RSSIechyd

# Hygyrchedd - Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn yr UE yn haws eu defnyddio

# Hygyrchedd - Gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn yr UE yn haws eu defnyddio

| Mawrth 19, 2019

Nod y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd yw sicrhau bod mwy o gynhyrchion a gwasanaethau yn hygyrch i bobl oedrannus a phobl sy'n byw gydag anabledd. Ar 13 Mawrth cymeradwyodd y Senedd y Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd (EAA). Mae'r rheolau newydd yn gam tuag at Ewrop decach a mwy cynhwysol a byddant yn gwella bywydau beunyddiol yr henoed a phobl ag anableddau ar draws […]

Parhau Darllen

System reoli ar gyfer #OrganicProducts wedi gwella, ond gellir gwneud mwy, dywed #EUAuditors

System reoli ar gyfer #OrganicProducts wedi gwella, ond gellir gwneud mwy, dywed #EUAuditors

| Mawrth 18, 2019

Mae'r system reoli ar gyfer cynhyrchion organig yn yr UE wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae heriau'n parhau, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Mae angen gweithredu ymhellach ar y gwendidau sy'n weddill yn yr aelod-wladwriaethau ac ar oruchwylio mewnforion yn ogystal ag ar olrheiniadwyedd cynnyrch, dywedwch yr archwilwyr. Y […]

Parhau Darllen

#EAPM - #Brudwch yn sownd i lawr Ewrop yn ogystal â San Steffan

#EAPM - #Brudwch yn sownd i lawr Ewrop yn ogystal â San Steffan

| Mawrth 14, 2019

Mae Cynhadledd Llywyddiaeth 7th 8th Ewrop ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) yn dod yn nes, a bydd yn cael ei chynnal ym Mrwsel ar 9-XNUMX Ebrill, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Denis Horgan. O dan y teitl 'Ymlaen fel un: Arloesi Gofal Iechyd a'r angen am ymgysylltu â llunwyr polisi', bydd y digwyddiad eleni ychydig yn wahanol i'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau mawr blaenorol y Gynghrair, […]

Parhau Darllen

#Food - Diogelu ffermwyr a chwmnïau bach rhag arferion masnachu annheg

#Food - Diogelu ffermwyr a chwmnïau bach rhag arferion masnachu annheg

| Mawrth 13, 2019

Rheolau newydd yn mynd i'r afael ag arferion masnachu annheg yn y sector bwyd © delweddau AP / Undeb Ewropeaidd-EP Mae ffermwyr a busnesau bwyd bach yn agored i arferion masnachu annheg. Mae ASEau yn pleidleisio'r wythnos hon ar reolau newydd i'w helpu i'w diogelu. Mae arferion masnachu annheg yn digwydd ym mhob sector, ond maent yn arbennig o broblemus yn y gadwyn cyflenwi bwyd, […]

Parhau Darllen

#EPP yn hyrwyddo gweithredu i ail-gydbwyso #FoodSupplyChain

#EPP yn hyrwyddo gweithredu i ail-gydbwyso #FoodSupplyChain

| Mawrth 13, 2019

“Mae'r Grŵp EPP wedi hyrwyddo galwadau gan ffermwyr Ewrop am weithredu gan yr UE i fynd i'r afael ag arferion masnachu annheg yn y gadwyn cyflenwi bwyd,” meddai Margaret McGuinness ASE, prif drafodwr y Grŵp ar yr adroddiad ar ôl i Senedd Ewrop ei fabwysiadu ar 12 Mawrth. Bydd rheolau ar draws yr UE yn diogelu cyflenwyr fel ffermwyr a busnesau bach a chanolig yn y gadwyn fwyd […]

Parhau Darllen

#Mewnforion yn yr amgylchedd: Mae'r Comisiwn yn diffinio camau i fynd i'r afael â risgiau a heriau

#Mewnforion yn yr amgylchedd: Mae'r Comisiwn yn diffinio camau i fynd i'r afael â risgiau a heriau

| Mawrth 13, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Cyfathrebiad yn amlinellu cyfres o gamau gweithredu sy'n mynd i'r afael â'r heriau amlochrog y mae rhyddhau fferyllol yn eu hwynebu i'r amgylchedd. Mae'r Dull Strategol o Fferyllu yn yr Amgylchedd y mae'r Comisiwn wedi'i gyflwyno yn nodi chwe maes gweithredu sy'n ymwneud â phob cam o gylchred oes fferyllol, lle gellir gwneud gwelliannau. Y […]

Parhau Darllen

#EAPM - Gofal iechyd: Yr holl newyddion diweddaraf o bob rhan o Ewrop

#EAPM - Gofal iechyd: Yr holl newyddion diweddaraf o bob rhan o Ewrop

| Mawrth 11, 2019

Bydd y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM), fel rhan o'i raison d'être, yn parhau i gymryd rhan mewn dadansoddiad polisi a gwleidyddol mewn perthynas â iechyd a gofal iechyd wrth i'r flwyddyn unigryw hon fynd yn ei flaen, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'n unigryw gan y bydd etholiadau Senedd Ewrop yn cymryd [...]

Parhau Darllen