Cysylltu â ni

cyffredinol

Pwy Sydd Y Sgwad Orau Yn Yr Ewros?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Ewros ar ein gwarthaf ac yn bersonol, ni allaf gyfyngu fy nghyffro. Mae'r enwau mawr a'r cenhedloedd mawr i gyd yn paratoi ar gyfer yr hyn ddylai fod yn dwrnamaint gwych a gobeithio y bydd rhywun heblaw Ffrainc yn ennill! Wrth i'r cloc dicio i ffwrdd, mae'n amser dyfalu pwy fydd yn ennill a phwy fydd y chwaraewr gorau i ddod yn brif bwnc y sgwrs a dyma lle dwi'n dod i mewn. Yn bersonol rydw i wrth fy modd gyda'r dyfalu cyn y twrnamaint ac edrych ar y timau a phwy yw eu chwaraewyr gorau cyn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar y ods ar gyfer Ewro 2024 betio a dewis fy enillydd. 

Yr Almaen

Rwy'n teimlo bod dechrau gyda gwesteiwyr y twrnamaint yn addas oherwydd gallai mantais maes cartref fod yn ffactor. Mae'r tîm presennol hwn o'r Almaen yn llawn chwaraewyr gwych ac mae ganddo reolwr ifanc gwych sydd wedi llwyddo ym mhob un o'i swyddi a arweiniodd at gael rôl y tîm cenedlaethol. 

Chwaraewr gorau

Un o’r pethau am yr Almaen yw’r dalent ifanc sydd ganddyn nhw, maen nhw’n teimlo fel un o’r gwledydd gorau am gynhyrchu talent yn y byd ac mae hyd yn oed eu carfan merched mewn cyfnod nawr lle mae’r chwaraewyr iau yn mynd â’r tîm gan sgrwff y gwddf a'u gwthio ymlaen, hyd yn oed gyda'r tîm merched ddim yn ennill eu rownd derfynol diweddaraf yn erbyn Lloegr, gallwch ddweud ei fod yn amser da i fod yn chwaraewr Almaeneg ifanc. Mae'n debyg mai chwaraewr seren yr Almaen fydd Jamal Musiala sy'n ymddangos fel pe bai'n arwain eu cenhedlaeth ifanc.

Siawns o Ennill

I'r cefnogwyr Almaenig sy'n darllen hwn, efallai ei bod hi'n amser troi i ffwrdd oherwydd dydw i ddim yn meddwl bod gan yr Almaen yr hyn sydd ei angen i ennill y twrnamaint cyfan. Mae'n teimlo fel bod y trefniant cenedlaethol mewn dau feddwl ac wedi'i rannu rhwng cenhedlaeth hŷn a chenhedlaeth iau, i rai cenhedloedd mae ganddyn nhw gydbwysedd da ond mae'r Almaen wedi bod yn ei chael hi'n anodd. 

Lloegr 

Mae Lloegr yn teimlo fel tîm ddylai fod yn ennill twrnameintiau erbyn hyn, mae eu chwaraewyr ifanc yn cyrraedd eu brig ac mae'r chwaraewyr hŷn sydd ganddyn nhw ymhlith y gorau yn eu safleoedd, gyda Harry Kane yn brif enghraifft.

Chwaraewr gorau

Ar gyfer chwaraewr gorau Lloegr, gallwn yn hawdd ddewis 4 chwaraewr ac mae hyn yn adlewyrchu cryfder y garfan y maent yn ei gryfhau. Un o’r pethau am Loegr sydd wedi bod ar goll yw chwaraewyr o safon byd mewn sawl safle a nawr gyda Jude Bellingham, Phil Foden a Harry Kane i gyd yn chwaraewyr gorau ym mhob un o’u cynghreiriau. Gallai pob un o'r chwaraewyr hyn fod y chwaraewr gorau yn y twrnamaint, 

hysbyseb

Siawns o Ennill

Mae hwn mewn gwirionedd yn benderfyniad anodd iawn i'w wneud, gan fod rhan ohonof i'n teimlo bod ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen ond rydym ni hefyd wedi bod yn dweud hyn ers chwe blynedd bellach ac mae'n debyg y bydd yn parhau nes iddo ddigwydd. Byddwn yn dweud mai Lloegr sydd â’r siawns orau o ennill ac os gallant cael dial yn erbyn Ffrainc ar gyfer Cwpan y Byd yna dylai fod yn hwylio plaen. 

france

Y dewis amlwg ar gyfer ennill ac yn ôl pob tebyg y tîm cenedlaethol gorau o'r 10 mlynedd diwethaf, Ffrainc sydd wedi bod yn dominyddu'r twrnamaint ers 2016, gyda bron pob twrnamaint mawr yn cynnwys tîm Ffrainc.

Chwaraewr gorau

Yn wahanol i'r ddau dîm arall y soniasom amdanynt, mae'r chwaraewr gorau i Ffrainc yn amlwg, a gellir dadlau mai Kylian Mabppe yw'r chwaraewr gorau yn y byd. Gallai hyn fod yn feirniadaeth o Ffrainc, os na fydd Mbappe yn perfformio, a fydden nhw'n dal i ennill? Mae'n debyg ydy ond mae'r dyfalu yn beth hwyliog iawn. 

Siawns o Ennill

Rwy'n teimlo bod fy marn i o Ffrainc yn ymddangos yn gymylaidd ac mae hynny oherwydd fy mod yn meddwl y byddant yn ei hennill. Rwy'n meddwl y bydd enillydd Lloegr Vs Ffrainc yn y Rowndiau Cynderfynol yn dangos yr enillydd a chymaint ag y byddai'n well gennyf i fod yn Lloegr, rwy'n meddwl bod fy nghalon yn gogwyddo tuag at Ffrainc. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd