RSSIechyd

#EAPM - Comisiynwyr (a Boris) i gael eu diwrnod yn 'llys'

#EAPM - Comisiynwyr (a Boris) i gael eu diwrnod yn 'llys'

| Medi 13, 2019

Tra bod llywodraeth Prydain yn aros am ddyfarniad Goruchaf Lys y DU ynghylch a wnaeth y Prif Weinidog Boris Johnson gamarwain y Frenhines ynghylch proroguing’r Senedd, mae tîm Ursula von der Leyen o ddarpar Gomisiynwyr yn aros am eu tro am grilio gan ASEau, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personoli. Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth (EAPM) Denis Horgan. Ar hyn o bryd mae Senedd Ewrop yn bwriadu […]

Parhau Darllen

#Vaccination - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd yn ymuno i hyrwyddo buddion #Vaccines

#Vaccination - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd yn ymuno i hyrwyddo buddion #Vaccines

| Medi 13, 2019

Ar 12 Medi, cyd-gynhaliodd y Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) Uwchgynhadledd Brechu Byd-eang gyntaf y byd ym Mrwsel. Y nod yw cyflymu gweithredu byd-eang i atal lledaeniad afiechydon y gellir eu hatal rhag brechlyn, ac eirioli yn erbyn ymlediad […]

Parhau Darllen

Mae gan #BorisJohnson lwybr clir at ddyfrhau #FoodRegulations allweddol wrth geisio bargen fasnach y DU / UD, yn rhybuddio #UKTPO

Mae gan #BorisJohnson lwybr clir at ddyfrhau #FoodRegulations allweddol wrth geisio bargen fasnach y DU / UD, yn rhybuddio #UKTPO

| Medi 11, 2019

Mae cyhoedd y DU yn wynebu’r posibilrwydd o reoliadau bwyd sydd wedi’u dyfrio i lawr ar ôl Brexit gyda’r Senedd heb fawr o lais, mae Arsyllfa Polisi Masnach y DU (UK TPO) yn rhybuddio. Mae dadansoddiad newydd gan arbenigwyr cyfreithiol ym TPO y DU ym Mhrifysgol Sussex yn rhybuddio bod rheoleiddio llym, sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar rai o gynnyrch bwyd mwy dadleuol yr Unol Daleithiau o’r DU […]

Parhau Darllen

Mae #InsulinFraud yn datblygu ym Moldofa - honnir bod cwmni #Farmak Wcreineg wedi cymryd rhan

Mae #InsulinFraud yn datblygu ym Moldofa - honnir bod cwmni #Farmak Wcreineg wedi cymryd rhan

| Medi 11, 2019

Ym mis Gorffennaf 2019, cychwynnodd y Ganolfan Gwrth-lygredd Genedlaethol ym Moldofa achos troseddol mewn cysylltiad â chaffael cyhoeddus o inswlin Strim. Y mater yw’r cynhyrchion a weithgynhyrchir gan Farmak SAP, un o’r cwmnïau fferyllol Wcreineg mwyaf, mae’r Talk Finance yn adrodd Yn ôl Angela Starinschi, ysgrifennydd y wasg yr awdurdod gwrth-lygredd, mae’r ganolfan yn cynnal […]

Parhau Darllen

#EAPM - Comisiynydd-ddynodiad Cyprus wedi dyfarnu briff iechyd

#EAPM - Comisiynydd-ddynodiad Cyprus wedi dyfarnu briff iechyd

| Medi 10, 2019

Cyfarchion, gydweithwyr! Daw newyddion poeth o Frwsel newyddion o Frwsel heddiw (Medi 10), wrth i Goleg Comisiynwyr arfaethedig Ursula von der Leyen gael ei ddatgelu’n llawn, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth Bersonoledig (EAPM) Denis Horgan. Gyda hyn daw'r newyddion bod yr enwebai o Gyprus, Stella Kyriakides, wedi cael y portffolio iechyd. Mae Stella wedi gweithio gyda […]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

| Medi 10, 2019

Mae mwy a mwy o Brydeinwyr yn rhagnodi meddyginiaethau a allai fod yn gaethiwus fel pils cysgu, opioidau a chyffuriau lladd poen eraill, gan godi'r risg o argyfwng cyffuriau fel yr un yn yr Unol Daleithiau, meddai swyddogion iechyd ddydd Mawrth (10 Medi), yn ysgrifennu Kate Kelland o Reuters. Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan y llywodraeth, dywedodd ymchwilwyr yn Public Health England (PHE) dystiolaeth […]

Parhau Darllen

#EAPM - O, frawd! Mae gweinidog gwyddoniaeth y DU, Jo Johnson, yn rhoi’r gorau iddi, wrth i’w frawd neu chwaer frwydro

#EAPM - O, frawd! Mae gweinidog gwyddoniaeth y DU, Jo Johnson, yn rhoi’r gorau iddi, wrth i’w frawd neu chwaer frwydro

| Medi 6, 2019

Cyfarchion! Yn ddiweddar, mae wedi bod yn anodd iawn ysgrifennu diweddariad EAPM heb gyfeirio ar ryw adeg at Brexit. Felly fyddwn ni ddim yn stopio nawr…. Fel y gŵyr y mwyafrif ohonoch bellach, mae brawd pro-Remain Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, wedi cyhoeddi na fydd yn sefyll yn yr etholiad cyffredinol nesaf - er mai’r gair yw bod […]

Parhau Darllen