RSSIechyd

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

Mae'r Ffrangeg yn arwain trwy esiampl ar ailgylchu #cigarette

| Gorffennaf 9, 2018

Wedi iddo orfodi ei safiad yn y cartref, mae Ffrainc yn arwain y ffordd ar gynigion i atal effeithiau amgylcheddol andwyol y diwydiant tybaco ar draws yr UE, gan roi cynhyrchwyr yng nghanol y ddadl Ewropeaidd. Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Younous Omarjee, ASE Ffrengig o blaid La France Insoumise (Unbowed France) adroddiad sy'n cynnwys awgrymiadau 10 a anelwyd [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Bygythiad cyfreithiol i fasnachu cyfochrog mewn meddyginiaethau sydd wedi'u gwresogi gan yr UE

#EAPM - Bygythiad cyfreithiol i fasnachu cyfochrog mewn meddyginiaethau sydd wedi'u gwresogi gan yr UE

| Gorffennaf 3, 2018

Mae gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd wedi cael y golau gwyrdd i gyfyngu ar fasnach gyfochrog ar fferyllol os oes ganddynt brinder yn eu hael-wladwriaeth eu hunain, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd yr wythnos diwethaf bapur gan grŵp cynghori yn dweud y gallai rhai cyfyngiadau fod [...]

Parhau Darllen

#Drugs - Datganiad gan y Comisiynydd Avramopoulos ar adeg Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Cam-drin Cyffuriau a Masnachu Cyfreithlon

#Drugs - Datganiad gan y Comisiynydd Avramopoulos ar adeg Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Cam-drin Cyffuriau a Masnachu Cyfreithlon

| Mehefin 29, 2018

Ar y Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Cam-drin Cyffuriau a Masnachu Cyfreithlon, dywedodd y Comisiynydd dros Fudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth, Dimitris Avramopoulos: "Mae'r farchnad cyffuriau anghyfreithlon yn dod yn fwy a mwy deinamig ac yn hyblyg iawn. Mae'n creu heriau newydd sy'n datblygu'n gyson i'n cymdeithas, yn enwedig o ran plant a phobl ifanc. Gyda chynhyrchu cyffuriau uwch a [...]

Parhau Darllen

Mae'r heddlu yn manteisio ar fwy na € 4.5 miliwn yn #Cryptocurrencies yn Ewrop erioed mwyaf erioed #LSD

Mae'r heddlu yn manteisio ar fwy na € 4.5 miliwn yn #Cryptocurrencies yn Ewrop erioed mwyaf erioed #LSD

| Mehefin 28, 2018

Mae Sifil y Guardia Sifil a'r Heddlu Ffederal Awstriaidd, a gefnogir gan Europol, wedi datgymalu rhwydwaith troseddol yn cynhyrchu a dosbarthu cyffuriau synthetig ledled y byd, a elwir yn sylweddau seicoweithredol newydd (NPS), ar y Darknet. Roedd y grŵp troseddol hefyd yn ymwneud â gwyngalchu arian eu cyfran o'r elw trwy werthu cryptocurrencies, yn bennaf Bitcoins. Mwy na € 4,500,000 yn [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae pwysau trwm yr UE yn dangos cerdyn melyn Comisiwn #HTA

#EAPM - Mae pwysau trwm yr UE yn dangos cerdyn melyn Comisiwn #HTA

| Mehefin 26, 2018

Mae Ffrainc a'r Almaen wedi cyhoeddi eu barn yn gyflym ar gynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer asesiad clinigol gorfodol ar y cyd (JCA) ar Asesiad Technoleg Iechyd (HTA). Cafodd yr olaf ei drafod yn eang gan yr aelod-wladwriaethau mwy mewn cyfarfod o weinidogion iechyd yr UE yn Lwcsembwrg yr wythnos diwethaf. Mae'r ddau wledydd mawr wedi cicio'r opsiwn gorfodol yn dda iawn ac yn wir i [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae HTA Mandadol yn cynnig gwaith ar y gweill, ond DG SANTE yn ddiogel

#EAPM - Mae HTA Mandadol yn cynnig gwaith ar y gweill, ond DG SANTE yn ddiogel

| Mehefin 25, 2018

Cynhaliwyd cyfarfod pwysig o weinidogion iechyd EPSCO ym Mrwsel yr wythnos diwethaf. Ac er nad oedd yn eithaf eclipse i ddymchwel Gwlad Belg yn Tunisia yng Nghwpan y Byd yn Rwsia ar y penwythnos, roedd yn cynnwys peth tir hanfodol, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Yn y cyfamser, mae'n debyg bod DG DG dan fygythiad wedi [...]

Parhau Darllen

#Superbugs - Sut mae ASEau yn bwriadu ymladd gwrthsefyll gwrthfiotigau

#Superbugs - Sut mae ASEau yn bwriadu ymladd gwrthsefyll gwrthfiotigau

| Mehefin 25, 2018

Ymladd heintiau sy'n gwrthsefyll cyffuriau Bob blwyddyn mae pobl 25,000 yn marw yn yr UE rhag heintiau a achosir gan superbugs. Gyda gwrthwynebiad i wrthfiotigau sy'n tyfu, darganfyddwch sut mae ASEau yn bwriadu ymladd. Mae pobl 700,000 yn marw ledled y byd bob blwyddyn oherwydd gwrthsefyll gwrthfiotigau ac mae'n ofni y gall gwrthiant hwn achosi mwy o farwolaethau na [...] gan 2050

Parhau Darllen