Cysylltu â ni

cyffredinol

Rhagolwg Gwin yr Haf: tueddiadau i roi cynnig arnynt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gydag awel gynnes yr haf yn agosáu, mae selogion gwin ac yfwyr achlysurol eisoes yn dechrau paratoi eu hunain i gofleidio'r tymor gyda gwydraid adfywiol o'u hoff fath o ddiod. Nawr yn fwy nag erioed mae pobl yn mynd yn angerddol am y mathau cyffrous o win, gan ddal yr holl dueddiadau yn y meysydd cysylltiedig i wella eu profiad blasu, naill ai wrth gael pryd o fwyd neu i gael diod yn achlysurol ar ôl gwaith. P'un a ydych chi'n arbenigwr profiadol neu'n ddechreuwr chwilfrydig, mae darganfod y newyddbethau diweddaraf yn y diwylliant gwin yn dod, yn syml, yn anorchfygol.

Y tueddiadau byd-eang poethaf o ran blasu gwin: popeth y mae'n rhaid i chi ei wybod am winoedd yr haf

Mae’n bwysig pwysleisio hynny daeth gwneud gwin a blasu yn angerdd annwyl i lawer yn y flwyddyn ddiweddaraf, gan ddod yn llawer mwy na hobi, cael ein gweld fel dewis ffordd o fyw go iawn.

Yn nhirwedd fywiog diwylliant gwin, mae diodydd Eidalaidd yn parhau i gadarnhau eu bod yn sefyll allan, yn casglu canmoliaeth uchel gan arbenigwyr a selogion syml. Mae'n ddiogel dweud hynny Eidaleg llonydd a gwinoedd pefriog dod â hanes cyfoethog gyda nhw eu hunain, nid yn unig wedi'i wneud allan o wahanol fathau o rawnwin a chrefftwaith manwl, gan ddod yn stwffwl go iawn ac yn dyst i ddiwylliannau seciwlar.

Yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan IWSR, mae twf hefyd yn parhau ar gyfer gwinoedd alcohol isel, hy gwinoedd gyda llai na 12% o alcohol, tuedd sydd wedi sefydlu ei hun yn y blynyddoedd diwethaf ac y disgwylir iddo ffrwydro yn yr haf: mae'r gwinoedd hyn yn ddewis perffaith ar gyfer delio â gwres yr haf a chiniawa awyr agored.

Yn ogystal, mae heriau hinsawdd hefyd wedi effeithio ar gynhyrchu a bwyta gwin, gyda mwy a mwy o dir yn cael ei drosi iddo tyfu organig ac yn uchel hoffterau defnyddwyr ar gyfer gwinoedd organig, biodynamig neu fegan: mae dwy ran o dair o yfwyr gwin rheolaidd yn y marchnadoedd mwyaf yn ystyried cynaliadwyedd yn bwysig ac mae 70% o yfwyr gwin rheolaidd yn yr Unol Daleithiau a 94% yn Tsieina yn ei ystyried yn flaenoriaeth.

Er mwyn archwilio gwinoedd ffasiynol yr haf hwn, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dod o hyd i'ch dewisiadau gan werthwyr dibynadwy. Naill ai os ydym yn sôn am siopau ar-lein neu siopau gwin lleol, mae dibynadwyedd yn sicrhau profiad dilys diolch i cynhyrchion o ansawdd uchel. Nid yw ffynonellau ag enw da yn cyfyngu eu hunain i warantu tarddiad y gwin, ond maent hefyd yn darparu argymhellion arbenigol i'ch helpu i wneud dewisiadau gwybodus. Am y rhesymau hyn, awgrymwn yn garedig i chi wirio cynnig eang Svinando o winoedd: siop ar-lein sy'n darparu amrywiaeth eang o winoedd o ansawdd uchel i ddefnyddwyr, er mwyn bodloni pob math o angen a phrofiad blasu. Yn y paragraffau nesaf, yn lle hynny, rydym yn mynd i archwilio'r tueddiadau diweddaraf am winoedd haf.

hysbyseb

Gwin Tueddiadau i roi cynnig arnynt yr haf hwn: archwilio gwinoedd pefriog newydd adfywiol

Gyda dyfodiad yr haf, Mae selogion blasu gwin wrth eu bodd gyda thon o duedd sy'n amlygu blasau creisionllyd, adfywiol a rhamantus, perffaith i'w sipian yn y dyddiau cynhesaf. Ymhlith y mathau mwyaf gwerthfawr o win i flasu yn yr haf, ni allwn osgoi sôn ffranciacorta ac Cava fel styffylau gwirioneddol o fathau pefriog o'r diod annwyl hwn. Mae Franciacorta, i ddechrau, yn hanu o ranbarth Lombardia yn yr Eidal. Mae'r math rhyfedd hwn o win yn aml yn cael ei gymharu â siampên oherwydd y tebygrwydd o ran blas ac yn y broses gynhyrchu. Nodweddir Franciacorta gan ei swigod mân a phroffil blas cymhleth, gan gynnwys nodiadau o sitrws, afal gwyrdd ac almon wedi'i dostio. Mae'r gwin hwn yn ddewis cain i gyfoethogi a pryd bwyd môr neu i baru gyda blasau ffansi. I'r rhai sydd am arbrofi gyda swigod Eidalaidd amgen, Ribolla Gialla o ranbarth Friuli-Venezia Giulia, gyda'i ffresni a'i nodiadau persawrus, mae'n bendant yn werth rhoi cynnig arni.

Nid yn unig dewisiadau Eidaleg neu Ffrangeg. Yr haf hwn, bydd un o'r gwinoedd pefriog a werthfawrogir fwyaf yn dod yn uniongyrchol o ranbarth Catalwnia, yn Sbaen. Yr ydym yn sôn am y rhai a werthfawrogir yn fawr Cava sydd, gyda'i nodiadau cynnil o gnau a'r dull traddodiadol o heneiddio, yn darparu profiad blasu unigryw, yn enwedig o'i baru â tapas, llysiau wedi'u grilio a bwyd môr.

Rosés, gwinoedd coch a gwyn i gyfoethogi eich hafau

Gwelodd Her Gwin Rhyngwladol 2024 Ffrainc, yr Eidal a Sbaen sydd ar y brig yn y gystadleuaeth, Wedi'i ddilyn gan Portiwgal. Mae edrych ar y gwinoedd a enillodd fedalau yn cadarnhau ansawdd a diddordeb defnyddwyr mewn gwinoedd o ranbarthau gwin sy'n dod i'r amlwg megis Awstralia, Seland Newydd ac De Affrica.

Ymhlith y mathau eraill o win a werthfawrogir fwyaf a fydd yn tueddu yr haf hwn rhwng selogion ac arbenigwyr, gallwn ddod o hyd mathau rosé o Provence a'r Eidal. Mae'r gwinoedd hyn yn cynnig cydbwysedd perffaith rhwng strwythur gwin coch ac ysgafnder y rhai gwyn, gan gael eu cynhyrchu mewn ffordd benodol sy'n caniatáu croen grawnwin i aros mewn cysylltiad â'r croen, gan ddarparu'r rhyfedd pinc lliw. Ar ben hynny, ymhlith y ffasiynol gwinoedd gwyn a choch o'r Byd Newydd Rhanbarthau Gwin yn fathau arbennig o boblogaidd o rawnwin megis Sauvignon Blanc, Chardonnay ac Cabernet Sauvignon.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd