RSSIechyd

Mae angen i #China gyfaddawdu â gweddill y byd

Mae angen i #China gyfaddawdu â gweddill y byd

| Chwefror 21, 2020

Ar ôl i Covid-19 dorri allan, gellir dweud bod y byd i gyd, heblaw am unigolion penodol, wedi bod yn trin China mewn agwedd gyfeillgar a chymwynasgar ar lefel genedlaethol, yn enwedig Sefydliad Iechyd y Byd (WHO). Cyn datgan Argyfwng Iechyd Cyhoeddus o Bryder Rhyngwladol (PHEIC), roedd WHO wedi gwneud llawer o ymdrechion, gan gynnal […]

Parhau Darllen

#EAPM - Diweddariad: Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer data mewn gofal iechyd yn oes gofal iechyd wedi'i bersonoli

#EAPM - Diweddariad: Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer data mewn gofal iechyd yn oes gofal iechyd wedi'i bersonoli

| Chwefror 21, 2020

Ar 19 Chwefror, nododd y Comisiwn Ewropeaidd ei stondin allan ynghylch ei bolisi digidol am y pum mlynedd nesaf ac, fel rhan sylweddol o'i bolisi, mae am hyrwyddo cofnodion iechyd electronig yn seiliedig ar fformat cyfnewid Ewropeaidd cyffredin i roi mynediad diogel i ddinasyddion i. a chyfnewid data iechyd ledled yr UE. Hyn […]

Parhau Darllen

Effaith #Coronavirus ar economi parth yr ewro i fod dros dro - #Centeno

Effaith #Coronavirus ar economi parth yr ewro i fod dros dro - #Centeno

| Chwefror 18, 2020

Dywedodd pennaeth yr Ewro-grŵp Mario Centeno ddydd Llun (17 Chwefror) ei fod yn disgwyl y byddai effaith yr achosion coronafirws ar economi ardal yr ewro dros dro, yn ysgrifennu Francesco Guarascio @fraguarascio. “Rydyn ni’n disgwyl iddo gael effaith dros dro,” meddai Centeno wrth gohebwyr ym Mrwsel, gan ychwanegu y dylai’r UE asesu datblygiadau yn ofalus hefyd ar gyfer […]

Parhau Darllen

Cipiodd gweithrediad rhyngwladol llwyddiannus fwy na 62 miliwn #SmuggledCigarettes

Cipiodd gweithrediad rhyngwladol llwyddiannus fwy na 62 miliwn #SmuggledCigarettes

| Chwefror 18, 2020

Arweiniodd cydweithredu llwyddiannus rhwng y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), Tollau Brenhinol Malaysia a Thollau Gwlad Belg ym mis Chwefror at atafaelu 62,6 miliwn o sigaréts y bwriedir eu smyglo i'r Undeb Ewropeaidd. Ynghyd ag atafaeliad a dorrodd record yn gynharach, mae bron i 200 miliwn o sigaréts wedi'u smyglo wedi'u hatal rhag dod i mewn i'r UE, yn ysgrifennu Zain Ahmed. […]

Parhau Darllen

#EAPM - Cynadleddau, canser, a gwybodaeth am dreialon clinigol (neu ddiffyg hynny)

#EAPM - Cynadleddau, canser, a gwybodaeth am dreialon clinigol (neu ddiffyg hynny)

| Chwefror 18, 2020

Fel y gwyddoch eisoes mae'n debyg, mae cofrestriad ar agor ar gyfer cynhadledd EAPM sydd ar ddod (24 Mawrth, Brwsel) a fydd yn canolbwyntio ar ein thema allweddol o ddod ag arloesedd i mewn i systemau gofal iechyd Ewrop, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) Denis Horgan. Dyma'r ddolen i gofrestru, er hwylustod i chi yn ogystal â gweld y ddolen […]

Parhau Darllen

Achosiad #Coronavirus 'newydd ddechrau' y tu allan i China, meddai'r arbenigwr

Achosiad #Coronavirus 'newydd ddechrau' y tu allan i China, meddai'r arbenigwr

| Chwefror 13, 2020

Efallai bod yr epidemig coronafirws ar ei uchaf yn Tsieina lle cafodd ei ganfod gyntaf yn ninas ganolog Wuhan ond mae newydd ddechrau yng ngweddill y byd ac yn debygol o ledaenu, meddai arbenigwr byd-eang ar glefydau heintus ddydd Mercher (12 Chwefror), ysgrifennwch John Geddie a Raju Gopalakrishnan. Uwch reolwr llywodraeth China […]

Parhau Darllen

# COVID19 - Mae'r Comisiynwyr Kyriakides a Lenarčič yn mynychu Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr rhyfeddol

# COVID19 - Mae'r Comisiynwyr Kyriakides a Lenarčič yn mynychu Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr rhyfeddol

| Chwefror 13, 2020

Heddiw (13 Chwefror) bydd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides a’r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič, yn mynychu cyfarfod anhygoel y Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr (EPSCO) ar yr achos COVID-19 (coronafirws). Mae'r Comisiwn yn parhau i weithio ar bob ffrynt i gefnogi ymdrechion i fynd i'r afael â'r firws, ac mae hyn yn allweddol i […]

Parhau Darllen