Cysylltu â ni

cyffredinol

Bonws blaendal yn erbyn troelli am ddim: Beth i'w ddewis?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae casinos ar-lein a llyfrau chwaraeon yn ddatblygiad eithaf diweddar sy'n dod o'r diwydiant hapchwarae. Mae eu poblogrwydd wedi eu gwneud yn un o'r prif ffactorau ynddo. Mae'r poblogrwydd hwn yn haeddiannol iawn a daw diolch i lawer o wahanol ffactorau, a'r manteision hygyrchedd yw'r nodwedd fwyaf ohonynt. Mae casinos personol a llyfrau chwaraeon angen llawer o amser gan eu defnyddwyr, weithiau hyd yn oed diwrnod cyfan. Mae'r cyfrwng ar-lein wedi osgoi hyn trwy ganiatáu i ddefnyddwyr chwarae a betio pryd bynnag a lle bynnag y maent. 

Mae hyn yn symleiddio'r cyfrwng a hefyd yn ei agor i newydd-ddyfodiaid trwy lawer o systemau gwych. Un o'r systemau hyn yw bonysau gamblo, sy'n fanteision am ddim y gall chwaraewyr eu hawlio wrth gofrestru ar gyfer gwasanaeth dethol. Dod o hyd i'r cynnig gorau Sweden troelli rhad ac am ddim cyn i chi ddewis gwasanaeth i gael yr opsiwn i ddewis pa fath o fonws gamblo yr hoffech chi.

Sut i hawlio bonws gamblo?

P'un a yw'n fonws casino neu lyfr chwaraeon, i gael mynediad ato yn gyntaf mae angen i chi gofrestru ar gyfer eich gwasanaeth dewisol. Mae hyn yn golygu creu cyfrif trwy adneuo rhywfaint o wybodaeth bersonol fel eich enw, e-bost, cyfeiriad, enw defnyddiwr a chyfrinair. Ar ôl hyn, mae angen i chi ddewis dull talu y byddwch yn ei ddefnyddio i adneuo arian i'ch cyfrif. Gyda hynny wedi'i wneud, rydych chi'n barod i wirio am unrhyw fonysau sydd ar gael.

Mae'n bwysig nodi bod taliadau bonws fel arfer yn ddefnydd un-amser ac yn dod yn fyr Telerau ac Amodau dylai defnyddwyr ddarllen. Mae hyn oherwydd bod manylion o fewn y telerau ar sut yn union y gellir defnyddio'r bonws a beth yw ei derfynau. Bydd eu darllen yn eich helpu i ddeall yn llawn sut i ddefnyddio'r bonws ac atal unrhyw gamsyniadau. 

Beth yw bonws blaendal?

Mae dau fath o fonysau sydd fwyaf poblogaidd a chyffredin ar-lein ac mae un ohonynt yn fonysau blaendal. Mae'n bosibl mai bonysau blaendal yw un o'r rhai gorau y gallwch eu cael diolch i'r hyblygrwydd y maent yn ei gynnig. Mae hyn oherwydd y gellir defnyddio unrhyw arian cyfatebol ar draws gemau casino lluosog a gall hyd yn oed gael ychydig o betiau am ddim i chi.

Mae bonysau blaendal fel arfer yn cael eu mynegi mewn canran o swm eich blaendal, ac mae ganddynt uchafswm penodol. Felly, er enghraifft, os yw'r bonws blaendal yn 100% gydag uchafswm o 500 $, a'ch bod yn adneuo 300% bydd y bonws yn rhoi 300 $ i chi. Ond os byddwch yn adneuo dros yr uchafswm, gadewch i ni ddweud 700% bydd y bonws yn capio ac yn rhoi dim ond 500 $ i chi, sy'n dal i fod yn fargen anhygoel ond yn gyfrifiad pwysig i'w ystyried wrth adneuo.

Beth yw troelli am ddim?

Troelli am ddim yw'r ail fath mwyaf poblogaidd o fonws sy'n unigryw i gasinos ar-lein. Maent yn cyfeirio at troelli am ddim ar gemau slot ac yn rhoi cynnig am ddim ar bob gêm slot. Gall hyn rwydo chwaraewyr am ddim arian am ddim hyd at gap. Mae'r ods o'r troelli hyn ddim yn cael eu heffeithio felly gallwch barhau i gael enillion mwyaf, ond bydd eich taliad yn aml yn gyfyngedig. Mae hwn yn rhagofal sy'n amddiffyn y casino rhag rhoi ei holl arian. 

hysbyseb

Ar ben hynny, mae gwerth eich taliad yn dibynnu ar gyfanswm yr enillion o'ch troelli am ddim. Hyd yn oed os gall y system hon ymddangos yn ddryslyd ar y dechrau, byddwch yn sicr yn ei ddeall yn gyflym.

Bonws blaendal neu droelli am ddim pa un sy'n well?

Nid yw eu cymharu'n uniongyrchol yn hollol deg gan fod gan y ddau ddefnydd gwahanol a ffactor risg-i-wobr. Mae troelli am ddim i bob pwrpas yn arian am ddim bob amser sy'n eu gwneud yn hynod o dda i bob chwaraewr. Ar y llaw arall, mae bonysau blaendal yn gynhenid ​​​​yn cynnwys risg o golli rhywfaint o arian, ond mae ganddynt y siawns o gael enillion mawr gan wneud y gymhareb risg-i-dalu yn werth chweil.

Yn y diwedd, mae'r ddau yn fonysau anhygoel i gadw llygad amdanynt a byddant yn rhoi arian am ddim i chwaraewyr. Felly mae'r dewis yn dibynnu ar ba gemau mewn casinos ar-lein sydd orau gennych chi fel chwaraewr. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd