Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSIechyd

#EAPM: Cynhadledd feddyginiaeth bersonol fawr bellach dim ond pum wythnos i ffwrdd

#EAPM: Cynhadledd feddyginiaeth bersonol fawr bellach dim ond pum wythnos i ffwrdd

| Chwefror 22, 2018

Gyda'i gynhadledd nesaf y chweched Llywyddiaeth sydd bellach yn dod i ben pum wythnos i ffwrdd, mae'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Fasnachol yn paratoi ar gyfer y digwyddiad 'Meddygaeth Personol a'r Her Ddata Fawr' yn Bibliothèque Solvay hanesyddol, Brwsel, ar 27-28 Mawrth, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Cliciwch yma i gofrestru. Fel erioed yn y [...]

Parhau Darllen

#EUAuditors i archwilio system rheoli #OrganicFood

#EUAuditors i archwilio system rheoli #OrganicFood

| Chwefror 22, 2018

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad o wiriadau bwyd organig yn yr UE. Bydd yr archwilwyr yn archwilio'r system reoli sy'n rheoli cynhyrchu, prosesu, dosbarthu a mewnforio cynhyrchion organig. Byddant yn ceisio asesu a all defnyddwyr bellach gael mwy o hyder bod cynhyrchion yn wirioneddol organig nag y gallent yn [...]

Parhau Darllen

Iechyd y Merched: nid yw BHRT nid yn unig yn fwy diogel ond yn uwch na #HRT

Iechyd y Merched: nid yw BHRT nid yn unig yn fwy diogel ond yn uwch na #HRT

| Chwefror 17, 2018

Mae miliynau o fenywod yn dibynnu ar therapi amnewid hormonau i reoli symptomau menopos. Mae fflamiau poeth a chwysau nos yn effeithio ar ddwy ran o dair o'r holl fenywod wrth iddynt drosglwyddo i ddynion menopos, weithiau am flynyddoedd ar ôl, gan leihau'n sylweddol ansawdd eu bywydau. Yn anffodus, mae'r Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA) yn barod i ddileu mynediad menywod i feddyginiaethau sy'n aml yn fwy diogel ac yn fwy effeithiol na [...]

Parhau Darllen

Y gyfarwyddeb #Tobacco: sut yr oedd y Comisiwn Ewropeaidd ochr yn ochr â Senedd Ewrop

Y gyfarwyddeb #Tobacco: sut yr oedd y Comisiwn Ewropeaidd ochr yn ochr â Senedd Ewrop

| Chwefror 16, 2018

Yn aml nid yw pwyllgor Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) Senedd Ewrop yn gwneud y newyddion. Eto i gyd, mae cyfarfod 20th Chwefror sydd i ddod yn ymddangos yn amserol rhwng eiriolwyr am fwy o dryloywder Ewropeaidd a'r rhai sy'n ceisio cadw prosesau rheoleiddiol gwael y Comisiwn Ewropeaidd ar waith. Ar yr ordre du jour [...]

Parhau Darllen

#EAPM: Roedd angen mwy o gydweithrediad i wneud HTA yn wirioneddol effeithiol

#EAPM: Roedd angen mwy o gydweithrediad i wneud HTA yn wirioneddol effeithiol

| Chwefror 16, 2018

Disgrifir asesiad technoleg iechyd (HTA) gan Sefydliad Iechyd y Byd fel gwerthusiad systematig o eiddo, effeithiau, a / neu effeithiau technoleg iechyd, yn ysgrifennu Denis Horgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth Personol (EAPM). Mae'n broses amlddisgyblaeth a ddefnyddir i werthuso'r materion cymdeithasol, economaidd, trefniadol a moesegol a phrif ddiben cynnal [...]

Parhau Darllen

#Glyffosad a ddarganfuwyd mewn bwydydd cinio poblogaidd

#Glyffosad a ddarganfuwyd mewn bwydydd cinio poblogaidd

| Chwefror 15, 2018

Mae canlyniadau profion newydd a gafwyd gan Moms Ar draws America, yn dangos presenoldeb glyffosad, y cemegol gweithredol datganedig yn Roundup Monsanto i fod yn halogi bwydydd Americanaidd a geir yn ein ciniawau yn gyffredin. Disgwylir i lawer o'r bwydydd fod yn iach, yn iach ac yn ymlacio. Profion swp o fagiau almond poblogaidd, bara amrywiol gan gynnwys organig, heb glwten, gwyn, [...]

Parhau Darllen

#Eurocare yn pennu beth ddylai fod ar y botel

#Eurocare yn pennu beth ddylai fod ar y botel

| Chwefror 13, 2018

Mae Eurocare wedi amlinellu beth ddylai fod ar y labeli alcohol, tra'n aros am gynnig hunanreoleiddiol y diwydiant. Mae Eurocare yn siomedig iawn gyda'r drafft wedi ei ollwng i Politico y bydd cynhyrchwyr alcohol yn gofyn i'w cwsmeriaid fynd ar-lein yn unig a cheisio cyfrifo cyfansoddiad eu diodydd. Mae Eurocare yn dal i fod yn gobeithio y bydd y diwydiant [...]

Parhau Darllen