RSSIechyd

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

#EAPM - Llywyddion yn newid ... ond #Brexit yn parhau

| Gorffennaf 19, 2019

Bore da, a chroeso i ddiweddariad diweddaraf EAPM, mewn wythnos a wnaed yn fywiog gan goroni'n llwyddiannus fel Brenhines Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, a Frans Timmermans (yn y llun) yn ddigywilydd am faterion yn ymwneud â Brexit, yn ysgrifennu European Alliance ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Rydym hefyd yn dod ag adolygiad o'r […]

Parhau Darllen

Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

Vinayak M Prasad (Sefydliad Iechyd y Byd) - Dylai #BigTobacco gael mwy o dreth i dalu am gostau iechyd ysmygu

| Gorffennaf 18, 2019

Mae mwy na 1.1 biliwn o ysmygwyr yn y byd, ac amcangyfrifir bod 8 miliwn o bobl yn marw bob blwyddyn oherwydd eu bod yn gaeth i sigaréts. Trwy unrhyw fetrig rhesymol, efallai mai ysmygu yw'r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf a mwyaf amlwg yn ein hamser. Mae maint yr argyfwng hwn yn cael ei chwyddo hyd yn oed […]

Parhau Darllen

Mae #EAPM - Plenty yn dweud 'nein', ond mae Ushi yn selio prif waith… gan naw

Mae #EAPM - Plenty yn dweud 'nein', ond mae Ushi yn selio prif waith… gan naw

| Gorffennaf 17, 2019

Mae cyfarchion, a chroeso i'n diweddariad diweddaraf yng nghanol wythnos sydd eisoes wedi gwneud hanes, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM) Denis Horgan. Mae dwy o ferched mwyaf amlwg yr Almaen yn cael eu dathlu heddiw (17 Gorffennaf). Yn gyntaf oll, mae'n Ganghellor Angela Merkel pen-blwydd, ac yn ail, 'Brenhines Ewrop' […]

Parhau Darllen

Gwella #EUPublicHealth - eglurwyd y mesurau

Gwella #EUPublicHealth - eglurwyd y mesurau

| Gorffennaf 15, 2019

Mae'r UE yn helpu i wella iechyd y cyhoedd trwy gyllid a deddfwriaeth ar ystod eang o bynciau, fel bwyd, clefydau, aer glân a mwy. Pam mae angen polisïau iechyd ar lefel yr UE Mae llywodraeth genedlaethol yn bennaf gyfrifol am drefnu a darparu gofal iechyd a nawdd cymdeithasol. Rôl yr UE yw ategu a chefnogi […]

Parhau Darllen

#VonDerLeyen, Fearne a barwnes Brydeinig…

#VonDerLeyen, Fearne a barwnes Brydeinig…

| Gorffennaf 12, 2019

Mae cyfarchion, a diweddariad diweddaraf EAPM cyn y penwythnos, yn ysgrifennu at Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Ewrop ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM). Mae'n ganol mis Gorffennaf eisoes ac yn ystod yr wythnos hon mae'r Gwyrddion wedi gosod eu cyhyrau gwell yn Senedd Ewrop drwy ddweud na fyddant yn cefnogi ymgeisyddiaeth Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen. Y […]

Parhau Darllen

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

#Irland - Leo Varadkar yn enwebu Phil Hogan am ail dymor fel comisiynydd Iwerddon

| Gorffennaf 10, 2019

Mae Leo Varadkar, Taoiseach Iwerddon wedi cadarnhau ei fwriad i enwebu Phil Hogan am ail dymor fel aelod Iwerddon o'r Comisiwn Ewropeaidd. Gwasanaethodd Phil Hogan fel comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn y Comisiwn presennol ac ystyrir ei fod yn adeiladwr medrus ac adeiladwr cynghreiriau. Wrth siarad heddiw (XWUMX Gorffennaf), dywedodd y Taoiseach […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn buddsoddi € 35 miliwn i ddatblygu atebion #ArtificialIntelligence ar gyfer atal a thrin #Cancer

Mae'r UE yn buddsoddi € 35 miliwn i ddatblygu atebion #ArtificialIntelligence ar gyfer atal a thrin #Cancer

| Gorffennaf 10, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio galwad am gynigion gyda € 35 ar gael i gefnogi datblygu dadansoddiad o ddelweddau iechyd ar gyfer diagnosteg canser ar sail Cudd-wybodaeth Artiffisial, yn ogystal ag offer a dadansoddiadau eraill sy'n canolbwyntio ar atal, rhagfynegi a thrin y mwyaf ffurfiau cyffredin o ganser. Mae'r alwad yn rhan o Horizon […]

Parhau Darllen