RSSIechyd

Mae Johnson yn rhoi #NHS oddi ar derfynau mewn bargen fasnach bosibl yn yr UD: Adroddiad

Mae Johnson yn rhoi #NHS oddi ar derfynau mewn bargen fasnach bosibl yn yr UD: Adroddiad

| Awst 21, 2019

Mae Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, yn rhoi’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) oddi ar derfynau mewn unrhyw fargen fasnach gyda’r Unol Daleithiau, adroddodd papur newydd The Sun, yn ysgrifennu Contractwr Sabahatjahan. “Mae’r Prif Weinidog wedi gofyn imi danlinellu na all mesurau sy’n effeithio ar y GIG, gan gynnwys darparu gwasanaethau a phrisio cyffuriau, fod yn rhan o […] o dan unrhyw amgylchiadau.

Parhau Darllen

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

Mae'r DU yn cynnig contract gwerth £ 25 miliwn i gynnal cyflenwad cyffuriau ar ôl #Brexit

| Awst 16, 2019

Mae Prydain yn gofyn i ddarparwyr logisteg gynnig am gontract cludo nwyddau cyflym gwerth £ 25 miliwn i ddosbarthu meddyginiaethau i'r wlad yn ddyddiol ar ôl iddo adael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Hydref, ysgrifennodd Kate Holton. Dywedodd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y byddai'r contract yn rhan o'i chynlluniau wrth gefn i […]

Parhau Darllen

#EAPM - Backstop ... ac yn ôl i sgwâr un?

#EAPM - Backstop ... ac yn ôl i sgwâr un?

| Awst 9, 2019

Cyfarchion, cydweithwyr, a chroeso i ddiweddariad cyntaf mis Awst, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Os ydych chi eisoes ar wyliau, dyma obeithio y bydd yn un pleserus. Ac rydyn ni'n addo peidio â'ch cadw chi'n rhy hir. Disgwylir i'r DU adael yr UE ar y […]

Parhau Darllen

Yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau yn llofnodi cytundeb ar fewnforion #HormoneFreeBeef

Yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau yn llofnodi cytundeb ar fewnforion #HormoneFreeBeef

| Awst 5, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau, a gynrychiolir yn y drefn honno gan Lysgennad yr UE i Stavros Lambrinidis yn yr Unol Daleithiau, Dirprwy Bennaeth Cenhadaeth Llywyddiaeth y Ffindir ar Gyngor yr UE Jani Raappana a Chynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau Robert Lighthizer wedi llofnodi cytundeb yn Washington DC sy'n adolygu gweithrediad cwota sy'n bodoli eisoes i […]

Parhau Darllen

#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

#EuropeanHealthInsuranceCard - Eich cadw'n ddiogel dramor

| Awst 1, 2019

Gan nad ydych yn dewis ble neu pan fyddwch chi'n sâl, dylech osgoi annisgwyl a gofyn am i'ch Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd gael ei gynnwys ar draws yr UE. Rydych chi wedi prynu tocynnau, wedi archebu'r gwesty neis hwnnw ger y môr, mae eich cymydog wedi cytuno i ofalu am eich cath - mae popeth yn barod ar gyfer y […]

Parhau Darllen

#EAPM - Meysydd awyr yn galore ar gyfer von der Leyen, a hat-tric iechyd posib i Gyprus

#EAPM - Meysydd awyr yn galore ar gyfer von der Leyen, a hat-tric iechyd posib i Gyprus

| Gorffennaf 31, 2019

Croeso i'n diweddariad diweddaraf wrth i ni baratoi i symud i mewn i fis Awst (ie, eisoes). Bydd llawer ohonoch yn edrych ymlaen at seibiant haeddiannol, ac felly byddwn ni hefyd yn EAPM, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Ydy, mae hyd yn oed y Gynghrair yn cymryd ychydig o anadl yn y frwydr barhaus er […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn awdurdodi naw #Cynhigynnodynnodedig ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid ac un fel blodyn torri addurnol

Y Comisiwn yn awdurdodi naw #Cynhigynnodynnodedig ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid ac un fel blodyn torri addurnol

| Gorffennaf 29, 2019

Mae'r Comisiwn wedi awdurdodi deg organeb a addaswyd yn enetig: saith ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid (cotwm GHB614xLLCotton25xMON1598, india corn 5307, indrawn MON 87403, indrawn 4114, indrawn MON87411, indrawn Bt11xMIR162x1507xGA21, MON87751 ffa soia), dau awdurdodiad newydd hefyd ar gyfer bwyd a bwyd anifeiliaid . Pob un o'r rhain yn enetig […]

Parhau Darllen