sy’n meddwl yn gyfrifol siarad am ryfel,” meddai Kajari, Hwngari, ddydd Mercher.

Hyd yn hyn mae trafodaethau rhwng Kosovo a Serbia dan adain yr Undeb Ewropeaidd a chenhadon yr Unol Daleithiau wedi methu â datrys y mater, er bod Belgrade a Pristina yr wythnos diwethaf wedi cyrraedd bargen ar ddefnyddio dogfennau hunaniaeth bersonol.

Mae Serbiaid yn cyfrif am 5% o'r 1.8 miliwn o bobl yn Kosovo. Mae Serbia yn cyhuddo Kosovo o sathru ar hawliau’r lleiafrif ethnig hwn, cyhuddiad a wadwyd gan Pristina.

Mae tua 100 o wledydd yn cydnabod Kosovo gan gynnwys yr Unol Daleithiau a phob un ond pum aelod o’r UE, ond nid gan nifer o daleithiau eraill, yn arbennig Rwsia a Tsieina.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd