RSSIechyd

'Cyfaddawd syndod' ar #EUAccessibilityAct

'Cyfaddawd syndod' ar #EUAccessibilityAct

| Tachwedd 12, 2018

Cyrhaeddwyd cytundeb dros dro ar Ddeddf Hygyrchedd Ewrop ar 8 Tachwedd gan sefydliadau'r UE. Mae'r Ddeddf yn methu â phobl ag anableddau, meddai'r Fforwm Anabledd Ewropeaidd. Mae'n cynnwys hygyrchedd digidol yn bennaf ac yn gadael amgylchedd y byd go iawn lle mae pobl ag anableddau yn byw. Bydd Deddf Hygyrchedd Ewrop yn ychwanegu gofynion sylfaenol newydd ar yr UE ar [...]

Parhau Darllen

#EuropeanAccessibilityAct - Mae trafodwyr y Senedd a'r Cyngor yn taro cytundeb

#EuropeanAccessibilityAct - Mae trafodwyr y Senedd a'r Cyngor yn taro cytundeb

| Tachwedd 12, 2018

Bydd yn rhaid i gynhyrchion a gwasanaethau allweddol, fel ffonau smart, peiriannau tocynnau a gwasanaethau bancio gael eu gwneud yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau. Nod y gyfarwyddeb newydd, a gytunwyd dros dro gan drafodaethau'r Senedd a'r Cyngor ddydd Iau, yw gwella bywydau pobl ag anableddau ac annog busnesau i arloesi gyda chynhyrchion mwy hygyrch a [...]

Parhau Darllen

#EndocrineDisruptors - Strategaeth ar gyfer y dyfodol sy'n amddiffyn dinasyddion yr UE a'r amgylchedd

#EndocrineDisruptors - Strategaeth ar gyfer y dyfodol sy'n amddiffyn dinasyddion yr UE a'r amgylchedd

| Tachwedd 7, 2018

Heddiw (7 Tachwedd) mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu Cyfathrebu, gan gadarnhau ei ymrwymiad i ddiogelu dinasyddion a'r amgylchedd rhag cemegau peryglus. Mae'r Cyfathrebu hefyd yn amlinellu sut mae'r Comisiwn yn bwriadu sicrhau bod dull yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i fod y mwyaf modern ac addas ar gyfer y diben yn y byd. Mae'r Cyfathrebu yn cyflwyno'r ymrwymiad a gymerwyd gan y Comisiwn yn olaf [...]

Parhau Darllen

#GFF - Mae'r UE yn cyfrannu € 26 miliwn i wella iechyd menywod, plant a phobl ifanc ar draws y byd

#GFF - Mae'r UE yn cyfrannu € 26 miliwn i wella iechyd menywod, plant a phobl ifanc ar draws y byd

| Tachwedd 7, 2018

Yn Oslo, mae'r UE wedi addo oddeutu € 26 miliwn ($ 30 miliwn) yn y digwyddiad ailgyflenwi Cyfleuster Ariannu Byd-eang a gynhelir gan Fanc y Byd, Llywodraethau Norwy a Burkina Faso, a Sefydliad Bill & Melinda Gates. Dywedodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica yn ystod y digwyddiad: "Gyda chyfraniad € 26 miliwn heddiw, [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae Aelod-wladwriaethau'n casglu dros y cynigion #HTA diweddaraf

#EAPM - Mae Aelod-wladwriaethau'n casglu dros y cynigion #HTA diweddaraf

| Tachwedd 5, 2018

Gyda'i bwrdd crwn ar y materion parhaus o asesu technoleg iechyd (HTA) sy'n dod i ben ddydd Mercher 7 Tachwedd, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol yn gosod ei hun a rhanddeiliaid er mwyn mynd i'r afael â'r materion dan sylw, a bydd hefyd yn cael ei drafod yn fanwl yn EAPM's Cyngres yn Milan (26-28 Tachwedd), yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Nid yw'r Parth Twilight yn lle i feddyginiaeth bersonol

#EAPM - Nid yw'r Parth Twilight yn lle i feddyginiaeth bersonol

| Tachwedd 2, 2018

Mae Calan Gaeaf arnom ni eisoes ac mae Diwrnod yr Holl Saint yn dilyn yn ei sgil, os byddwch chi'n parduno'r gêm marwol, mae'n ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Bydd y rhan fwyaf o'r rhai sy'n gweithio yn y sefydliadau ym Mrwsel yn cymryd y 'bont' oherwydd gwyliau heddiw (dydd Iau 1 Tachwedd) ac, yn siarad am bethau [...]

Parhau Darllen

Sut mae'r Undeb Ewropeaidd yn chwarae gêm y diwydiant #Tobacco

Sut mae'r Undeb Ewropeaidd yn chwarae gêm y diwydiant #Tobacco

| Hydref 30, 2018

Yr wythnos ddiwethaf, lansiodd y cefnogwr diwydiant tybaco, Philip Morris, ymgyrch yn dweud wrth ei gwsmeriaid i roi'r gorau i ysmygu. Dywed y cwmni ei ymgyrch 'Hold My Light', sy'n cysylltu â gwefan lle mae ysmygwyr sydd am roi'r gorau i geisio cefnogaeth, yn "gam nesaf pwysig [i] yn y pen draw, rhoi'r gorau i werthu sigaréts". Eto, ymhell o dderbyn bod y tybaco [...]

Parhau Darllen