Cysylltu â ni

cyffredinol

Sut i ddefnyddio siartiau llif i ddelweddu llifoedd gwaith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae siart llif yn dechneg ar gyfer delweddu llif gwaith. Drwy wneud siart llif, gallwch adael canlyniadau mwy effeithiol yn y gwaith.

Ar ôl darllen yr erthygl hon byddwch yn gwybod:

● Beth yw llif gwaith?

● Beth yw siart llif?

● Sut i ddefnyddio siartiau llif

Darllenwch yr erthygl hon a defnyddiwch siartiau llif yn y gwaith.

Beth yw llif gwaith

Mae llif gwaith (neu lif busnes) yn cyfeirio at ddilyniant gweithrediadau. Mae'n cynnwys a diagram sy'n dangos pa waith y dylid ei roi i bwy. Gall cyflwyno llif gwaith eich helpu i weithio'n fwy llyfn, gwella eich penderfynoldeb, a chynyddu eich cynhyrchiant.

hysbyseb

Enghraifft o lif gwaith

O weithgynhyrchu i werthu cynnyrch A:

1. Gweithgynhyrchu ar gontract allanol (OEM)

2. Prynu cynnyrch

3. Gwiriad ansawdd

4. Wedi'i gludo i Warws A

Sales

5. Pecynnu

6. Cyfanwerthol

7. Gwerthiannau

8. Cyrraedd eich cwsmeriaid

9. Marchnata

10. Gwerthiannau

11. Cyrraedd y cwsmer

Pam Defnyddio Siartiau Llif?

Mae siart llif yn ffordd o wneud y llif gwaith yn haws i eraill ei ddeall. Trwy luniadu'r gwaith ei hun mewn ffordd sy'n hawdd ei ddelweddu, mae'n dod yn haws deall y darlun cyffredinol.

Os trowch yr eitem flaenorol yn siart llif, dylai hyd yn oed pobl nad ydynt yn gwybod am weithgynhyrchu a gwerthu allu deall llif y gwaith yn hawdd.

O gynhyrchu i werthu cynnyrch A

Pecynnu → Cyfanwerthu → Gwerthu

               ↗︎ ↓ 

Llwyth gweithgynhyrchu → Prynu → Gwiriad ansawdd → Wedi'i ddosbarthu i Warws A Cwsmer

              ↘︎ ↑

                                                                                      Gwerthiant Marchnata

Sut i ddefnyddio siartiau llif

Gellir defnyddio siartiau llif hefyd i:

1. Defnydd yn y disgrifiad busnes

Gallwch chi ddeall busnes cwmnïau eraill a graddedigion newydd yn hawdd a fydd yn cydweithio yn y dyfodol. Mae’n hawdd deall sut y gallwn helpu wrth i ni gefnogi’r busnes gyda’n gilydd.

Os ydych yn raddedig newydd, gallwch weld sut mae eich gwaith yn ddefnyddiol trwy edrych ar y siart llif. O ganlyniad, bydd yn arwain at gymhelliant i weithio.

2. Defnyddiwch ef i ddatrys problemau

Pan fydd problem, gallwch chi feddwl beth yw'r broblem a sut i atal y broblem. Gadewch i ni ddefnyddio'r llif gwaith uchod.

Er enghraifft, os cafodd pecynnu cynnyrch ei rwygo, mae'r llif gwaith yn dangos ei fod wedi'i lapio ar ôl ei ddanfon i'r warws. Mae hyn yn golygu y gellir nodi problemau a mynd i'r afael â hwy o'r pecynnu i'r cwsmer.

3. Defnyddiwch ef ar gyfer gwneud penderfyniadau

Mae delweddu yn eich galluogi i ddeall faint o waith sydd ynghlwm wrth bob proses. Felly, mae'n bosibl herio pethau newydd wrth afael yn y cyfan a gwneud addasiadau.

Er enghraifft, wrth gynnwys proses newydd, gallwch weld a deall pwy sy'n gyfrifol am y broses honno i wneud pethau'n haws.

Gwaith hawdd ei ddeall gyda siartiau llif

Gellir esbonio llif gwaith heb siart llif. Fodd bynnag, bydd y dasg syml o'u lliwio a'u trefnu yn gwneud eich gwaith yn haws. Defnyddiwch y siart llif yn eich gwaith.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd