Cysylltu â ni

cyffredinol

Y Môr Coch Beckons: Plymio i Antur yn yr Aifft

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dychmygwch arnofio trwy ddyfroedd disglair wedi'i amgylchynu gan enfys o arlliwiau a bywyd morol. Mae'n gwneud gwyliau deifio yn yr Aifft mor hudolus. Taith i lawr i baradwys danddwr y Môr Coch, lle mae golygfeydd godidog ac arwyddocâd hanesyddol yn gwrthdaro. Gweler ein canllaw manwl i'r Aifft am ragor o wybodaeth am drefnu taith blymio oes. Dewch gyda ni wrth i ni archwilio trysorau dyfrol yr Aifft a darganfod y swyngyfaredd sy'n ein disgwyl o dan yr wyneb.

Cyfarwyddiadau a Phorthladdoedd Ymadael

Mae deifwyr yn aml yn cyrraedd meysydd awyr rhyngwladol trwy Egyptair neu gwmnïau hedfan eraill yn Marsa Alam (RMF), Sharm el-Sheikh (SSH), neu Hurghada (HRG). Gallwch hefyd deithio i Cairo a mynd ar hediad domestig i gyrraedd eich cyrchfan olaf. Mae byrddau byw yn gadael o Sharm El-Sheik, Port Ghalib, a Hurghada.

Safleoedd Plymio Poblogaidd yn yr Aifft:

Gadewch i ni fynd i fwy o fanylion am y mannau plymio adnabyddus yn yr Aifft, pob un â'i swyn a'i atyniad ei hun. Mae llongddrylliad yr Ail Ryfel Byd, SS Thistlegorm, yn gorwedd y tu mewn i'r môr ac yn cynnig ffenestr arswydus i'r gorffennol gyda'i chaledwedd milwrol a'i gerbydau wedi'u cadw mewn carreg. Mae gerddi cwrel llachar a bywyd morol, gan gynnwys pysgod cwrel lliwgar, crwbanod môr, ac weithiau siarcod riff, yn denu deifwyr i Barc Cenedlaethol Ras Mohammed. Yn dilyn hynny mae Ynysoedd y Brodyr, hafan ddiarffordd yng nghanol y cefnfor lle gall deifwyr brofi eu profiadau ffantasi o siarcod pen morthwyl a phelydrau manta godidog.

Ynysoedd y Brawd

hysbyseb

Mae'r ynysoedd anghysbell hyn, gan gynnwys Big Brother a Small Brother, yn adnabyddus am eu bywyd morol cyfoethog, eu ffurfiannau cwrel lliwgar, a'u golygfeydd tanddwr trawiadol. Mae gerddi cwrel bywiog yn llawn bywyd dyfrol; mae'r dyfroedd dyfnion o amgylch y Brodyr yn tynnu rhywogaethau eigionol fel siarcod creigres llwyd, pennau morthwylion, a siarcod gwyn y môr. Mae deifiau drifft gwefreiddiol ar gael yn y Brodyr, lle mae gwelededd rhagorol a cherhyntau cryf yn aros. 

Dim ond o fwrdd byw y gall rhywun blymio i Ynysoedd y Brawd. Dylech gyllidebu ar gyfer diwrnod llawn o ddeifio yno (tri plymio), gan na chaniateir i gychod angori yno am y noson.

SS Thistlegorm

Mae'r SS Thistlegorm yn llongddrylliad adnabyddus y mae deifwyr yn ei hoffi ledled y byd. Mae Thistlegorm, llong gynhwysydd Brydeinig a gafodd ei dinistrio yn yr Ail Ryfel Byd, yn cynnwys cromen amser o greiriau adeg y rhyfel, gan gynnwys arfau rhyfel a beiciau modur. Ers iddo gael ei foddi ym 1941, mae’r llongddrylliad diddorol hon wedi denu deifwyr oherwydd ei bywyd morol toreithiog a’i hanes cyfoethog. Mae ysgolion pysgod yn nofio ymhlith gweddillion y sgerbwd, ac mae'r cwch wedi'i addurno â thyfiant cwrel. Mae Darganfod yr Ysgallen yn daith hudolus trwy amser sy'n cyfuno bioamrywiaeth forol a hanes yn nyfroedd y Môr Coch i greu profiad deifio heb ei ail.

Hurghada

Adnodd Delwedd: unsplash.com

Hurghada yw un o'r lleoliadau mwyaf poblogaidd ac sydd mewn lleoliad cyfleus. Gall deifwyr o bob lefel sgiliau fwynhau antur ddeifio gyflawn yn y dref boblogaidd. Mae arfordir Hurghada yn cynnig mynediad hawdd i lawer o fannau plymio, gan gynnig cyfleoedd cyffrous i weld ysgolion o greaduriaid dyfrol, pelydrau, ac efallai crwban. Gallwch nofio gyda dolffiniaid a phlymio i erddi cwrel godidog, caled o gwch.

Reef Elphinstone

Mae Elphinstone, sy'n adnabyddus am ei waliau serth sy'n disgyn i wynni glas dwfn, yn rhoi plymio gwefreiddiol i ddeifwyr o bob lefel profiad. Mae'r gerddi cwrel lliwgar sy'n gorchuddio'r llwyfandir yn cyflwyno amrywiaeth o greaduriaid dyfrol, yn amrywio o grwbanod môr a dolffiniaid i rywogaethau mudol fel siarcod. Oherwydd ei leoliad manteisiol, gellir dod ar draws teigrod, pennau morthwyl, a siarcod gwyn y môr yno. Mae Elphinstone, sy'n denu snorkelers gyda golygfeydd deifio oherwydd ei gerhyntau cryf a gwelededd da, yn ddewis gwych i'r rhai sy'n chwilio am brofiadau morol syfrdanol yng nghanol y Môr Coch. 

Heigiau Cynddaredd

Mae Fury Shoals, a ffurfiwyd gan gasgliad o riffiau cwrel lliwgar ac amgylcheddau tanddwr cymhleth, yn adnabyddus am ei fioamrywiaeth gyfoethog. Mae Sataya Reef wedi'i leoli yma, ac mae gwelededd dolffiniaid yn sicr o chwythu'ch meddwl. Mae Claudia yn ddrysfa syfrdanol o dan yr wyneb. Mae Abu Galawa yn greigres alltraeth eang sy'n cynnwys nifer o fannau plymio. Ceir llongddrylliad bychan a mawr yma, ond y cwrelau caled anferthol yw nodwedd amlycaf y mynydd tanddwr hwn. Roedd sawl math yn haenu ar ei gilydd, yn debyg i jyngl gyda chwrelau. Oherwydd y gwelededd delfrydol, mae popeth yn ymddangos yn anhygoel o ddramatig a rhyfedd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd