Cysylltu â ni

cyffredinol

Audi Quattro: Chwyldro ym Myd All-Olwyn Drive

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Audi yn gwneud ceir gwych, ie! Gwyddom hynny. Ac mae eu ceir i gyd yn foethus gyda thechnolegau mewn car pen uchel a nodweddion gyrru. Er bod y cwmni wedi arloesi nifer sylweddol o ddatblygiadau arloesol yn y diwydiant modurol byd-eang, un o'i effeithiau mwyaf rhyfeddol yw'r system gyriant pob olwyn chwyldroadol a ddechreuodd yn yr Audi Quattro.

Yr Audi Quattro oedd y car cyntaf i gynnwys system gyriant pob olwyn; fe'i dadorchuddiwyd yn 1980 yn Sioe Foduron Genefa yn yr un flwyddyn. Dangosodd y Quattro tyniant eithriadol gyda'r trên gyrru newydd trwy sianelu pŵer a torque i'r pedwar teiar cyfan sydd ar gael ar y car. Yn fuan ar ôl i'r Quattro ddechrau'r system AWD, roedd llawer o geir newydd eraill yn integreiddio'r dechnoleg.

Heddiw, rydym yn edrych ar effaith Audi Quattro wrth fabwysiadu systemau gyriant pob olwyn yn eang yn y diwydiant.

Sut Sbardunodd Quattro Audi ym 1980 Chwyldro yn y Diwydiant Modurol

Tan y 1980au cynnar, ceir rali gyrru olwyn gefn o Lancia a Ford oedd yn dominyddu ralïo byd ond yna daeth y Quattro yn 1980 i drawsnewid pethau. Er bod stori’r Quattro yn olrhain yn ôl i dymor gaeaf 1977, pan brofodd peiriannydd Audi, Jorg Bensinger, system gyriant pob olwyn ar y Volkswagen Iltis Jeep.

Wrth weld y perfformiad, lansiodd peirianwyr Audi gerbyd prototeip gyriant pob olwyn mwy pwerus; fe'i gelwid yn “A1,” a fyddai'n mynd ymlaen i fod yn llwyddiant ar unwaith ar yr arddangosfa. Gyda'r rhain i gyd, aeth y cwmni ati i wella ei system gyrru pob olwyn ac yna ei lansio'n swyddogol gyda Quattro 1980.

Roedd y Quattro yn ergyd ar unwaith am y rheswm amlwg. Daeth gydag injan turbo 147kW, 5-silindr wedi'i baru â'r system gyriant pob olwyn. Gyrrodd yr Audi Quattro i oruchafiaeth mewn ralïau byd-eang rhwng 1982 a 1984 cyn i gynhyrchwyr modurol eraill allu creu eu systemau gyriant pob olwyn eu hunain.

hysbyseb

Dros y blynyddoedd, mae system gyriant pob olwyn Audi Quattro wedi esblygu i ddod yn dechnoleg soffistigedig sy'n cael ei defnyddio ym mron pob model Audi (ond nid y safon). Gyda llwyddiant AWD, cafodd systemau gyriant 2-olwyn eu gostwng i drimiau “sylfaenol”, tra bod lefelau trim uwch yn dod â gyriant pob olwyn yn safonol.

Mae mwy na 40 mlynedd ers i Audi gyflwyno system gyriant pob olwyn ac ni ellir gorbwysleisio rôl system gyriant pob olwyn Audi Quattro wrth chwyldroi dynameg gyrru a gorfodi mabwysiadu system AWD yn ehangach.

A Wnaeth Audi Pob Model o'r Gyriant Pob Olwyn Quattro?

Ers dechrau fel car chwaraeon rali am y tro cyntaf ym 1980, daeth systemau gyriant pob olwyn i bob model o'r Audi Quattro, ond ar gyfer pob model cerbyd, mae Audi yn teilwra'r trên gyrru Quattro i alawon penodol. Fodd bynnag, nid yn unig y Quattro oedd cynhyrchiad gorau Audi sy'n gwneud eu ceir yn effeithlon ac yn gyflym; ond mae Audi hefyd yn cynhyrchu rhai o'r hidlwyr gorau ar gyfer peiriannau ceir.

Hidlydd gronynnol Audi yn arbennig yn hynny mae'n caniatáu i'r injan redeg ar ei orau. Gall yr hidlydd hwn gael ei rwystro neu ei ddifrodi oherwydd llawer o resymau; mae'n bwysig newid yr hidlydd gronynnol ar eich cerbyd Audi unrhyw beth y mae'n dangos arwyddion o fethiant fel y gall yr injan barhau i berfformio ar ei orau.

Beth Arall Sydd i'w Wybod?

Wel, y prif beth yw bod system Quattro Audi wedi gwthio cewri modurol byd-eang i adeiladu systemau gyriant pob olwyn ar gyfer eu cerbydau. Mae'n hysbys bod brandiau ceir fel Subaru yn defnyddio systemau gyriant pob olwyn yn eu holl fodelau cerbydau. Gyda systemau gyriant pob olwyn, mae gyrwyr yn gyrru'n fwy llyfn ac yn perfformio styntiau (os ydynt yn dymuno).

Hefyd, mae llawer o fanteision system gyriant pob olwyn; felly, mae rhai perchnogion ceir brwdfrydig sy'n cael gyriant 2 olwyn ar eu hen geir yn dewis systemau gyriant pob olwyn (neu gyriant pedair olwyn) ôl-farchnad. Quattro yw enw Audi ar gyfer ei system gyriant pob olwyn, mae gan wneuthurwyr ceir eraill enwau cod ar gyfer eu rhai nhw; er enghraifft, gelwir system gyriant pob olwyn Mercedes yn “4Matic.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd