RSSIechyd

#EAPM - Ni fyddai #Brexit heb dân gwyllt!

#EAPM - Ni fyddai #Brexit heb dân gwyllt!

| Tachwedd 6, 2019

Rydyn ni'n ceisio (ac yn methu) osgoi'r holl jôcs ar ôl dathliadau 'Noson Tân Gwyllt' ddoe yn y DU, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Efallai na fydd y rhai nad ydynt yn Brits yn ymwybodol bod 5 Tachwedd yn coffáu’r ymgais enwog yn 1605 gan Guy Fawkes penodol i chwythu i fyny Dŷ’r Senedd gyda […]

Parhau Darllen

Efallai y bydd gofal iechyd yn trwmpio #Brexit mewn brwydr am bleidlais Prydain

Efallai y bydd gofal iechyd yn trwmpio #Brexit mewn brwydr am bleidlais Prydain

| Tachwedd 4, 2019

Wrth i ymgyrch ‘etholiad Brexit’ Prydain droi’n weithredol, efallai nad ymadawiad y wlad o’r Undeb Ewropeaidd sydd ar y blaen ond obsesiwn cenedlaethol arall - y gwasanaeth iechyd, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Mae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi bwrw etholiad 12 Rhagfyr yn ôl yr angen i dorri’r cau yn y senedd dros Brexit, gan ddweud […]

Parhau Darllen

#EAPM - Canmolir yr holl Saint! Estyniad arall ac etholiad hefyd!

#EAPM - Canmolir yr holl Saint! Estyniad arall ac etholiad hefyd!

| Hydref 30, 2019

Bydd y cyntaf o Dachwedd yn wyliau i’r mwyafrif o ddarllenwyr, felly mwynhewch y penwythnos all-hir a chyn hynny, mwynhewch (neu beidio) deffro ddydd Gwener (1 Tachwedd), Diwrnod yr Holl Saint, gyda’r DU yn dal yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan. Mae mwy o hynny isod (yn anochel)… ond […]

Parhau Darllen

#Balcan mawr ar agendâu ehangu a gofal iechyd

#Balcan mawr ar agendâu ehangu a gofal iechyd

| Hydref 25, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi bod yn Strasbwrg yr wythnos hon, fel yr oedd EAPM, ond ddydd Iau fe wnaethom ei droedio i brifddinas Bwlgaria, Sofia, ar gyfer ein cynhadledd a drefnwyd ar y cyd â BAPPM ar Ymlaen Gyda’n Gilydd yn y Cyfnod Meddygaeth Bersonoledig, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personoli. Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygaeth (EAPM) Denis Horgan. Mae'r digwyddiad deuddydd yn cael ei redeg gan EAPM a Chynghrair Bwlgaria ar gyfer Manwl a Meddygaeth Bersonoledig, yn […]

Parhau Darllen

ASE Cristian Bușoi yn sefydlu gweithgor tybaco cyn adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion #Tobacco

ASE Cristian Bușoi yn sefydlu gweithgor tybaco cyn adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion #Tobacco

| Hydref 21, 2019

Mae Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) flaenllaw'r UE yn destun adolygiad wedi'i drefnu yn 2021, ond mae'r ASE Cristian Bușoi (EPP, Rwmania) yn benderfynol o ddechrau paratoi'r adolygiad nawr ochr yn ochr â'i gydweithwyr seneddol. Mae Bușoi, sydd â hanes o ymladd i reoleiddio’r diwydiant tybaco, yn sefydlu Gweithgor newydd ar yr adolygiad […]

Parhau Darllen

Mae #BalkanStates yn edrych i weithio gyda'i gilydd ar feddyginiaeth wedi'i phersonoli

Mae #BalkanStates yn edrych i weithio gyda'i gilydd ar feddyginiaeth wedi'i phersonoli

| Hydref 21, 2019

Yr wythnos hon (24-25 Hydref) bydd Ail Gynhadledd y Balcanau ar Feddygaeth Bersonoledig yn cael ei chynnal ym mhrifddinas Bwlgaria Sofia, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol y Gynghrair Ewropeaidd dros Feddygaeth Bersonoledig (EAPM) Denis Horgan. Efallai y bydd hefyd yn gweld rhywfaint o symud ar sefyllfa Brexit, ond ni ddylai neb fod yn dal ei anadl… Yn wahanol i gais Prydain i adael y […]

Parhau Darllen

#PersonalisedMedicineCongress - 3-4 Rhagfyr, Brwsel

#PersonalisedMedicineCongress - 3-4 Rhagfyr, Brwsel

| Hydref 18, 2019

Mae EAPM yn falch o gyhoeddi bod cofrestriad ar gyfer ei Gyngres Flynyddol 3rd bellach ar agor, i weld yr agenda cliciwch yma a gallwch archebu'ch lle yn nigwyddiad 3-4 Rhagfyr ym Mrwsel yma, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonoledig (EAPM). Denis Horgan. Bydd y Gyngres eleni yn cael ei chynnal yn y Brifysgol […]

Parhau Darllen