RSSIechyd

Mae #DoseDispensing nid yn unig yn arbed bywydau, ond hefyd adnoddau

Mae #DoseDispensing nid yn unig yn arbed bywydau, ond hefyd adnoddau

| Rhagfyr 11, 2019

Gelwir Sweden yn wlad sydd â disgwyliad oes uchel a'r system les wych. Mae'n esiampl ddisglair i wleidyddion mewn gwledydd Ewropeaidd eraill yn ysgrifennu André Sjöblom, arbenigwr ar gyfanwerthwyr dosbarthu dos Sweden - Svensk Dos. Yn 2019, cynyddodd disgwyliad oes y person Sweden ar gyfartaledd i 82.72 mlynedd, […]

Parhau Darllen

#EAPM - Cyngres yn adeiladu consensws ar gyfer cynnydd ar feddygaeth arloesol wedi'i phersonoli

#EAPM - Cyngres yn adeiladu consensws ar gyfer cynnydd ar feddygaeth arloesol wedi'i phersonoli

| Rhagfyr 6, 2019

Yn ail ddiwrnod a diwrnod olaf y Drydedd Gyngres Flynyddol a drefnwyd gan y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) gwelwyd consensws aml-randdeiliad ar sawl agwedd ar hwyluso arloesedd mewn systemau gofal iechyd Ewropeaidd modern, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig ( EAPM) Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Cynhaliwyd y digwyddiad dan adain y Ffindir […]

Parhau Darllen

#EAPM - Angen cyflymu datblygiadau 'anhygoel' mewn meddygaeth wedi'i bersonoli, meddai'r Gyngres

#EAPM - Angen cyflymu datblygiadau 'anhygoel' mewn meddygaeth wedi'i bersonoli, meddai'r Gyngres

| Rhagfyr 4, 2019

Ar ddiwrnod agoriadol y Drydedd Gyngres Flynyddol a drefnwyd gan Gynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) gwelwyd llu o randdeiliaid yn gweithio'n galed i ddod ag arloesedd i ofal iechyd modern, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Roedd cyfarfod dydd Mawrth (3 Rhagfyr) yn cyd-daro â chyfarfod ddoe o atodiadau iechyd yr UE ar […]

Parhau Darllen

#EAPM - Canolbwynt Brwsel ar gyfer y Comisiwn a'r Gyngres

#EAPM - Canolbwynt Brwsel ar gyfer y Comisiwn a'r Gyngres

| Rhagfyr 2, 2019

Mae'n ddiwrnod mawr ym Mrwsel heddiw (dydd Llun, 2 Rhagfyr) gan fod y Comisiwn Ewropeaidd o'r diwedd wedi cael ei shifft gweithio gyntaf yn y Berlaymont, fis ar ôl i dîm Ursula von der Leyen fod i gymryd yr awenau gan weithrediaeth flaenorol Jean-Claude Juncker, yn ysgrifennu. Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Mae hefyd yn ddiwrnod mawr, […]

Parhau Darllen

Mae #SpiritsEurope yn cefnogi ail-lansio grŵp y Senedd

Mae #SpiritsEurope yn cefnogi ail-lansio grŵp y Senedd

| Rhagfyr 2, 2019

Dywed y corff sy’n cynrychioli’r diwydiant gwirodydd ar lefel yr UE - gwirodEUROPE - ei fod yn “cefnogi’n gryf” ailsefydlu’r Rhyng-grŵp Seneddol ar Win, Gwirodydd a Bwydydd o Ansawdd. Mae'r rhyng-grŵp hwn yn caniatáu ar gyfer gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd diwylliannol, traddodiadol ac economaidd ysbrydion ymhlith y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol yn Senedd Ewrop, a dylid ei ailgyfansoddi. “Rydym yn annog ASEau o bob grŵp gwleidyddol, gan eistedd ar […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi wyth o #GeneticallyModifiedProducts ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi wyth o #GeneticallyModifiedProducts ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid

| Tachwedd 29, 2019

Mae'r Comisiwn wedi awdurdodi wyth o Organebau a Addaswyd yn Enetig (GMOs), pob un ar gyfer defnydd bwyd / bwyd anifeiliaid (indrawn MZHG0JG, indrawn MON 89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9, indrawn MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x 40278 -9, indrawn Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21, adnewyddiadau ffa soia MON 89788 a […]

Parhau Darllen

Cyflwr # Iechyd yn yr UE: Newid i atal a gofal sylfaenol yw'r duedd bwysicaf ar draws gwledydd

Cyflwr # Iechyd yn yr UE: Newid i atal a gofal sylfaenol yw'r duedd bwysicaf ar draws gwledydd

| Tachwedd 29, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi'r adroddiadau sy'n darlunio proffil systemau iechyd yng ngwledydd 30. Mae Proffiliau Iechyd Gwlad yn cael yr Adroddiad Cydymaith sy'n dangos rhai o'r tueddiadau mwyaf wrth drawsnewid y systemau gofal iechyd ac yn dod i gasgliadau allweddol o'r Proffiliau. Y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis (yn y llun) […]

Parhau Darllen