Cysylltu â ni

cyffredinol

Pam ei bod mor bwysig i fusnesau ar-lein ddefnyddio wynebau dynol mewn deunydd marchnata?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae busnesau ar-lein y dyddiau hyn bob amser yn chwilio am ddulliau i osod eu hunain ar wahân i gystadleuaeth yn y byd digidol. Mae defnyddio wynebau dynol mewn deunydd marchnata yn ddull gwych o gyflawni hyn. Mae ymchwil yn awgrymu bod busnesau sy'n cyflogi wynebau dynol yn fwy tebygol o sefydlu cysylltiadau gyda'u cwsmeriaid. Gall hyn arwain at ymgysylltu gwell, teyrngarwch brand, a gwerthiant.

Busnesau Ar-lein Gorau yn Defnyddio Wynebau Dynol mewn Marchnata

Mae llawer o fusnesau ar-lein llwyddiannus yn defnyddio wynebau dynol yn eu marchnata i sefydlu cysylltiad agos â defnyddwyr. Er enghraifft, mae Warby Parker, adwerthwr ar-lein sy'n gwerthu sbectol, yn cynnwys wynebau ei weithwyr ar ei wefan a phroffiliau cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn helpu i greu ymdeimlad o ymddiriedaeth a dilysrwydd gyda chwsmeriaid. Enghraifft wych arall yw Casper, manwerthwr matresi poblogaidd ar-lein sy'n defnyddio pobl go iawn yn ei ymgyrchoedd hysbysebu i arddangos cysur ac ansawdd ei gynhyrchion.

Mae'r diwydiant gemau ar-lein yn lle gwych i weld wynebau dynol yn cael eu defnyddio i ddenu chwaraewyr. Yn y sector iGaming, yn arbennig, mae chwaraewyr yn wynebu cymaint o ddewisiadau fel bod angen i wefannau wneud popeth o fewn eu gallu i gael y fantais a sefyll allan. Mae llawer o bobl yn chwarae blackjack byw ar-lein ar gyfer y profiad cymdeithasol, ac mae angen iddynt weld gyda phwy y byddant yn chwarae cyn iddynt glicio ar ddolen. Felly, mae'r gwefannau mwyaf llwyddiannus yn cynnwys mân-luniau gyda delweddau dynol i ddangos i chwaraewyr gyda phwy y byddant yn chwarae.

Rhesymau Seicolegol tu ôl i'r Strategaeth Hon

Mae llwyddiant cyflogi wynebau dynol mewn marchnata yn bennaf oherwydd ffactorau seicolegol. Yn wahanol i logos a symbolau, mae wynebau'n gallu ysgogi emosiynau. Mae wynebau'n swyno sylw pobl yn naturiol, ac maent yn eu cysylltu'n isymwybodol â theimladau a mathau o bersonoliaeth. Mae yna hefyd rai ffactorau esblygiadol mewn chwarae pan fyddwn yn edrych ar wynebau pobl, ac rydym yn aml yn eu hasesu ar sail atyniad. Dyma pam mae cwmnïau sy'n cyflogi pobl go iawn yn eu deunyddiau marchnata yn fwy tebygol o gysylltu â chleientiaid, meithrin cynefindra, a sefydlu ymddiriedaeth.

Gallai defnyddio wynebau dynol fod yn ffordd o wella adnabyddiaeth brand. Yn ôl ymchwil, mae pobl yn fwy tebygol i ryngweithio gyda lluniau yn dangos wynebau na'r rhai hebddynt. Mae hyn oherwydd y ffaith bod ein hymennydd wedi'i raglennu i sylwi ar wynebau a'u cydberthyn ag emosiynau ac atgofion.

Sut i Weithredu'r Strategaeth Hon yn Eich Busnes

Gallai perchnogion busnes sydd am weithredu'r strategaeth hon fynd ati mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, mae'n bwysig nodi'r lleoedd y gellid defnyddio wynebau dynol ynddynt. Mewn safleoedd hapchwarae sy'n cynnwys pobl go iawn, mae'n hawdd gweld lle byddai rhoi delweddau pobl yn gweithio. Gyda chwmnïau eraill, gall fod yn anoddach.

hysbyseb

Y lle gorau i ffurfio cysylltiad uniongyrchol â chwsmeriaid yw trwy ddeunydd marchnata. Felly, mae'n hanfodol defnyddio wynebau dynol mewn hysbysebu. Mewn postiadau a noddir gan gyfryngau cymdeithasol, mae pobl yn llai tebygol o sgrolio heibio os ydynt yn gweld wyneb dynol. Mae'r wefan yn lle arall i roi delweddau o bobl go iawn. Gallai'r rhain gynnwys aelodau staff neu gwsmeriaid bodlon. Mae'n amlwg bod llawer o ffactorau seicolegol ar waith pan fydd pobl yn gweld wynebau dynol ar-lein. Efallai y gall busnesau roi mantais iddynt eu hunain dros y gystadleuaeth trwy sefydlu'r cysylltiad personol hwn

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd